Friday, May 24, 2013

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ျပႆနာသည္ အစိုးရအဆက္ဆက္ ေသြးခြဲမွုေၾကာင့္ျဖစ္ဟု စစ္ေရးေလ့လာသူေျပာ

“ဗမာအစိုးရအဆက္ဆက္က တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုငယ္ေတြကို ေသြးခြဲရန္တိုက္ေပးထားၿပီးေတာ့ အေပၚစီး ကေန ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားတယ္ အခုလည္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ဒီဟာကိုပဲဆက္လုပ္ေနတယ္တစ္ျပည္လုံးအတိုင္း အတာနဲ႔ လူမ်ိဳးႀကီးေတြနဲ႔ လူမ်ိဳးငယ္ေတြၾကားထဲ မွာ ေသြးထိုးသပ္လ်ိဳထားတယ္ သၽွမ္း၊ ကခ်င္ဘယ္ေနရာ မွာပဲၾကည့္ၾကည့္ လူမ်ိဳးစုေတြငယ္ေတြ ၾကားထဲမွာ ျပႆနာေတြျဖစ္ေအာင္လုပ္ထားတယ္ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို သြားမယ္ဆို လို႔ရွိရင္ အစိုး ရရဲ့ အေျခခံက်တဲ့ ဒီ Mind set ကို ျဖဳတ္ရမယ္”


“အဲဒါနဲ႔တစ္ဆက္တည္းပဲ “၀သပ”က လက္နက္အင္အားေတြျဖည့္ဆည္းတယ္ ျပန္ၾကည့္ရင္ ပဏာမ အပစ္အခတ္ ရပ္ဆဲ ေရးအဆင့္ ခိုင္မာတဲ့အဆင့္မဟုတ္ေသးဘူး ဒီကေန႔ MPC ရယ္ ၊ လႊတ္ေတာ္ရယ္ ၊ စစ္တပ္ရယ္ ၊ အစိုးရရယ္ ဒီအဖြဲ႕ အစည္းအားလုံးဟာ လူမ်ိဳးစုငယ္ေတြကို စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေဖၚေဆာင္ၿပီးေတာ့ တိုင္းျပည္ တိုးတက္ဖြံ့ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ဖို႔ ဆႏၵမရွိဘူး လွည့္လိုက္ဖဲ့လိုက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးမီးထိုးၿပီးေတာ့ သဏ္႑ာန္တစ္မ်ိဳးနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ကို ဆက္ေမြးထားတာ ႏွစ္လုံးထဲေျပာရရင္ divide in rule ပဲ” ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ