Wednesday, September 14, 2016

အေျခအေနေတြ ေရာေထြးကုန္တယ္


**************************
By / U Ravika

(၁) ကခ်င္နဲ႕ ေဒၚစု တုိက္ေနၾကသလား
+++++++++++++++

ပိတ္ဆို႕မႈ႐ုပ္သိမ္းေရးနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္နဲ႕ျမန္မာ ေဆြးေႏြးဖို႕ ရွိတယ္။ ေဒၚစုက ဒီေန႕ အေမရိကကို လာပါ့မယ္။ သူရေရႊမန္းကေတာ့ သူ႕သား ေရႊအိုးထမ္းမဲ့အျဖစ္ကို ၾကည္ႏူးေနတယ္။ ခရိုနီေတြကလည္း ေနမထိထိုင္မသာပါပဲ။ ျမန္မာတ႐ုတ္ေတြကလည္း ၿငိမ္ခ်က္သား ေကာင္းေနရာကေန အခုမွ ပၪၥမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း ဖားၿပီး ေနရာယူဖို႕ ႀကဳိးစားေနၾကတယ္။ ျမန္မာစစ္တပ္ကေတာ့ ေဒၚစု ဘာသြားလုပ္မလဲ သိေနလို႕ အသံတိတ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Kachin Alliance အဖြဲ႕က ျပန္ဖြင့္မေပးဖို႕ သမၼတအိုဘာမားကို စာေပးတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း ျပန္ဖြင့္မေပးေစခ်င္တဲ့ သေဘာထားရွိတယ္။ ႏိုင္ငံတကာက လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း ပိတ္ဆို႕မႈကို ျပန္ဖြင့္ေပးဖို႕ အခ်ိန္မတန္ေသးေၾကာင္း သတိေပးစာေတြ ထုတ္ေနၾကတာပါ။

ဒီမွာပဲ ဒီမိုေလာ္ဘီေတြက ဒီတစ္ခါ KIA ကပဲ စြမ္းမလား၊ ေဒၚစုကပဲ စြမ္းမလား ၾကည့္ရေသးတာေပါ့လို႕ ေျပာၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ေျပာရသလဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပိတ္ဆို႕မႈကို ဆက္ထားဖိ႕ု ကခ်င္က လြဲၿပီး ဘယ္အဖြဲ႕ကမွ မေျပာဘူး။ မြန္၊ ကရင္၊ ရွမ္း စတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ဒီမွာ ဝတၲရားပ်က္ကြက္ၾကတယ္။ ပိတ္ဆို႕မႈကို ဖြင့္လုိက္ရင္ စီးပြားေရးနဲ႕ တိုက္လာမွာကို ေလွ်ာ႕တြက္မိလို႕ ေနတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈ၊ ကိုယ္ရည္ေသြးမႈ၊ အရည္အခ်င္းမျပည့္မီမႈေတြဟာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ကို ႏိုင္ငံေရး ေသေစမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိအေနအထားမွာ ကခ်င္နဲ႕ ေဒၚစု ျပႆနာ မဟုတ္ဘူး။ တိုင္းရင္းသားနဲ႕ ဗမာျပႆနာ ျဖစ္တယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ပိတ္ဆို႕မႈကို ဆက္ထားဖို႕ ဘယ္ဗမာကမွ မေျပာေတာ့ပါဘူး။ ေဒၚစုကိုယ္တိုင္ ျပန္ဖြင့္ေပးဖို႕ ႀကဳိးစားေနခဲ့တာပါ။ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွာလည္းပဲ အစိုးရနဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက ဖြင့္ေစခ်င္တဲ့ဘက္မွာ ရွိေနၿပီး လူ႕အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ အဖြဲ႕အစည္းေတြကပဲ ပိတ္ဆို႕မႈကို ဆက္ထားေစခ်င္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေနရာမွာ ေဒၚစုက ကခ်င္ကိုပဲ ရင္ဆိုင္ရမွာ မဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္းျပည္ပလူ႕အခြင့္အေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕လည္း ရင္ဆိုင္ရမွာ ျဖစ္တယ္။

၂။ ကရင္နဲ႕ကရင္ တုိက္ေနၾကသလား

မၾကာခင္က မြန္နဲ႕ကရင္ ျပန္ပစ္ၾကတယ္။ အထိအခုိက္ မရွိလို႕ ေတာ္ေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ညွိလို႕ အဆင္ေျပသြားၿပီ။ အခု ပေလာင္နဲ႕ ရွမ္းတို႕ ညွိေနၾကတယ္။ အဆင္ေျပေစခ်င္တယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ တိုင္းရင္းသားအားလုံး စုစည္းညီညြတ္ေစခ်င္တယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ မဲသေဝါတုိက္ပြဲနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး KNU က စာထုတ္တယ္။ BGF ေတြနဲ႕ ျမန္မာစစ္တပ္က ဘားအံခ႐ိုင္နဲ႕ ဘားပြန္ခ႐ိုင္တို႕နဲ႕ ထိစပ္ေနတဲ့ မဲသေဝါမွာ ထိုးစစ္မဆင္ဖို႕ ကန္႕ကြက္တယ္။ ကရင္လူထုက KNU အေပၚ အျမင္မၾကည္မွာကို စိုးရိမ္ပုံရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဥကၠ႒သစ္ေရြးပြဲကလည္း ရွိေသးတယ္။ KNU က ဒါကို ပိုၿပီးေတာ့ ဂ႐ုစုိက္ပုံရတယ္။ အမွန္မွာ KNU လုပ္သင့္တဲ့ကိစၥမွာ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႕မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာစစ္တပ္ေသြးခြဲလို႕ ကြဲေနတဲ့ ကရင္ေတြကို ညီညြတ္ေအာင္ လုပ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါ အေရးႀကီးတယ္။ အတိတ္ကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ျပဳျပင္ႏိုင္မွ ကရင္အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။

အခ်ဳိ႕က ကရင္နဲ႕ကရင္ အခ်င္းခ်င္း သတ္ေနၾကတယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ အမွန္မွာ BGF မွာ အမိန္႕ေပးႏိုင္သူကေတာ့ ဗမာေတြပါပဲ။ ဗမာေတြပါပဲလို႕ ေျပာေတာ့လည္း ဗမာေတြက နာၾကပါအုံးမယ္။ သူတို႕က သူတို႕တပ္ကိုလည္း ေထာက္ခံခ်င္ၾကတယ္၊ သူတို႕တပ္က မေကာင္းေတာ့ သူတို႕ပါ နာမည္ပ်က္မွာကိုလည္း ေတြးေၾကာက္ၾကေသးတယ္။ ဟိုမေရာက္ဒီမေရာက္ဘဝပါ။ ဒါေၾကာင့္ မိမိက ဗမာ့တပ္မေတာ္အမိန္႕ေပးတဲ့အတိုင္း နာခံရတဲ့ BGF ဟာ ကရင္တပ္လို႕ မျမင္ဘူး။ ဗမာ့တပ္မေတာ္ပဲလို႕ ျမင္တယ္။ ဒီေတာ့ ကရင္နဲ႕ဗမာတုိက္ေနၾကတယ္လို႕ပဲ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ဗမာေတြက ကရင္ေတြကို ဗမာစိတ္ေပါက္ေအာင္ BGF အျဖစ္ သြတ္သြင္းၿပီး ကရင္ေတြကို ျပန္တုိက္ေစတာ ျဖစ္တယ္။ အိမ္ၾကက္ခ်င္း ခြပ္ခိုင္းတာ ျဖစ္တယ္။ တကယ့္တကယ္မွာ ဘာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေတြက BGF အစီအစဥ္ကို လက္မခံၾကသလဲလို႕ ေမးရင္ အခုန ေျပာသလို ဗမာ့တပ္မေတာ္က တိုင္းရင္းသားေတြအခ်င္းခ်င္း အိုးမည္းသုတ္ၿပီး ခြပ္ခိုင္းမဲ့အစီအစဥ္ကို ေတြ႕ျမင္ရလို႕ ျဖစ္တယ္။ ေျပာင္ေျပာရရင္ ျပည္မဗမာေတြရဲ႕ လက္ကိုင္တုတ္အဆင့္သာ ရွိပါတယ္။

၃။ ဖြတ္နဲ႕ ေဒါင္း တိုက္ေနၾကသလား

တိုင္းရင္းသားစာေပ ထြန္းကားေရး စီမံခ်က္ခ်ေဆာင္ရြက္ဖို႔အဆုိ ရႈံးနိမ့္သြားေၾကာင္း ၾကားသိရတယ္။ အဆိုတင္သြင္းသူက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ပါ။ ကန္႕ကြက္သူေတြကေတာ့ NLD နဲ႕ အေပါင္းအပါေတြပါပဲ။ ခင္အာင္ျမင့္အဆိုဟာ တိုင္းရင္းသားစာေပနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး NLD အမတ္ေတြ ေစတနာမရွိေၾကာင္း သိသာသြားေစခဲ့လို႕ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ဆင္ျခင္စရာေလးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Don't be carried away!!!! ခင္ေအာင္ျမင့္ေကာ အမွန္တကယ္ပဲ တိုင္းရင္းသားအေရးကို ဦးစားေပးသူလားလို႕ စစ္ၾကည့္ရင္ သူက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒လုပ္တုန္္းက လက္ရွိ NLD ဥကၠ႒ထက္ ပိုဆိုးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေသြးနထင္ေရာက္မေနၾကပါနဲ႕။ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ၿပီးခဲ့တဲ့ (၅)ႏွစ္တုန္းက ဒီအဆိုကို ဘာေၾကာင့္ မတင္ခဲ့သလဲ။ သူ တင္ခဲ့ရင္ အတည္ျဖစ္ခဲ့မွာပဲ။ အခုလို NLD ႀကီးစိုးတဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာ အဆို႐ႈံးရမွာမဟုတ္ပါ။ ဒီေနရာမွာ ဘာကို ျပေနသလဲလို႕ ေျပာရရင္ ဗမာႏိုင္ငံေရးသမားေတြဟာ တိုင္းရင္းသားေတြၾကားမွာ ေနေနတဲ့အခ်ိန္၊ အတုိက္အခံပါတီဘဝမွာ ရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တိုင္းရင္းသားအေရးကို စိတ္ဝင္စားသေယာင္ လုပ္ျပၿပီး အကူအညီကို ရယူေလ့ရွိပါတယ္။ တကယ္လို႕ သူတို႕ေအာင္ျမင္သြားရင္ ေလသံက ေျပာင္းသြားတယ္။ မ်က္ႏွာေပးက မာသြားတယ္။ မဲဆြယ္တုန္းက ေဒၚစုစကားနဲ႕ အတိုင္ပင္ခံဘဝမွာ ေဒၚစုေျပာတဲ့စကားဟာ ဆီနဲ႕ေရပမာ ကြာျခားလွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖြတ္နဲ႕ေဒါင္းတို႕ဟာ အမွန္အကန္ တုိက္ေနၾကတာ မဟုတ္ဘဲ ပြဲ ၾကည့္ေကာင္း႐ုံေလာက္ပဲ ေဆာ့ေနၾကတာပါ။

၄။ တိုင္းရင္းသားတို႕အင္အား တိုင္းရင္းသားတို႕မွာသာ ရွိ

အေျခအေနေတြက ပိုပိုၿပီးေတာ့ ႐ႈပ္လာတယ္။ ဒီိလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ PPST ကိုလည္း ေျပာပါ့မယ္။ DPN ကိုလည္း ေျပာပါ့မယ္။ Western Alliance ေတြကိုလည္း ေျပာပါ့မယ္။

(၁) ေဒၚစုရဲ႕ ဒီတစ္ေခါက္ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္ဟာ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားနဲ႕ လုံးလုံး သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ မပီျပင္ေသးဘဲ၊ ဖက္ဒရယ္မရေသးဘဲ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕မႈကို ဖြင့္ခဲ့ရင္ အဓိကနစ္နာရမွာက ျပည္သူမ်ားနဲ႕ တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြက အမ်ဳိးေပ်ာက္ဖို႕အထိ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတယ္။ ဒါ အပိုေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။

(၂) ဒုတိယသတိထားရမွာက ၿဗိတိန္၊ ဥေရာပနဲ႕ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႕ရဲ႕ မူဝါဒဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ေတြနဲ႕ မတူေတာ့ဘူးဆိုတာပါပဲ။ သူတို႕က တ႐ုတ္ကို ထိန္းဖို႕ ျမန္မာကို အသုံးခ်စရာ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာကို အသုံးခ်ႏိုင္ဖို႕ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို အလုိလုိက္အႀကဳိက္ေဆာင္ေပးဖို႕ ဝန္ေလးၾကမွာမဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ အလိုဆႏၵဆိုတာ တိုင္းရင္းသားေတြကို ဗမာမႈျပဳေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႕ ၿဗိတိန္တို႕၊ အေမရိကန္တို႕၊ ဥေရာပသမဂၢတို႕က ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာခဲ့ရင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနနဲ႕ မိမိတို႕ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ အခုကတည္းက ျပင္ဆင္ထားၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။ လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲ ေခတ္မမီေတာ့ဘူးဆိုခဲ့ရင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကလည္း လႊတ္ေတာ္မွာ ထိုင္ၿပီး စစ္တိုက္ခ်င္တိုင္း တုိက္လို႕ေအာင္ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ေရးဆြဲထားခဲ့မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မေတြေဝၾကပါနဲ႕။ တတိယႏိုင္ငံမ်ားနဲ႕ ဝင္ဆံ့ဖို႕ ႀကဳိးစားၾကပါ။ အဲ့လို ဝင္ဆံ့ဖို႕ဆိုခဲ့ရင္ အားလုံးက တစ္စုတစ္စည္းထဲ ျဖစ္ေနရပ့ါမယ္။ မျဖစ္လို႕ မရပါ။ မျဖစ္ခဲ့ရင္ ဘယ္ေတာ့မွ နလံမထူႏိုင္ေတာ့တဲ့အျဖစ္မ်ဳိးနဲ႕ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါတယ္။

(၃) UPDJC က ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ဦးေဆာင္ဖို႕ လိုပါ့မယ္။ အားလုံး UNFC ထဲ ဝင္ေရာက္လုိက္ပါ။ UNFC ဖြဲ႕စည္းပုံကို ျပင္စရာရွိရင္ ျပင္လုိက္ပါ။ အဖြဲ႕စုံမွ ညီလာခံကို တက္ေရာက္မယ္ဆိုတဲ့မူကို ကိုင္စြဲၾကပါ။ တိုင္းရင္းသားေတြ စုစည္းညီၫြတ္မႈရွိမွ အင္းအားအမွန္ကို ရႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ အခ်င္းခ်င္းေသြးစမ္းေနၾကမဲ့အစား ဖက္ဒရယ္ရရွိဖို႕အေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးကိုပဲ ကစားၾကပါ။