Sunday, March 13, 2016

အပိုင္း (၈) ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ဘ၀ေကာက္ေၾကာင္း


==========================
ေနာင္ဖိုင္တိုက္ပြဲ
***************
တခ်ိန္တည္း ပူးတြဲတပ္ဖြဲ့ကို ေစာင့္ျကည့္ေန
သည့္ ေရွ့တန္းတပ္မ ၉၉ လည္း အခ်ိန္ျကား၍
မ်က္ေစ့အနဲငယ္လည္လာသည္။ အခ်ိန္တစ္လ
ခန့္ျကာလာ၍ ပူးတြဲတပ္၏ရည္မွန္းခ်က္ကို ခန့္မွန္း
တြက္ဆရန္ ရွဳတ္ေထြးမွဳျဖစ္လာပုံရသည္။တခ်ိန္
တည္းတြင္ ပူးတြဲတပ္၏ သတင္းစေပ်ာက္သြားပုံရ
သည္။ တပ္မ ၉၉ လက္ေအာက္ခံစစ္ေျကာင္း
တစ္ေျကာင္းကို နယ္ေျမရွင္း၍ သတင္းေထာက္ လွမ္းရန္အမိန့္ေပးလိုက္သည္။တာမိုးညဲတြင္ထား
ရွိသည့္ လွဳပ္ရွားစစ္ေျကာင္းျဖစ္သည့္ ခလရ ၉ စစ္
ေျကာင္း ၂ အား တာမိုးညဲႏွင့္ သိႏၷီျကားရွိ ေနာင္
ဖိုင္ရြာ ခ်ိီတက္ျပီး ရွင္းလင္းသတင္းေထာက္လွမ္း
ေစခ့ဲသည္။ေနာင္ဖိုင္သည္ တာမိုးညဲႏွင့္ သိႏီၷျကား
ေျမာက္မွ ေတာင္သုိ့တန္းေနေသာ ေတာင္ေျကာ ေပၚတြင္ရွိသည္။ တာမိုးညဲဖက္မွလာလ်င္ျမင့္မား ေသာ ေတာင္ေျကာ၏အစြန္တြင္ရွိသည္။ေနာင္ဖိုင္ ၏ အေရွ့ဖက္တြင္ နန့္ဆလပ္ေခ်ာင္းရွိသည္။ ေတာင္ေျကာႏွင့္အျပိဳင္ ေတာင္ျကားတြင္ ေျမာက္ ္မွေတာင္သုိ့စီးဆင္းေနသည္။ ေနာင္ဖိုင္ရွိရာ ေတာင္ေျကာမွ နန္ဆလပ္ေခ်ာင္း အထိကား တေမ်ွာ္တေခၚနက္ရွိဳင္းသည့္ လ်ိွဳျကီး ျဖစ္သည္။ ေနာင္ဖိုင္မွေတာင္ဖက္သုိ့ကား သိႏီၷ ကြင္းအတြင္း အထိ ေတာက္ေလ်ွာက္အဆင္းျဖစ္သည္။
နမ့္ဆလပ္ေခ်ာင္း၏ အေရွ့ဖက္ ေတာင္တန္း မ်ားကို ေက်ာ္သြားပါက သံလြင္ျမစ္သုိ့ေရာက္
သည္။ ေနာင္ဖိုင္၏ အေနာက္ဖက္ လြိဳင္ဆမ္ဆစ္
ေတာင္ေျကာမ်ားကိုေက်ာ္သြားပါက ကြတ္ခိုင္ တာမိုးညဲ ကားလမ္းသို့ေရာက္သည္။
တကယ္ေတာ့ ရတခလရ ၉ စက ၂ ဝင္
ေရာက္ရွင္းလင္းမည့္ ေနာင္ဖိုင္တြင္ ပူးတြဲတပ္မ်ား မရွိေခ်။ ပူးတြဲတပ္မ်ားက ေနာင္ဖိုင္၏ အေနာက္ဖက္ ကြတ္ခိုင္အနီး လိြဳင္ဆမ္ဆစ္ ေခၚေတာင္သုံးဆယ္တဝိုက္က ေတာင္ေျကာမ်ားတြင္ေရာက္ေန သည္။ သုိ့ေသာ္ ပူးတြဲတပ္မ်ားက ခလရ ၉ စစ္ေျကာင္းဝင္ရွင္းမည့္သတင္းကို တစ္ညျကိဳသတင္း
ရလိုက္သည္။
အမွန္ေတာ့ ေရွ့တန္းစစ္မ်က္ႏွာ၌တပ္ျကီးမ်ား လွဳပ္ရွားရာတြင္ သတင္းေပ်ာက္သည္မွာ ခဏ တာမ်ွသာျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ မျကာမွီ သတင္းျပန္ ္ေပၚသြားသည္သာျဖစ္သည္။ ထိုသတင္းေပ်ာက္ ေနေသာကာလတြင္ ပူးတြဲတပ္မ်ားအေနႏွင့္ ထိုအခြင့္ေကာင္းကိုယူကာ ကားလမ္းကို အျမန္ ျဖတ္ရန္ျဖစ္သည္။သုိ့ေသာ္ ပူးတြဲစစ္ဦးစီးမ်ား က ဤသုိ့မဆုံးျဖတ္ခ့ဲျက။အခ်ိန္တစ္လခန့္ျကာျမင့္
ခ့ဲသည္ကို အဖတ္ဆယ္ရန္ ထိုစစ္ေျကာင္းအား တိုက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲျကသည္။သာမန္တြက္ခ်က္
လ်င္ပင္ ပူးတြဲတပ္ အင္အား ၁၀၀၀ ခန့္ (ရင္း ၅
ရင္း ) ခန့္သည္ အင္အား ၂၀၀ မျပည့္တတ္သည့္
ခလရ ၉ စစ္ေျကာင္းအား စစ္ကူလည္း အလြယ္ တကူမေရာက္နိုင္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲ သည့္ ေတာင္ေျကာေပၚတြင္ မေခ်မွဳန္းနိုင္စရာအ
ေျကာင္းမရွိဟု ထင္ခ့ဲမိျကသည္။
သုိ့ေသာ္ ႏွစ္ဖက္စလုံးလြဲေခ်ာ္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုရ
ေပမည္။ တပ္မ ၉၉ အေနႏွင့္ ခလရ ၉ စစ္ ေျကာင္းအား ေစလႊတ္လိုက္ျခင္းသည္ ထိေတြ့ရ
ယူျပီး သတင္းေဖၚထုတ္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ထို့
ေျကာင့္သတိျကီးစြာထားခ့ဲသည္။ တာမိုးညဲမွတက္
သည္မွစ၍ ေနာင္ဖိုင္ေရာက္သည္အထိ ေတာင္
ေျကာေပၚရွိ အျမင့္ဆုံးပိြဳင့္ေတာင္ကုန္းမ်ားအား
တကုန္းျပီးတကုန္းရွင္းျပီး ခ်ီတက္ကာ ေနာင္ဖိုင္
သုိ့ဝင္ေရာက္ရန္ျဖစ္သည္။
ထိုစဥ္က တပ္မ ၉၉ တပ္မမွဴးမွာ ဗိုလ္မွဴးျကီး
ဥာဏ္လင္းျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ ဗိုလ္မွဴးျကီးဥာဏ္လင္း
ဆိုပါကနည္းဗ်ဴဟာေကာင္းသည့္ကြပ္ကဲမွဳေကာင္းသည့္ သတၲိဗ်တၲိရွိသည့္ စစ္သားေကာင္း ျပိဳင္ဖက္ ေကာင္း တစ္ဦးျဖစ္သည္။၁၉၆၈ ဇႏၷဝါရီ CPB တိ့ု
အေရွ့ေျမာက္စဝင္သည့္ကာလက မုန္းကိုးေဒသ၌
တပ္ခြဲမွဴးဗိုလ္ျကီးတစ္ဦးျဖစ္ကာ အေရွ့ေျမာက္ CPB ႏွင့္ အေစာဆုံးတိုက္ဘူးျပီး CPB၏စစ္နည္းဗ်ဴ
ဟာ ကိုရင္းႏွီးက်ြမ္းဝင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။
နဝတေခတ္က အေရွ့ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာခ်ဳပ္ ေမာ္လျမိဳင္၌ တိုင္းမွဴးတာဝန္ယူခ့ဲသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ေဒၚေအာင္ဆန္း စုျကည္ ခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း အေႏွာက္အယွက္ ္မရွိသည္မွာသူတာဝန္ယူသည့္ မြန္ျပည္နယ္ အတြင္းျဖစ္သည္ ဟုမွတ္တမ္းမ်ားကဆိုပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း စစ္ရံုး သုိ့ေျပာင္းေရႊ့ခံရျပီး အေစာဆုံး နဝတ ထဲမွဖယ္ရွားခံရသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦး ျဖစ္ခ့ဲသည္။
ဤတြင္ အလြဲမ်ားစေတာ့သည္။ပထမအလြဲက
ေတာ့ ခလရ ၉ စစ္ေျကာင္းမွျဖစ္သည္။၎စစ္
ေျကာင္းသည္ တပ္မညႊန္ျကားသည့္ လမ္းေျကာင္း
အတိုင္း မခ်ီတက္ခ့ဲ့။ ေတာင္ေျကာ၏ အျမင့္ဆံုး
ပိြဳင့္ကုန္း တခုျပီးတခုတက္ရွင္းျပီးသြားရမည္မွာ
မလြယ္ကူလွ။ လမ္းလည္းမရွိ။ေတာတိုးရမည္။
တကယ္္က တာမိုးညဲမွ ေနာင္ဖိုင္သုိ့သြားသည့္
လမ္းမွာ ေတာင္ခါးလယ္မွ ပတ္ေဖါက္ထားသည့္ ့္လမ္းျဖစ္သည္။လမ္းသာသည္။စစ္ေျကာင္းႏွင့္
အတူပါသည့္ ခဲယမ္းတင္ ဝန္တင္ႏြားမ်ားအတြက္
လည္း အဆင္ေျပသည္။သုိ့ျဖစ္ရာ ခလရ ၉ စစ္
ေျကာင္းသည္ ေတာင္ထိပ္မ်ားကိုရွင္းသည့္ လမ္း
မွမလာခ့ဲ့။ ေတာင္ခါးပန္း လမ္းသာသည့္လမ္းအ
တိုင္းခ်ီတက္သည္။
လြိဳယ္ဆမ္ဆစ္ဘက္သို့ ေရာက္ေနသည့္ ပူးတြဲ
တပ္ဖြဲ့သည္ တပ္ရင္း ၂ ရင္းအား တာမိုးညဲမွတက္ လာမည့္ ပြဳိင့္ေတာင္ကုန္းထိပ္မွ ေစာင့္ျကိဳေခ်မွဳန္း
တိုက္ခိုက္ရန္ ခ်ီတက္သည္။ ပူးတြဲစစ္ဦးစီးအဖြဲ့ႏွင့္
က်န္တပ္မ်ားက ထိုစစ္ေျကာင္းဦးတည္ရွင္းလင္း
မည့္ ေနာင္ဖိုင္ရြာမွ သြားျကိဳေစာင့္သည္။ ညတြင္း
ခ်င္း တညလုံးခ်ီတက္ျပီး မနက္မိုးမလင္းမွီ သတ္ မွတ္ေနရာမ်ားသုိ့ ေရာက္ရွိေနရာယူသည္။
မိုးစင္စင္လင္းသာသြားသည္။ေသနတ္သံမျကား
ရ။ ေနျမင့္လာလည္း တိုက္ပြဲမျဖစ္ခ့ဲ။အသင့္ေစာင့္
ေနေသာ ပူးတြဲတပ္မ်ားမွာ အစိုးရစစ္ေျကာင္း တက္လာသည္ကို မေတြ့ရ။ သတင္းေထာက္လွမ္း
ေတာ့လည္း တာမိုးညဲမွ စစ္ေျကာင္းကတက္သြား
ျပီဟုဆိုသည္။ ႏွစ္ဖက္စလုံး တဖက္ႏွင့္သတင္း
မရဘဲ ျဖစ္ေနျကသည္
့္ အ့ံျသဘိ့ုေကာင္းေလာက္ေအာင္ တပ္မ်ားေပ်ာက္
ေနျကသည္။ ေတာင္ထိပ္ႏွင့္ ေတာင္ခါးပန္းရွိလမ္း မွာလည္းေဝးသည္။ လွမ္းျကည္ရံုႏွင့္မျမင္ရ။ေတာ ထူသည္။
ေနာင္ဖိုင္ရြာရွိ ပူးတြဲတပ္ဖြဲ့က ေအးေအးေဆး ေဆးပင္။ အစိုးရစစ္ေျကာင္းလာမည့္လမ္းတြင္ တပ္ရင္း ၂ ရင္းခ်ထားသည္။ ပူးတြဲတပ္ဖြဲ့၏အလြဲကေတာ့ ေရွ့မွာတပ္ရင္း ၂ ရင္းခ်ထား၍ ေနာင္ဖိုင္
ရြာအတြင္းေပါ့ေပါ့ဆဆေနျခင္းျဖစ္သည္။KIA/CPB ပူးတြဲစစ္ဦးအဖြဲ့ ေဆး လက္နက္ျကီး ေထာက္ ္ပို့ႏွင့္ တပ္ရင္း ၂ ရင္းခန့္ရွိသည့္ရြာထဲတြင္ ေအး ေအးလူလူေနသည္။ စစေျကာင္းတက္ လာ မည့္ လမ္းဝင္ရာရြာထိပ္ကုန္းတြင္ တပ္စုတစုခန့္
သာ ကင္းယူထားသည္။ ထိုတပ္ဖြဲ့မ်ားမွာလည္း
ေရွ့တြင္ တပ္ရင္း ၂ ရင္းရွိသည္ဆိုကာ ခပ္ေပါ့ေပါ့
ပင္ေနျကသည္။ တကယ္ေတာ့ ခလရ ၉ စစ္ ေျကာင္းက ေတာင္ပတ္လမ္းကေန၍ ပူးတြဲတပ္၏
တပ္ရင္း ၂ ရင္းကိုေက်ာ္၍ လာေနျပီ။ ေတာင္ထိပ္ တြင္ ေနရာယူထားေသာ ပုူးတြဲတပ္ကလည္း ေတာင္ပတ္လမ္းမွေန၍ ခလရ ၉ စစ္ေျကာင္း ေက်ာ္သြားသည္ကိုမသိလိုက္။ခလရ ၉စစ္ေျကာင္း ကလည္း ေနာင္ဖိုင္တြင္ KIA/CPB ပူးတြဲတပ္မ်ား
အင္အား ၅၀၀ ခန့္ထိုင္ေနသည္ကိုမသိဘဲ ေအး
ေအးလူလူခ်ီတက္လာျကသည္။ ႏွစ္ဖက္စလုံး လြဲ
ေနျကသည္ဟုဆိုရမည္။
ညေန ၃ နာရီခန့္တြင္မွ ပူးတြဲစစ္ဦးစီးအဖြဲ့က
ပုံမွန္ေတာင္ပတ္လမ္းအတိုင္း ခလရ ၉ စစ္ ္ေျကာင္းရြာအဝင္ဝသုိ့ေရာက္ျပီး ရြာအတြင္း ဝင္ေရာက္ရွင္းလင္းေတာ့မည္ကိုသတင္းရသည္။
ရြာထဲတြင္ အနားယူေနေသည တပ္မ်ားကိုစု၍
ရြာအဝင္ေတာင္ကုန္းေပၚသုိ့ တင္ရန္ျပင္ဆင္ရ သည္။ရြာထဲရွိ ရင္း ၅၀၁ ရြာထိပ္ေတာက္ကုန္းသုိ့
ေျပးလႊားေနစဥ္ပင္ ရြာထိပ္ေတာင္ကုန္းမွေသနတ္ ္သံမ်ားေပၚလာေတာ့သည္။
တကယ္ေတာ့ ခလရ ၉ စစ္ေျကာင္းကလည္း
ရြာထိပ္ေတာင္ကုန္းသုိ့ တက္မရွင္းဘဲရြာထဲသုိ့ဝင္
လာရာ ေတာင္ကုန္းေပၚမွ ဝ ရဲေဘာ္ ၁ေယာက္ ္ဆင္းလာသည္ကို ေရွ့ေျပးဝင္မည့္အဖြဲ့ေနာက္မွ
တပ္က လိုက္ပစ္ရာ အဆိုပါရဲေဘာ္က ေတာင္ ွ
ကုန္းေပၚသုိ့ ျပန္တက္ေျပးရာ ေနာက္မွအတင္း
လိုက္ပစ္ျကရာမွ ေသနတ္သံ စထြက္ျခင္းျဖစ္ ္သည္။ေစာင့္ေနေသာတပ္က အရင္အပစ္ခံလိုက္ ရသည္ဟုဆိုရမည္။ေတာင္ကုန္းေပၚရွိတပ္စုမွာ
လည္း ေအးေအးလူလူ ခပ္ေပါ့ေပါ့ေနျကသည္
ျဖစ္ရာ ခလရ ၉ စစ္ေျကာင္း ေရွ့ေျပးတပ္စု၏ ပစ္ခတ္မွဳေအာက္တြင္ ၄ ဦးခန့္က်ဆုံးျပီး ေတာင္
ကုန္းေပၚမွ ဆုတ္ခြါေပးလိုက္ရသည္။ ပြဲဦးထြက္
ကား ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားသည္ဟု ဆိုရမည္။
ထိုစဥ္ရြာထဲက ေျပးထြက္လာေသာ ရင္း ၅၀၁
ကလည္းထိုေတာင္ကုန္းငယ္ေအာက္သုိ့ေရာက္ရွိ
သြားျပီး ၎တို့တပ္စု က်ဆံုးသူမ်ားရွိခ့ဲျပီး ဆုတ္ခြါ လာခ့ဲရသည္ကို ေတြလိုက္ရျပီျဖစ္၍ ခ်က္ျခင္းအင္
အားသုံး၍ ျပန္လည္ထိုးစစ္ဆင္ခ့ဲသည္။ ဘဇူကာ
သံမ်ား ေသနတ္သံမ်ားဆူညံစြာ ေပၚထြက္လာျပီး
က်ားထိုးသံမ်ား ေပၚထြက္လာျပီး ေတာင္ကုန္းငယ္
အားျပန္လည္သိမ္းပိုက္လိုက္သည္။ေတာင္ကုန္း
ငယ္ေပၚတြင္ သက္ငယ္ေတာမ်ားေပါက္ေရာက္ေန
သည္ျဖစ္ရာ တေဝါေဝါပစ္ခတ္မွဳမ်ားေအာက္တြင္ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္သြားေပေတာ့သည္။
ဤသုိ့ျဖင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တိုက္ပြဲစတင္
ျဖစ္ပြါးေတာ့သည္။ထိုသုိ့ျဖစ္ပြါးစဥ္ တာမိုးညဲအ ထက္ ပိြဳင့္ကုန္းေပၚတြင္ရွိသည့္ ပူးတြဲတပ္မွတပ္ ရင္း ၂ ရင္းအား ခလရ ၉ စစ္ေျကာင္းအား ေနာက္မွဝိုင္းပိတ္ရန္ ပူးတြဲတပ္ဖြဲ့လည္း
ညႊန္ျကားလိုက္သည္။ ဤသုိ့ ရြာထိပ္ေတာင္ကုန္းလည္း
ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ရျပီး ေနာက္ပိတ္ရန္ ညႊန္ျကားအျပီး
ပူးတြဲတပ္ဖြဲ့ စစ္ဦးစီးအဖြဲ့လည္း အနည္းငယ္ ျပာရာခတ္ရာမွ
ျပန္လည္တည္ျငိမ္သြားသည္။ ပူးတြဲတပ္ဖြဲ့ စစ္ဦးစီးအဖြဲ့ကို
ေခါင္းေဆာင္ေနသည့္ CPB နိုင္ငံေရးမွဴးလည္း ေခါင္းတရမ္းရမ္း
KIA ဗိုလ္မွဴးဆိုင္ဖုန္း သည္လည္း ျပံဳးတုံ့တုံ့။ ေစာင့္တိုက္မည့္သူ
မ်ားက အရင္အတိုက္ခံလိုက္ရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။
ခလရ ၉ စစ္ေျကာင္းကေတာ့ရြာအဝင္တြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္သည္
ျဖစ္ရာ ေရွ့ဖက္ကိုသာ ဦးတည္ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုပ္ေနရာမွ
ေတာင္ေျကာေပၚမွ ျပန္ဆင္းလာေသာပူးတြဲဖြဲ့တပ္ရင္း ၂ ရင္းမွ ညေန ၅ နာရီခန့္တြင္ ခလရ ၉ စစ္ေျကာင္းေနာက္မွ ပိတ္ မိလိုက္ျပီး ဝန္တင္ႏြားမ်ားႏွင့္ ၎တိ့ုေပၚတင္ထား
ေသာ အရန္ခဲယမ္းမ်ားပါရလိုက္ေတာ့သည္။ေရွ့
ေနာက္ ႏွစ္ဖက္ညွပ္ပိတ္မိသြားေသာ ခလရ ၉ စစ္
ေျကာင္းလည္း ညေန ၆ နာရီခန့္တြင္ နန့္ဆလပ္
ေခ်ာင္းရွိရာလ်ွိဳထဲသုိ့ ဆင္းသြားရေတာ့သည္။
ညေမွာင္သြားျပီျဖစ္၍ ပူးတြဲတပ္အဖို့ နက္ရွိဳင္းေသာလ်ွဳိထဲ
ဆင္းရွင္းရန္မျဖစ္နိုင္ေတာ့ ေနာက္တေန့မနက္မွ
ေစာင့္ရွင္းလ်င္လည္း စစ္ကူမ်ားတက္လာေတာ့ မည္ျဖစ္ရာ ေတာင္ေျကာလမ္းေပၚရွိ စစ္ေျမျပင္
သာရွင္းလင္းလိုက္ျပီး ည၉ နာရိီခန့္တြင္တပ္ေနရာ
ႊေရႊ့ေျပာင္းခ့ဲရေတာ့သည္။
အစိုးရတပ္ဖက္မွ အရာရွိမ်ားအပါ က်ဆုံးဒဏ္ ္ရာရမွဳ ဆယ္ဂဏန္းရွိခ့ဲေသာ္လည္း ပူးတြဲတပ္ဖက္ ္မွလည္း စစခ်င္းက်ဆုံးမွဳမ်ားရွိခဲ့သျဖင့္ မွန္းထား
သည္ႏွင့္ အလြန္ကြာျခားသည့္ ရလဒ္ဟုဆိုရမည္။ ပူးတြဲတပ္ဖက္မွ အင္အားမ်ားစြာသာေသာ္လည္း
အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးမခ်နိုင္ခ့ဲျကေပ။ သိမ္းဆည္းရ
ေသာႏြားမ်ားသတ္၍ ဝဝလင္လင္ စားလိုက္ရ သည္သာအဖတ္တင္သည္ဟုဆိုရမည္။ ္
တပ္မ ၉၉ အတြက္မူ ခလရ ၉ စစ္ေျကာင္း အတန္ငယ္ထိ
ခိုက္ဆုံးရွံဳးမွဳမ်ားရွိေသာ္လည္း ပူးတြဲတပ္ဖြဲ့၏လွဳပ္ရွားမွဳကို
သိလိုက္ရသည္ဟု ဆိုရမည္။ ထိုစဥ္ရည္မွန္းခ်က္သုိ့ မေရာက္
နိုင္ဘဲ ဝဲလည္လည္ျဖစ္ေနေသာ KIA/CPB တပ္ဖြဲ့အား ေခါင္း
ေဆာင္မွဳအားျဖည့္ရန္ ျပန္လည္စုဖြဲ့ရန္ ေနာက္တန္းသုိ့ ျပန္
ရန္ အမိန့္ေရာက္ေပေတာ့သည္။
ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္
photo credit Mungdungla Wawhkyung
Kawng Hka Shiga Dap's photo.
LikeCommentShare