Monday, May 13, 2013

လက္နက္(တိုင္းရင္းသား) ႏွင္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျပသာနာ


============================
By: (ရဲေဘာ္-မင္းဟံ)
ဒီအေၾကာင္းအရာေဆာင္းပါကုိ ေရးရတာဟာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္
ေရးအင္အားမ်ားနဲ႔ စစ္အစိုးရအၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာေျဖရွင္းရမွာ အမွားအယြင္းမခံနုိင္တဲ့
လက္နက္နဲ႔ ကိစၥအတြက္ အျမင္ဖလွယ္လုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

(န-၀-တ)(န-အ-ဖ)စစ္အစိုးရဟာ သူတုိ႔ရဲ႔ အမိ်ဳးသားညီလာခံက ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ နုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္ပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ တြန္းတြန္းတုိက္တုိက္နဲ႔ အတည္ျပဳခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔စည္ပုံအေျခခံဥပေဒကုိ လမည့္ (၂၀၁၀)ခုနွစ္မွာ က်င္းပမဲ့ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ စစ္အစုိးရအေနနဲ႔ ျပင္ဆင္စရာရွိတာေတြ အျပီးျပင္ ဆင္ထားမွာျဖစ္တယ္။


၄င္းတုိ႔ရဲ႔ဖြဲ႔စည္ပုံအေျခခံဥပေဒထဲမွာ နုိင္ငံထဲမွာ တပ္မေတာ္ဆုိတာတစ္ခုထဲရွိရမည္ လက္နက္
ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းအားလုံးဟာ တပ္မေတာ္ဦးခ်ုဳပ္ရဲ႔ ကြပ္ကဲမူေအာက္မွာရွိရမယ္”လုိ႔ေဖာ္ျပထားတယ္။
ဒီေတာ့ကာ အပစ္ခတ္ရပ္အဖြဲ႔ေတြ႔နဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြ႔ရဲ႔ တပ္ဖြဲ႔ေတြကုိ သို႔မဟုတ္
လက္နက္ေတြ ကုိအပ္ဖုိ႔ ေျပာလာလိမ့္မယ္။

အခုေတာင္အခ်ဳိ႔အပစ္အဖြ႔ဲေတြကို ဒီကိစၥေျပာထာားျပီးျဖစ္တယ္။ အေျပာနဲ႔တာ မဟုတ္ အလုပ္နဲ႔လည္း ဖိအားအမ်ဳိးမ်ဳိးေပးလာလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ ဒီကိစၥအေပၚ အျမင္ရွင္းေအာင္ စဥ္းစားသုံးသပ္ထားဖုိ႔လုိေနျပီး၊ အပစ္ရပ္နဲ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ေတြအျပင္ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္စားျပဳ ထားတဲ့လူမ်ဳိးစုသူေတြရဲ႔ ဘ၀ဟာလက္နက္အပ္ (သုိ႔မဟုတ္) တပ္ကိုအပ္လိုက္ရင္ ဒင္းတုိ႔ရဲ႔ အနာဂတ္ ကံၾကမၼာ ဘယ္လုိ႔ျဖစ္သြားမယ္ဆုိတာ ၾကိဳတင္ရွုျမင္ သုံးသပ္ျပီး၊ ဆုံးျဖတ္လုပ္ေဆာင္နုိင္ဖုိ႔ အထူးကုိ လုိအပ္ေနပါျပီ။

လက္နက္ရဲ႔သေဘာသဘာ၀
=================
ကြ်နု္ပ္တုိ႔ လူသားအပါ၀င္ သတၱေလာအထဲမွာ သတၱ၀ါေတြအားလုံးဟာ ေရရွည္ရွင္သန္ရပ္တည္နုိင္ဖုိ႔
လက္နက္ကုိယ္စီ ရွိၾကရတယ္။ အဲဒီလက္နက္ေတြထားရွိရ တာဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္အားျဖင့္ (၂)မ်ဳိးရွိ တယ္။
တခ်ဳိ႔ မိမိကုိယ္ကုိကာကြယ္ဖုိ႔နဲ႔ က်န္တစ္မ်ဳိးက အျခားသူကုိ ရန္ရွားဖုိ႔ျဖစ္တယ္။

***ခရုတုိ႔္လိပ္တုိ႔ရဲ႔ လက္နက္ဟာ သူတို႔ရဲ႔အခြံပါ။ သာမန္္ရန္သူဆုိရင္ အခြံထဲ၀င္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔ ကုိ္ယ္ကုိနုိင္ပါနုိင္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႔သတၱ၀ါေတြ အေျပးျမန္ျခင္းဟာ သူတုိ႔ကုိယ္ကုိကာကြယ္တဲ႔နည္းနာ လက္နက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။
*** ျမတ္နဲ႔သစ္ရြက္ပုိးစားတဲ့သမင္၊ဒရယ္၊စုိင္ဆတ္၊ကြ်ဲႏြားေတြရဲ႔ဦၤးခ်ဳိးေတြဟာသူတုိ႔ကုိယ္ကုိကာကြယ္ဖုိ႔ အတြက္ အဓိကျဖစ္တယ္။ အခ်ိဳ႔ေနရာေတြမွာ ရန္ရွာဖုိ႔အ တြက္လဲသုံးနုိင္တယ္။

***က်ားေတြျခေသၤ့ေတြရဲ႔ ေျခသည္း၊ လက္သည္း၊ သြားေတြအစြယ္ေတြဟာ သူတုိ႔ကုိယ္ကုိ ကာကြယ္တဲ႔
ဘက္မွာသုံးနည္းျပီး အျခားတရိစၦာန္ေတြကို ရန္ရွာတဲ့ဘက္ကအသုံးမ်ားတယ္။

***လူသားေတြရဲ႔ေျခလက္ေတြဟာ ထုိးၾကိတ္ကန္ေက်ာက္ရာမွာ သုံုးနုိင္ေပးမဲ့ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေရး အတြက္ မရွိမျဖစ္တဲ႔အရာမုိ႔လက္နက္စရင္းမသြင္းၾကဘူး။

***တုတ္၊ ဓါး၊ လွံ၊ ေသနတ္ေတြ ကုိေတာ့ လက္နက္အျဖစ္သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒီဓါး၊ လွံ၊ ေသနတ္ေတြကို မိမိကုိယ္ကုိကာကြယ္ဖုိ႔သုံးမလား၊ သူတပါးကုိရန္ရွာဖုိ႔သုံးမလားနွစ္မ်ဳိးစလုံးသုံးနုိင္ပါတယ္။

ငွက္ေတြထဲမွာ လင္းယုန္၊ စြန္နဲ႔၊ သိမ္းငွက္ေတြဟာ အျခားငွက္နဲ႔ သတၱ၀ါေတြကို သတ္စားၾကတယ္။ က်ားေတြ၊ ျခေသၤ့ေတြကလည္းအျခား သတၱ၀ါကုိ သတ္စားတယ္။ သတၱ၀ါခ်င္းတူတူ သူတစ္ပါးကုိ ရန္ရွာသတ္စားတဲ႔ အက်င့္စရုိက္မေကာင္းဘူး၊ မမွန္းဘူး၊ မတရားဘူးလုိ႔ေျပာရမယ္။

ဒါေပမဲ့ ျမတ္ေတြကိုသာစားတဲ့ သမင္၊ ဒရယ္၊ စုိင္ဆိတ္ေတြကို ခ်ုိဳရွိတာမမွန္ဘူး၊ မတရားဘူးလုိ႔
သတ္မွတ္လုိ႔မရဘူး။ဒီလုိ႔ပဲ လူအခ်ဳိ႔ ကုိင္ေဆာင္ထားတဲ့လက္နက္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႔ အသက္အုိအိမ္
စည္းစိမ္းေတြ ျမိဳ႔ရြာနုိင္ငံကုိ ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ကုိသာ သုံးရင္ ဒါဟာအမွန္တယ္၊ တရားတယ္လုိ႔လ
က္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်နု္ပ္တုိ႔လူသားေတြအတြက္ လက္နက္ဆိုတာ သက္မဲ့အရာအသုံးေဆာင္ပစၥည္းပါ၊ ဒီ လက္နက္ေတြကို မိမိတို႔ရဲ႔အက်ဳိးစီပြားကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္သာရင္ မွန္ကန္တယ္၊ တရားတယ္၊ ဒီအတြက္ေထာက္ခံသင့္ တယ္၊အားေပးသင့္တယ္၊ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ကြန္ုပ္တုိ႔လူသားေတြရွင္သန္နုိင္ဖုိ႔ဟာ ေတာတရိစၦာန္ရုိင္းေတြ ရဲ႔ရန္ျပဳမူကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔လုိက္အပ္သလုိ ကြန္ုပ္တုိ႔ လူသားေတြထဲမွာ တိရိစၦာန္ဘာသာစိ္တ္မ်ဳိးနဲ႔ သူတစ္ပါး ရဲ႔ ဥစၥာ ပစၥည္းကုိ လုယူလုိတဲ့သူေတြရဲ႔ အႏၱရာယ္ေတြကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။

လူအဖြဲ႔စည္းတုိင္းမွာ သူအဖြဲ႔စည္းကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ အဆင့္ရွိတဲ့ လက္နက္ေတြရွိ ေနၾကရင္ သူတစ္ပါးကို ရန္မူျပီးလုယူနယ္ခဲ်႔လုိတဲ့ အဖြဲ႔စည္းေတြကို ထိန္းေပးသလုိ႔ျဖစ္ေစကာ ကမၻာျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိလည္း အက်ိဳးျပဳေစပါတယ္။

ဒီေန႔ကမၻာမွာလုိ႔ပဲ ညဴးကလီးယားလက္နက္ေတြ နုိင္ငံတခုထဲမွာမဟုတ္ပဲ နုိင္ငံ (၉)ေလာက္က ပုိင္းဆုိင္ထားတာဟာ အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာညိုထားသလုိ႔ျဖစ္ေစျပီး ကမၻာၾကီးရဲ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။

လူသားေတြဟာ ျခံေတြစိုက္ခင္းေတြ စုိက္ပ်ဳိးတဲ႔အခါခုိင္္လုံတဲ့ျခံစည္းရုိးေတြရွိဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ မရွိဘူး
ဆုိရင္ အဲ့ဒီစိုက္ခင္းနဲ႔ သီးနွံပင္ေတြဟာ သားေကာင္းအမ်ိဳးမ်ဳိးရဲ ႔ ဖ်က္စီးျခင္းကိုခံရျပီးပ်က္စီသြားမွာပါ။
ဒီလုိပါပဲ လူတစ္ဦးခ်င္းနဲ႔ လူအဖြဲ႔စည္းေတြထဲမွာ သူတို႔အခြင္ေရးေတြနဲ႔ အသက္အိုအိမ္ အိမ္စည္းစိမ္ေတြ
ကုိ ကာကြယ္ဖို႔လက္နက္ဆုိရတာ ရွိထားသင့္တယ္။

ေျမြေပြး၊ မေျမေဟာက္ေတြမွာအဆိပ္ရွိလုိ႔၊ ပင္လယ္ဂဏာန္းမွာ ညွပ္ဖုိ႔ လက္နက္ၾကီးရွိလုိ႔ အျခား သတၱ၀ါေတြက္သူတို႔ကိုအနုိင္က်င့္ခ်င္တုိင္း မက်င့္၀ံ့တာ ျဖစ္တယ္။ တရုတ္အမ်ိဳးသားေခါငး္ေဆာင္ ၾကီး ေမာ္စီတုံးက “ နုိင္ငံေရးအာဏာဆုိတာ ေသနတ္ေျပာင္း၀က ထြက္လာတာျဖစ္တယ္” ဆုိျပီး ျမင္လြယ္ေျပာထားတာရွိတယ္။

ျပီးေတာ”အမ်ဳိးသားတရပ္မွာ သူတုိ႔ရဲ ႔အမိ်ုဳးသားကာကြယ္ေရးတပ္ မရွိဘူးဆုိရင္ အဲ့ဒီအမ်ဳးိသားအတြက္ ဘာမွ မရွိနုိင္ဘူး” လုိ႔ဆုိထားျပန္တယ္။ ဒီေတာ့အမ်ဳိးသားတရပ္ရဲ ႔ တန္းတူေရးနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ျပဠာန္းခြင့္၊ အခြင့္အေရးေတြရရွိဖုိ႔အတြက္ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့လက္နက္ကုိတပ္နဲ႔လက္နက္ေတြကုိစြန္႔ုဖို႔ဆုိတာ ေျပာဖုိ႔ သင့္တဲ့ ကိစၥလား။
Like · · Promote ·