Monday, June 3, 2013

Self-defense Training by Wives and Daughters of KIA, at Battalion (3)

Published on Jun 1, 2013 Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya KIA Dap Dung (3) na KIA hpyen jan ni hte Kasha ni hpyen hpaji sharin hkaja la. Self-defense Training by Wives and Daughters of KIA, at Battalion (3).