Friday, May 24, 2013

ဒီမုိကေရစီ အစုိးရ တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ K.I.O

By-facebook-shared Äħ Ṗḥṻ's photo.
WUNGPAWNG: GUMRAWN GUMTSA: MUNGDAN
~~~ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရ တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ K.I.O ~~~

မၾကာခဏပဲ ၾကားရပါတယ္ ေကအုိင္ေအ ကုိသူခုိးဓါးျပ လုိ႔ေျပာၾကတယ္
သူ႔ရဲ႔ရပ္တည္ခ်က္က ရွင္းပါတယ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ကုိ ကခ်င္ေတြအုပ္ခ်ဳပ္
စီမံဖန္တီးခြင္႔၊ တန္းတူညီတူခြင္႔၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္၊၊ အဲဒီမွာ
ေသာင္းက်န္းသူ ဆုိထုိက္တဲ႔ အခ်က္တစ္ခ်က္မွ မေတြ႔ပါဘူး၊၊ အားလုံးက
ျဖစ္သင္႔တဲ႔ အခ်က္ေတြပါပဲ၊၊ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ႔လာၾကည္႔ေတာ႔ သူဟာ
အစုိးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ရပ္တည္ေနတာျဖစ္ပါတယ္၊၊ K.I.A ဆုိတာ စစ္တပ္
တစ္ခုျဖစ္ျပီးေတာ႔ K.I.O ေအာက္မွာ တျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
စြာရွိပါေသးတယ္၊၊ စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားတဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တယ္၊။


က်ဳပ္ဒီေန႔ေျပာခ်င္တာကေတာ႔ ဗမာစစ္တပ္ဟာ ေကအုိင္ေအကုိ သူပုန္
ဓါးျပလု႔ိစြပ္စြဲေနလင္႔ကစား ဘာျပဳလုိ႔အျပတ္မတုိက္ရဲတာလဲ ဆုိတာက
ေကအုိင္ေအရဲ ႔မွန္ကန္တဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္ေၾကာင္႔ပဲျဖစ္ပါတယ္၊၊ အကယ္
၍အခုအေျခအေနမွာ ေကအုိင္ေအကုိ အျပတ္တုိက္ခဲ႔မယ္ဆုိရင္ ေကအုိင္ေအ
ရဲ႔တုံ႔ျပန္မွုက အစုိးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ မျဖစ္နုိင္ေတာ႔ပဲ တကယ္႔သူပုန္တစ္ရပ္
အေနနဲ႔ျဖစ္လာေကာင္းျဖစ္လာနုိင္ပါတယ္၊၊ အၾကမ္းဖက္သမားစစ္စစ္ေတြရဲ ႔၀ိေသသလကၡဏာ ဆုိတာ အားလုံး လည္းသိတဲ႔အတုိင္းပဲ မေကာင္းသူထိပ္ ေကာင္းသူထိပ္ပါ၊၊ ဒီအေျခအေနတစ္ ခုကုိ ဗမာစစ္တပ္က ေၾကာက္ေနတယ္
လုိ႔ ျမင္ပါတယ္၊၊ အဲဒီအေျခအေနထိျဖစ္သြားျပီဆုိ၇င္ေတာ႔ ဗမာနဲ႔ ကခ်င္ဟာ
ထာ၀ရ ရန္သူပဲလုိ႔ က်ဳပ္အတိအလင္းဆုိရဲတယ္၊၊ မွန္ကန္တဲ႔အဖြဲ႔အစည္း
တစ္ရပ္ကုိ သူပုန္ဓါးျပလုိ႔ စြပ္စြဲျခင္းသည္ ဘယ္ေတာမွ မျငိမ္းမယ္႔ အမုန္းမီး
တစ္ခုကုိ စတင္ေနျခင္းလုိ႔ပဲ ျမင္ပါတယ္၊၊