Saturday, March 12, 2016

ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ စစ္သည္မ်ား ၏ ဘ၀ေကာက္ေၾကာင္း (1)

အပိုင္း (၁)
ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား ၏ ဘ၀ေကာက္ေၾကာင္း
=========================
( ဤစာကို Facebook name Mg Mg Soe ေဆာင္းပါးမွကူးယူေဖာ္ျပသည္။)
နိဒါန္း
******
ဦးစြာ ေျပာျကားလုိသည္မွာ မိမိ၏ဤစာ သမိုင္းမဟုတ္ပါ။သမိုင္းအေထာက္အထား
အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းသုံးသပ္တင္ျပျခင္း
မ်ိဳးလည္းမဟုတ္ပါ။ မိမိႏွင့္ မိမိမိတ္ေဆြမ်ား ရဲေဘာ္ ရဲဘက္မ်ား ျဖတ္သန္းေတြ့ျကံဳခ့ဲရ ထိေတြ့
ခ့ဲရသည္မ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းျခင္းမ်ွသာျဖစ္ပါ သည္။ ျပီးျပည့္စုံေသာ ပန္းခ်ီကားတခ်ပ္ကို ေရးဆြဲ
ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေကာက္ေျကာင္းတခု ပုံျကမ္း
တခုကို ေရးျခစ္ျပျခင္းမ်ွသာျဖစ္ပါသည္။ သုိ့ေသာ္ လက္လွမ္းမွီသမ်ွကိုေတာ့ ထည့္သြင္းေဖၚျပရန္ ျကိဳး
စားခ့ဲပါသည္။
လြမ္းေမာဘြယ္မ်ား သင္ခန္းစာမ်ား သတိရ ဘြယ္မ်ား နာက်ည္းဘြယ္မ်ား စိတ္ပ်က္ဘြယ္မ်ား
အမွားမ်ား အမွန္မ်ား ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမွဳမ်ား
ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မွဳမ်ား ေအာင္ပြဲမ်ား ရွံဳးနိမ့္မွဳမ်ား စသည္မ်ားစြာျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ပုံရိပ္တခုဟု ဆိုရေပမည္။
ကခ်င္
ကခ်င္တိုင္းရင္းသားတိ့ုသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ပ့်ံႏွံ့ေနထိုင္ျကသည္
ထိ့ုအတူပင္ တရုတ္ျပည္ႏွင့္ အိႏၵိယျပည္တြင္ လည္း ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ျကသည္ကို ေတြ့ရ
သည္။ ကခ်င္ဝန္ေပါင္ မ်ိဳးနြယ္စုမ်ားထဲတြင္ ဂ်င္းေဖါ
လခ်ိတ္ ေခၚ လရွီ ေလာ္ေဝၚ ေခၚ မရူ ဇိုင္ဝါး ေခၚ အဇီး လီဆူး ရဝမ္ ႏွင့္ ခႏံု တိ့ုပါဝင္ျကသည္။ ထို
၇ မ်ိဳးထဲမွ ခႏံုမွာ ယခုအခါ လူဦးေရအနဲဆုံးအျဖစ္
ရွိေနသည္ဟုဆိုသည္။ ရဝမ္ ႏွင့္ လီဆူး တိ့ုမွာ
ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုထဲ ပါမပါ ယခုအခါ အျငင္းပြါးေန
သည္ကိုေတြ့ရသည္။ သုိ့ေသာ္ ကခ်င္လူမ်ိဳးအေန
ႏွင့္ မ်ိဳးနြယ္ ၇ ခုပါဝင္သည္ဟု အမ်ားကလက္ခံ
ထားျကသည္။
ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းမွ ကခ်င္စစ္သည္မ်ား
အေစာဆုံး ေခတ္သစ္စစ္သားမ်ားမွာ အဂၤ လိပ္ အုပ္စုိးစဥ္က ျဗိတိသ်ွအစိုးရစစ္တပ္တြင္ ဝင္ေရာက္အမွဳထမ္းခ့ဲ
သူမ်ားျဖစ္သည္ဟုဆိုရမည္။ သုိ့ေသာ္ အေရအ တြက္နည္းေသးျပီး အလုံးအရင္းႏွင့္ အေျမာက္ အမ်ားေတာ့မဟုတ္ေသးဟုဆိုရမည္။တကယ္
တမ္းကခ်င္စစ္သည္အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္အမွဳ ထမ္းခ့ဲသည္မွာ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ကခ်င္ ္ျပည္နယ္၌ မဟာမိတ္စစ္တပ္ႏွင့္အတူ ဂ်ပန္တိ့ု အား တိုက္ပြဲဝင္ခ့ဲစဥ္ကျဖစ္သည္။
ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ျမန္မာျပည္သုိ့ ဂ်ပန္
မ်ားဝင္ေရာက္လာျပီးေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္အ
တြင္းရွိ လီဒိုလမ္းမျကီးသည္၎ ဝင္းဂိတ္စစ္ဆင္
ေရးသည္၎ စစ္ပြဲတြင္ အေရးပါခ့ဲသည္။ထို့အတူ
ေဒသခံ ကခ်င္မ်ားသည္လည္း မဟာမိတ္တပ္၏
ကခ်င္ရိန္းဂ်ားစစ္သည္မ်ားအျဖစ္ ထင္ေပၚခ့ဲသည္။
ကခ်င္ရိန္းဂ်ားမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားျဖစ္သည့္ အား
ေလ်ာ္စြာ နယ္ေျမေတာေတာင္ေဒသက်ြမ္းက်င္ျခင္း
ေဒသရာသီဥတုႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ျခင္း ျမင့္မား
မတ္ေစာက္ေသာ နက္ရွဳိင္းေသာေတာေတာင္မ်ား အတြင္း က်ြမ္းက်င္စြာသြားလာနိုင္ျခင္းတိ့ုအျပင္ တူမီး ဒူးေလး တိုအားကိုင္ေဆာင္၍ မိရိုးဖလာအမဲလိုက္လာသူမ်ားျဖစ္သည္အားေလ်ာ္
စြာ ေတာေတာင္အတြင္း ေျခသံလုံလုံျဖင့္ ရန္သူ့
အနားကို ခ်ဥ္းကပ္နိုင္သည့္ ေျပာက္က်ားစစ္သည္
ေကာင္းမ်ားျဖစ္လာခ့ဲျပီး မဟာမိတ္တပ္အတြက္ အားထားရသည့္စစ္သည္မ်ားျဖစ္ခ့ဲျကသည္။
လက္လွမ္းမွီသမ်ွဆိုရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း
၌ ကခ်င္ရိန္းဂ်ားတပ္ရင္း ၅ ရင္း ရွမ္းျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ကခ်င္ရိန္ဂ်ားတပ္ရင္း ၃ ရင္း
ဖြဲ့စည္းခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။
သုိ့ျဖစ္ရာ ဒုတိယကမၻာစစ္ျကီးအျပီး မဟာ
မိတ္တပ္မွ ပင္စင္ခံစားခြင့္ရသူ ကခ်င္ရိန္ဂ်ားစစ္
သည္ မ်ားစြာရွိခ့ဲသည္ဟု ျကားသိရသည္။ အခ်ိဳ့
ကေတာ့ လြတ္လပ္ေရးရျပီး ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္
တြင္ ဆက္လက္အမွဳထမ္းျကသည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ
ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း မဟာမိတ္တပ္တြင္ စတင္အမွဳထမ္းခ့ဲျကေသာ ကခ်င္ရိန္းဂ်ားစစ္သည္
မ်ားသည္ အေစာဆုံးေခတ္သစ္ ကခ်င္စစ္သည္ ္မ်ားဟုဆိုရေပမည္။
လြတ္လပ္ေရးရျပီးအစိုးရစစ္တပ္မွကခ်င္စစ္သည္မ်ား

လြတ္လပ္ေရးရျပီး ျမန္မာျပည္၏ ဖဆပလ ေခတ္အစိုးရစစ္တပ္တြင္ တိုင္းရင္းသား ေသနတ္
ကိုင္တပ္ရင္းမ်ားဖြဲ့စည္းခ့ဲသည္။ ကရင္သနက မ်ား
ကေတာ့ ၁၉၄၉ ကရင္ပုန္ကန္တြင္ ပါသြားခ့ဲသည္
ရွမ္း သနက ၁ ရင္း ကယားသနက ၂ ရင္း ကခ်င္
သနက ၄ ရင္း ခ်င္းသနက ၅ ရင္းကေတာ့ ၁၉၈၈ အေရးအခင္းအျပီး နအဖ ေခတ္ဦးအထိရွိခ့ဲသည္။ မူလအစိုးရစစ္တပ္ဖြဲ့စည္းပုံတြင္ တိုင္းရင္းသား အလိုက္အေျချပဳသည့္ တပ္မ်ား ေဂၚရခါးမ်ားကို
အေျချပဳဖြဲ့စည္း၍ ေဂၚရခါးတပ္ရင္းဟု ေခၚဆိုေသာ
ခလရ ၄ စသည္တိ့ုအား ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရာေႏွာ
ဖြဲ့စည္းခ့ဲျကသည္။ နအဖေခတ္မွစ၍ တိုင္းရင္း
သားအမည္ႏွင့္တပ္မ်ားအား ခလရ/ခမရမ်ားအ
ျဖစ္အမည္ေျပာင္းလဲခ့ဲသည္။
ထိုသုိ့လြတ္လပ္ေရးရျပီး အစိုးရစစ္တပ္အ
တြင္ မနဲလွေသာ ကခ်င္စစ္သည္မ်ား ဝင္ေရာက္
အမွဳထမ္းခ့ဲသည္ဟုဆိုရမည္။ ျမန္မာစစ္တပ္အ ေစာပိုင္းဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ ကခ်င္
လူမ်ိဳး ဓိုလ္မွဴးျကီးတစ္ဥိီးတာဝန္ယူခ့ဲသည္။ ဗိုလ္
မွဴးျကီးအယ္လ္ခြန္ေနာင္ဟုထင္ပါသည္။ မဆလ
ေခတ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ပါတီေကာင္စီတြင္တာဝန္
ယူခ့ဲေသာ ဦးေဖၚယူခါးသည္လည္း ျမန္မာအစိုးရ စစ္တပ္တြင္ ဗိုလ္မွဴးျကီးအဆင့္ထိ တာဝန္ယူခ့ဲဘူး သူျဖစ္ပါသည္။အစိုးရစစ္တပ္တြင္ရာထူးတာဝန္ အျမင့္ဆုံးယူခ့ဲဘူးသူမွာ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာန ခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴတာဝန္ယူခ့ဲဘူးသူ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ L ကြန္ ဖန္ဟုဆိုရေပမည္။
နအဖ ေခတ္ဦးတြင္ ကခ်င္ထဲမွာ စစ္ဖက္အရာ
ရွိျကီး ဆို၍ ဗိုလ္မွဴးျကီးလဗ်ပန္းေအာင္ တစ္ ေယာက္သာေတြ့ရျပီး သူလည္း ခဝတ ဥကၠဌ အျဖစ္နယ္ဘက္သုိ့ေရာက္သြားသည္ကိုေတြ့ရ
သည္။ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ အစိုးရစစ္တပ္
တြင္ စစ္မွဳထမ္းခဲ့ျကသည့္ ကခ်င္စစ္သည္မ်ားထဲမွ ေနာက္ဆုံးအသုတ္ျဖစ္ပုံရသည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ KIA ေပၚလာျပီးေနာက္ပိုင္းအစိုးရစစ္တပ္တြင္၎ DSA တြင္၎ ဝင္ေရာက္သည့္ ကခ်င္စစ္သည္မ်ား တစတစေရာ့နည္းသြားျပီး ယခုအခါ မရွိသေလာက္ျဖစ္သြားျပီဟုဆိုရေပမည္။ မည္သုိ့
ဆိုေစ လြတ္လပ္ေရးရျပီးစ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္
ကခ်င္သနကတပ္ရင္းမ်ားႏွင့္အတူ ကခ်င္စစ္သည္
မ်ား စစ္မွဳထမ္းခ့ဲသည့္ကာလတခု ရွိခ့ဲဘူးေပသည္။
လဖိုင္ေနာ္ဆိုင္းႏွင့္ကခ်င္စစ္သည္မ်ား
လဖိုင္ေနာ္ဆိုင္းသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္အ တြင္း ဂ်ပန္အားခုခံတိုက္ခ့ဲေသာ ကခ်င္ရိန္ဂ်ား
စစ္သည္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ဆန့္က်င္စစ္ကာ
လအတြင္း သူရဲေကာင္းမွတ္တမ္းဝင္အျဖစ္ ၂ ျကိမ္ ခ်ီးျမွင့္ခံခ့ဲရသည္ဟုဆိုပါသည္။လြတ္လပ္ေရး
ရျပီးဖြဲ့စည္းေသာ ကခ်င္သနက ၁ တြင္ တပ္ခြဲမွဴး
ဗိုလ္ျကီးအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲသည္။
သုိ့ေသာ္ ျပည္တြင္းစစ္စျပီး မျကာခင္တြင္ အစိုးရအား ျပန္လည္ပုန္ကန္ခ့ဲသူျဖစ္သည္။တ
ဖက္ကေတာ့သူအား သူပုန္ဆိုေပလိမ့္မည္။ တဖက္ကေတာ့သူအား ေတာ္လွန္သူဟုဆိုေပလိမ့္
မည္။မည္သုိ့ဆိုေစ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းႏွင့္ သူ၏ကခ်င္
စစ္သည္မ်ားသည္ ကခ်င္လူမ်ိဳးထဲမွ ပထမဆုံး
အစုိးရအားပုန္ကန္သူမ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ရ ေပမည္။
အစိုးရ၏ညႊန္ျကားခ်က္အရ KNU ႏွင့္ ဗကပကို
တိုက္ခိုက္ရမည့္ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းသည္ အမိန့္ကိုဖီ
ဆန္ခ့ဲျပီး အစိုးရကိုပုန္ကန္ခ့ဲ့သည္။ ၁၉၄၉ ေဖဖ ဝါရိီလအတြင္း ပ်ဥ္းမနားသုိ့ေရာက္ရွိေနေသာ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းဦးစီးအင္အား ၇၀၀ ခန့္သည္ KNU ႏွင့္ေပါင္း၍ ျမိဳ့လွ ေရတာရွည္ တပ္ကုန္း ရမည္း သင္း သာစည္ မိတၳီလာတိ့ုက္ို တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ ္ျပီး မိတၴီလာမွ ေလယာဥ္ ၂ စီးျဖင့္ ေမျမိဳ့ ( ျပင္ဦး
လြင္ ) သုိ့သြားေရာက္ တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခ့ဲျက သည္။ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္တြင္း အေစာဆုံး ေလ
ေျကာင္းစစ္ခ်ီစစ္ဆင္ျခင္းဟုဆိုရမည္။ ေမျမိဳ့သုိ့
သြားေရာက္ျခင္း ထိုစဥ္ KNU တို့ပုန္ကန္မွဳေျကာင့္
အစိုးရတပ္တြင္း ႏွင့္ အစိုးရဌာနတြင္းရွိ ကရင္လူ
မ်ိဳး မိသားစုမ်ား ကေလးလူျကီး စုစုေပါင္း ေထာင္ဂ ဏန္းမ်ွ ေမျမိဳ့တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္
ထားရွိသည္ကို ကယ္တင္နိုင္ရန္ဟုဆိုသည္။ အ
လားတူပင္ မိတၴီလာတြင္လည္း အစိုးရကထိမ္း သိမ္း ထားသည့္ ကရင္စစ္သား ၁၅၀ခန့္ကိုလႊတ္ ေပးခ့ဲသည္ဟုဆိုပါသည္။ ထိုကရင္စစ္သားထဲမွ
အခ်ိဳ့သည္ KNU ပူးေပါင္းသူရွိသက့ဲ့သုိ့ ဇာတိျပန္
သူမ်ားလည္းရွိကာ တခ်ိဳ့ကေတာ့ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္း
တပ္ႏွင့္ လိုက္ပါခ့ဲျကသည္။
ေမျမိဳ့ ( ျပင္ဦးလြင္ ) သိမ္းျပီးေနာက္ ဗိုလ္ေနာ္ ္ဆိုင္း၏တပ္မ်ားသည္ KNU/ CPB တိ့ုႏွင့္ပူးေပါင္း ၍ မႏၲေလးႏွင့္ေတာင္ငူ ပဲခူးျမိဳ့မ်ားအား မတ္လ အတြင္းတိုက္ခိုက္ခ့ဲျကေသးသည္ဟုဆိုပါသည္။
ထိ့ုေနာက္ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္း၏တပ္မ်ားသည္ ၁၉၄၉
ျသဂုတ္အတြင္း၌ လားရွဳိး ကြတ္ခိုင္တိ့ုကို တိုက္
ခိုက္ခ့ဲျကသည္ဟုဆိုသည္။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း
သုိ့တက္လာေသာ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းသည္ နိုင္ငံေရး
ရည္မွန္းခ်က္တခုပါ ပါလာသည္။ ၎မွာ လြတ္
လပ္ေသာ ကခ်င္အစိုးရႏွင့္ ကခ်င္တပ္မေတာ္
Pawng Yawng Asuya ႏွင့္ Pawng Yawng
Defence Force ဖြဲ့စည္းရန္ျဖစ္သည္။( ယခုအခါ
ကခ်င္မ်ိဳးနြယ္စုအားလုံးအား ဝင္ေပါင္ ဟုသုံးႏွံဳး
ေသာ္လည္း ထိုစဥ္က ေပါင္ေယာင္ဟု သုံးစြဲသည္)
ထို့အတြက္ နမ့္ခမ္းျမိဳ့အားလည္း တိုက္ခိုက္
သိမ္းပိုက္ျပီး ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ဗန္းေမာ္မွ
တဆင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္
မ်ားအား ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ ဗိုလ္ေနာ္
ဆိုင္းတပ္ဖြဲ့အား နယ္ေျမခံအခ်ိဳ့မွ ပုူးေပါင္းေထာက္
ခံခ့ဲမွဳရွိေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ေထာက္ခံမွဳမေပးခ့ဲေပ။ ထိ့ုျပင္ ဗိုလ္ေနာ္
ဆိုင္းတပ္အားရင္ဆိုင္နိုင္ရန္ ကခ်င္နိုင္ငံေရးေခါင္း
ေဆာင္ပိုင္းက ကခ်င္စစ္သားေဟာင္းမ်ားအား စု
စည္း၍ အေရးေပၚကခ်င္ ၁/၂ ( Eergency Kachin 1/2 )အားဖြဲ့စည္းျခင္း ကခ်င္သနက တပ္
ရင္း ၃ ရင္းအား ျပန္ေခၚယူျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျပင္ဆင္
ခ့ဲျကသည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ ကခ်င္နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္
မ်ား၏ ေထာက္ခံမွဳမရသည့္အျပင္
္အခ်င္းခ်င္းစစ္ခင္းရမည့္အေျခအေနသုိ့ဆိုက္ခ့ဲ
သည္။ ဤသုိ့အျကပ္အတည္းထဲသုိ့ဆိုက္ေရာက္
သြားသည့္ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းသည္ ၁၉၅၀ ဧျပီလ
အတြင္း အင္အား ၅၀၀ အားေခါင္းေဆာင္၍ တရုတ္ျပည္ထဲသုိ့ဝင္ေရာက္ျပီး နိုင္ငံေရးခိုလွံဳခြင့္
ေတာင္းခံခ့ဲသည္။
မိုးမိတ္အထက္ဖက္ လြယ္ရဒူဝါ လေထာ္ခြန္
ထြန္းသည္ အင္အား ၁၀၀ ခန့္စုစည္းျပီး ၁၉၄၉
နိုဝင္ဘာတြင္ မန္တုန္ ကိုးေတာင္ ရဲစခန္းႏွင့္ အမတ္ရံုးအားသိမ္းပိုက္ျပီး ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းအဖြဲ့ႏွင့္
ပူးေပါင္းရန္ ျကိဳးစားခ့ဲေသာ္လည္း အဆက္အ သြယ္မရဘဲ ေနာက္ဆုံးအစိုးရတပ္မ်ား၏အဖမ္း
ဆီးခံလိုက္ရသည္ဟုဆိုပါသည္။
လေထာ္ေဇာ္ဆိုင္းသည္ လားရွိဳးနယ္သား
ျဖစ္ျပီး ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းတပ္မ်ား လားရွဳိးနယ္ဘက္
တက္လာေသာအခါ ပါဝင္ပူးေပါင္းခ့ဲသည္။လားရွဳိး
တိုက္ပြဲအျပီး ဒဏ္ရာရသူမ်ား လုံျခံဳသည့္ေနရာ တြင္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္က်န္ေနခ့ဲ့ေသာ ဗိုလ္ေဇာ္ ္ဆိုင္းႏွင့္ အင္အား ၆၀ ခန့္သည္ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းႏွင့္အဖြဲ့ တရုတ္ျပည္တြင္း ဝင္ေရာက္သြားေသာအခါ လိုက္ပါမသြားဘဲ ကရင္ျပည္နယ္သုိ့ ထြက္ခြါျပီး သံေတာင္ ေဘာဂလိနယ္ဘက္တြင္ KNDO ႏွင့္ ပူးေပါင္းေနထိုင္လွဳပ္ရွားခ့ဲသည္။
တရုတ္ျပည္တြင္း နိုင္ငံေရးခိုလွံဳခြင့္ယူသြား
သည့္ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္း အဖြဲ့အား တရုတ္အစိုးရက
ျမန္မာနယ္စပ္ႏွင့္ေဝးကြာသည့္ အတြင္းပိုင္းျပည္
နယ္တခုျဖစ္သည့္ ေကြ့က်ိဳးျပည္နယ္တြင္ေနရာခ်
ထားေပးခ့ဲသည္။ ထိုစဥ္က တရုတ္ျပည္လြတ္
ေျမာက္စကာလျဖစ္သည့္အတြက္ တရုတ္ျပည္၏
စီးပြါးေရးမွာလည္း ခက္ခဲျကပ္တည္းေနဆဲျဖစ္ရာ
ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းႏွင့္သူ၏လူမ်ားသည္ ခက္ခဲပင္ပမ္း
စြာ ဘဝကိုရုန္းကန္ရပ္တည္ခ့ဲရသည္ဟု ဆိုပါ သည္။
တရုတ္ျပည္၏ ျပဒါးမိုင္းတြင္းမ်ား၌ မိုင္းတြင္းလုပ္သားမ်ား
အျဖစ္ပါ ခက္ခဲပင္ပန္းစြာ ရုန္းကန္ရွင္သန္ခ့ဲရေသာ ဗိုလ္ေနာ ္ဆိုင္းႏွင့္ သူ၏ကခ်င္စစ္သည္မ်ားသည္ ဆယ္ႏွစ္
ေက်ာ္ တရုတ္ျပည္တြင္းေနထိုင္ခ့ဲရာမွ ျမန္မာျပည္
စစ္ေျမျပင္သုိ့ ျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္အေျကာင္းဖန္ခ့ဲျပန္ပါသည္။ ွ
ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။