Saturday, May 16, 2015

37 mins · Edited · 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သထုံၿမဳိ႕မိန္႕ခြန္းမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္
"အထူးသျဖင့္ က်မတို႕ႏိုင္ငံမွာ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေမ့လို႕ မရဘူး။ က်မတို႕ဟာ (လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး)စိတ္နဲ႕ အလုပ္လုပ္လို႕ မရဘူး။ ျပည္ေထာင္စုစိတ္နဲ႕ အလုပ္ကို လုပ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ က်မတို႕အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာဆိုရင္ အခ်ဳိ႕ဟာက်ေတာ့ ဗမာပါတီလို႕ ေျပာၾကပါတယ္။ က်မတို႕ကေတာ့ တစ္ခါမွ ဗမာပါတီလို႕ မခံယူခဲ့ၾကပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စု-ျပည္ေထာင္စုပါတီ၊ ျပည္ေထာင္စုကို ယုံၾကည္တဲ့ ပါတီ၊ ဒီျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႕ ေနထိုင္မယ္၊ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္နဲ႕ ေနထိုင္မယ္ဆိုတာကို က်မတို႕ယုံၾကည္တဲ့ပါတီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို ေမြးၾကပါလို႕ က်မတို႕အေနနဲ႕ တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။"
၂၀၁၅ ခု၊ ေမလ (၁၆)ရက္ေန႕။ သထုံၿမဳိ႕။
(၁) ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ မေမ့ဖို႕ မွာၾကားတယ္။
(၂) အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ျပည္ေထာင္စုပါတီျဖစ္တယ္လို႕ ထပ္မံအတည္ျပဳေျပာၾကားတယ္။
(၃) ျပည္ေထာင္စုရွိတိုင္းရင္းသားေတြက ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို ေမြးၾကဖို႕ တိုက္တြန္းသြားတယ္။
ဒီအခ်က္သုံးခ်က္ကို ေဝဖန္လိုသူမ်ား ကြန္မန္႕ေဘာ့ခ္ကို ႂကြၾကပါတယ္။
 • Khawn Hpauwung Npk and 39 others like this.
 • 2 shares
 • U Ravika ဘုန္္းဘုန္းတို႕က ဒီခ်ဳပ္ပါတီဝင္ေတြကို အၿမဲေဝဖန္ေလ့ ရွိပါတယ္။ လုိအပ္ရင္လည္း ပက္ပက္စက္စက္ ေဝဖန္ဖို႕ ဝန္မေလးပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားအေရးကို သူက ခ်င့္ခ်ိန္ေျပာေနရတယ္ဆိုတာကိုလည္း နားလည္မိပါတယ္။ ရွင္ေစာပုေျပာသလို ဒုကၡသည္အေရး စတဲ့ လူသားခ်င္းစာနာမႈမ်ားကိုေတာင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားေပးျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ ၾကားရခဲပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ဟာ အဓိကအတုိက္အခံပါတီတစ္ရပ္ မပီျပင္သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။
  Like · Reply · 2 · 16 mins
 • Mike Maiေဒၚ မရန္ဂ်ာမြန္း · ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ -နယ္လွည္ ့လိမ္ေနၿပီ
 • xxxxxxxxx
  ဗမာၿပည္နယ္ဆိုတာမရွိ ေတာ ့။


  NLD ကလဲဗမာပါတီဘယ္ဟုတ္မလဲၿပည္ေထာင္စုပါတီေပါ့။

  ဖြတ္ပါတီလဲၿ႔ပည္ေထာင္စုပါတီ

  မဆလ ပါတီကလဲ ၿပည္ေထာင္စုသားေတြပါေတာ ့ၿပည္ေထာင္စုပါတီ။

  ေနာက္လာမဲ ့ေနဇင္လတ္ပါတီကလဲ ၿပည္ေထာင္စုပါတီဘဲၿဖစ္ဦးမွာဘဲ။

  ဒါဆိုရင္ငါတို ့တိုင္ရင္းသားပါတီေတြက 

  ဗမာပါတီလား

  ႏိုင္ငံသားပါတီလား

  တိုင္ရင္းသားပါတီလား

  ၿပည္ေထာင္ဖ်က္ပါတီလားကြ

  ေဒၚ မရန္ဂ်ာမြန္း

  စကားေၿပာတာၾကည္ ့ေၿပာ

  ေတာက္ ငါ့အမ်ိဳးနာမည္ထဲထည္ ့ေပးမိတာကိုကမွာတာ၊

  ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္ နဲ ့လက္၀ါးၾကီးဆက္အုပ္ခ်င္ေနတုန္း
 • U Ravika တိုင္းရင္းသားေတြက ဖက္ဒရယ္စနစ္နဲ႕ ျပည္ေထာင္စုကို ထူေထာင္ခ်င္ၾကပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႕ အတုိက္အခံပါတီေတြက ဖက္ဒရယ္နာမည္ကို အသုံးျပဳေနပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႕က ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိ နားလည္ထားပါသလဲ၊ ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါသလဲ ဒါ အေရးႀကီးပါတယ္။ စစ္တပ္ကေတာ့ ေနဝင္းမႈိင္းမိေနတာနဲ႕ပဲ ဖက္ဒရယ္ကို အခုထိ အျမင္မၾကည္ေသးပါ။
  Like · Reply · 1 · 12 mins
 • U Ravika ေနာက္တစ္ခု ဒီခ်ဳပ္မွာ ေကာင္းတဲ့ ဗမာေတြလည္း ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ ဗမာနဲ႕ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားအက်ဳိး ယွဥ္မိရင္ သူတို႕က ဗမာအက်ဳိးစီးပြားကိုပဲ အဓိကထားမယ္ဆိုတာ သံသယရွိစရာမလိုပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ တိုင္းရင္သားေတြအေပၚ စာနာေထာက္ထားမႈမွာေတာ့ ပါတီတစ္ခုနဲ႕တစ္ခု မတူႏိုင္တာမို႕ အခ်ဳိ႕ကိစၥေတြက ေျပာဖို႕ ခက္ပါေသးတယ္။
  Like · Reply · 10 mins
 • Hugawng Kachin
  Write a comment...
"အထူးသျဖင့္ က်မတို႕ႏိုင္ငံမွာ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေမ့လို႕ မရဘူး။ က်မတို႕ဟာ (လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး) စိတ္နဲ႕ အလုပ္လုပ္လို႕ မရဘူး။ ျပည္ေထာင္စုစိတ္နဲ႕ အလုပ္ကို လုပ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ က်မတို႕အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာဆိုရင္ အခ်ဳိ႕ဟာက်ေတာ့ ဗမာပါတီလို႕ ေျပာၾကပါတယ္။ က်မတို႕ကေတာ့ တစ္ခါမွ ဗမာပါတီလို႕ မခံယူခဲ့ၾကပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စု-ျပည္ေထာင္စုပါတီ၊ ျပည္ေထာင္စုကို ယုံၾကည္တဲ့ ပါတီ၊ ဒီျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႕ ေနထိုင္မယ္၊ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္နဲ႕ ေနထိုင္မယ္ဆိုတာကို က်မတို႕ယုံၾကည္တဲ့ပါတီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို ေမြးၾကပါလို႕ က်မတို႕အေနနဲ႕ တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။"
__________________________________________
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သထုံၿမဳိ႕မိန္႕ခြန္းမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္
၂၀၁၅ ခု၊ ေမလ (၁၆)ရက္ေန႕။ သထုံၿမဳိ႕။