Friday, March 25, 2016

ျမန္မာ့သမုုိင္းမွာ ဗမာသူရဲေကာင္းမ်ားကုုိပဲ အမြန္းတင္ထား

1 mins ·
Hkalen Uma's photo.
ျမန္မာ့သမုုိင္းမွာ ဗမာသူရဲေကာင္းမ်ားကုုိပဲ အမြန္းတင္ထားၿပီး
က်န္တုုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ အခန္က႑ ေမွးမိွန္ေအာင္ျပဳထားျခင္းရဲ႕ အက်ဳိးရလတ္က ခုုတေလာ ေရပန္းစားေနတဲ့ ခရစ္ယာန္ ဒုုသမၼတ ျပႆနာမွာ ေတြ႕လာရတဲ့ တခ်ဳိ႕ေသာ (အားလုုံးမဟုုတ္) ဗမာလူထုုရဲ႕ အသံေတြပါ။
တခုုသတိထားမိတဲ့အထဲမွာ
ျမန္မာနုုိင္ငံရဲ႕ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ တကယ္တမ္း အနာခံခဲ့တာ ဗမာဗုုဒၶဘာသာေတြသာ ျဖစ္တယ္၊ တုုိင္းရင္းသားေတြ ဘယ္ေရာက္ေနလဲ ဆုုိတာမ်ဳိးေတြ ခဏခဏ ေတြ႕ လာရတယ္။ အဲဒီ အေကာင့္ ပုုိင္ရွင္ေတြကုုိ ေကာင္းေကာင္းေလ့လာလုုိက္တဲ့ အခါ၊ စစ္တပ္ ေနာက္ခံ (သုုိ႔) စစ္တပ္ ေထာက္ခံသူမ်ား ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။
က်ေနာ့ အေဖ ကုုိယ္တုုိင္ First Kachin သုုိ႔မဟုုတ္ အစုုိးရ စစ္သား ေဟာင္း ျဖစ္တယ္။ အေဖ နဲ႔သူငယ္ခ်င္းေဟာင္းမ်ား ေတြ႕ ျဖစ္ရင္ အင္းစိန္ တုုိက္ပဲြမွာ ေျမာင္ပုုပ္ထဲ ေအာင္းေနရင္း ေသရာပါ ေပြး၀ဲစဲြတဲ့ အေၾကာင္း၊ မႏၱေလး၊ ေတာင္ႀကီး၊ မိထၳီလာ ကယ္ထုုတ္ခဲ့တဲ့ တုုိက္ပဲြအေၾကာင္းမ်ား စျမဳံ႕ ျပန္ ေျပာေနၾကတာ ခဏခဏ ၾကားမိတဲ့ အခါ၊ သူတုုိ႔ အေၾကာင္းေတြ တပ္မေတာ္ သမုုိင္းျပတုုိက္မွာေတာ့ ေတြ႕ရမွာပဲ ဆုုိၿပီး အခ်ိန္ေပး သြားၾကည့္မိတယ္။ ကခ်င္ လက္နက္ကုုိင္ တပ္ရင္းမ်ား အေၾကာင္း လုုံး၀ မရွိပါ။ ဗုုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ေနာင္ (ဗုုိလ္ေလာင္းေက်ာင္းအုုပ္) အေၾကာင္း ဓါတ္ပုုံ တပုုံပဲ ျပထားသည္။
အခုု တာခ်ီလိတ္ နဲ႔ တာေလ ၿမိဳ႕ မွာ က်န္ေနတဲ့ ကခ်င္မိသားစုုေတြဟာလဲ တခ်ိန္က တရုုတ္ျဖဴ ေမာင္းထုုတ္ရင္း တာေလမွာ တပ္ရင္းခ် က်န္ေနခဲ့တဲ့ ကခ်င္တပ္ရင္းေတြ ျဖစ္တယ္။ တာခ်ီလိတ္ကခ်င္ဘုုရားေက်ာင္းက သင္းအုုပ္ဆရာေယာရႈ ကိုု ေမးၾကပါ။ သက္ေသ ရွိတယ္။ သူ႕ အေဖလဲ ပါတယ္။
ဖါးအံ ၿမိဳ႕ မွာ အခုုထိ က်န္ေနတဲ့ ကခ်င္စစ္သားေဟာင္းေတြကုုိလဲ ေမးၾကည့္ပါ။ ဟုုတ္ကဲ့ ရန္ကုုန္ကခ်င္နွစ္ျခင္းဘုုရားေက်ာင္းမွာ ေမးလုုိ႔ ရတယ္။ ဖါးအံမွ ကခ်င္စစ္သားေဟာင္းေတြ အေၾကာင္း။ သူတုုိ႔ ဘယ္ပုုံ ဘယ္နည္း ဖါးအံၿမဳိ႕ ေပၚ ကုုိ ေရာက္လာသလဲ ဆုုိတာ ေျပာျပပါလိမ့္မယ္။ ဒါေတြဟာ ခုုထိ ကရင္ေတာ္လွန္ေရး သမုုိင္းမွာ ကခ်င္ေတြကုုိ မၾကည္မလင္ ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ သမုုိင္းသက္ေသမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုု ကုုိ ယုုံၾကည္ခဲ့တယ္။ ပထမ ဆယ္စုုနွစ္ တခုုလုုံးလုုံး ျပည္ေထာင္စုု အေပၚ ကခ်င္ေတြ သစၥာ ရွိခဲ့တယ္။
ဒါေပမယ့္ ေမ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုု အစား၊ ဗုုဒၶဘာသာကုုိ နုုိင္ငံေတာ္ ဘာသာ အျဖစ္ ေၾကျငာတယ္။ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းၿပီး ဆုုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ဆုုိတာ ျဖစ္လာတဲ့ ေနာက္ ကခ်င္သကၠသုုိလ္ေက်ာင္းသားေတြ ၁၉ ၆၁ မွာ ေတာ္လွန္ေရး ျပန္စလာတယ္။
ဒီေန႔ထိ အဲဒီ လူမ်ဳိးတမ်ဳိး၊ ဘာသာတခုုထဲအတြက္ တဖက္စြန္းေရာက္ေနတဲ့ စစ္တပ္က ဆက္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲ ျဖစ္တယ္။ မေတာ္လွန္ပဲ ဒီတုုိင္းေနရမလား ဆုုိတာ လူႀကီးျဖစ္စရာမလုုိဘူး၊ လူစင္မီတဲ့ လူငယ္တုုိင္းနားလည္မွာပါ။