Sunday, May 3, 2015

သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ပန္းဆမ္း ေဆြးေႏြးပဲြ


myen ni gari gawa rai tsang nga ai lam rai nga malu ai

သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ပန္းဆမ္း ေဆြးေႏြးပဲြ
၀ နယ္ေျမသည္ စုစုေပါင္း စတုရန္းမုိင္ ၁၇၀၀၀ ရွိျပီး ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းေဒသ ခဲြျခားထားကာ လူဦးေရ ၄ သိန္း နီးပါးရွိသည္။
ေသာၾကာေန႕က အဆုိပါ ၀ နယ္ေျမ ပန္ဆန္းတြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကုိင္မ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပဲြကား စတင္ေနျပီျဖစ္သည္။
အစုိးရမွ မည္မွ်ပင္ ကန္႕ကြက္ေနေသာျငားလည္း ၀ အဖဲြ႔မွ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ပင္ ကုိးကန္႕ႏွင့္ ရခုိင္လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕မ်ားကုိ ဖိတ္ၾကားခဲ့၍ တက္ေရာက္ေနၾကျပီ ျဖစ္သည္။
၀ ေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယုခ်န္မွ လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား ရွိေနသေရြ႕ ႏူိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ဆုိသည္မွာ စာရြက္ေပၚတြင္သာ ရွိေၾကာင္း မိမိတုိ႕ လူမ်ဳိးစုမ်ားအားလုံးသည္ ဖြံ႔ျဖဳိးတုိးတက္ေသာ ႏူိင္ငံေတာ္ၾကီး တည္ေဆာက္ခ်င္ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ၾကာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိး ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ဘုိ႕ ရန္ တည္ျငိမ္မႈ မရရွိက မျဖစ္ႏူိင္သျဖင့္ မိမိတုိ႕အားလုံးမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လုိလားလ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
သုိ႕ေသာ္ အင္အားနဲေသာ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕မ်ားကုိ ကြက္ခ်န္ထား၍ ယင္း ေဆြးေႏြးပဲြ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ သံသယ ပြားစရာ ျဖစ္လာေနေပသည္။
အစုိးရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးသူ ဦးလွေအာင္ေရႊမွ မူ ၀ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ ကုိးကန္႔သူပုန္မ်ား အၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡကုိ အဆုံးသတ္ေအာင္ ကူညီအေျဖရွာေပးႏူိင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
တရုတ္ အစုိးရ အေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏူိင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးတြင္ ၀င္မစြက္ပါဟု ဘန္ေဒါင္း ညီလာခံတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ မူၾကီး ၅ ခ်က္ ႏွင့္ လုိက္နာပါမည္ဆုိေသာ္လည္း ထုိအခ်ိန္မွ စ၍ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ အသုံးခ်၍ ျမန္မာျပည္တြင္းေရးကုိ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့ျပီး ေနာက္ပုိင္း ၁၉၈၉ တြင္ ၀ မ်ားကုိ အစားထုိး ေမြးျမဴကာ ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကုိင္ရန္ အခုအခ်ိန္ထိ ၾကဳိးစားလ်က္ပင္ ရွိေသးသည္။ ရုရွားမွ ယူကရိန္း ႏွင့္ ကရုိင္းမီးယား အား က်င့္သုံးပုံမ်ဳိး ဆြန္ဇူး နည္းဗ်ဴဟာ အတုိင္း အိမ္ၾကက္ခ်င္း အုိးမဲ သုတ္ခုိင္းရန္ ၾကံစည္ေနျခင္းေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာေနသည္။
အဆုိပါ အစည္းအေ၀းသည္ တရုတ္ အစုိးရမွ ခြင့္မျပဳက မည္သုိ႔မွ် ျဖစ္လာႏူိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိ၊ သုိ႕ေသာ္ ျမန္မာအစုိးရမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ အိႏၵိယ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ားကုိ ေခၚသြင္းလာခဲ့ျပီး အိႏၵိယမွ နာမည္ေကာင္း ယူလာခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႕ ျပန္လည္တန္ျပန္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပုံရေပသည္။
ကုိးကန္႕တုိက္ပဲြမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ျမန္မာအေရး ကၽြမ္းက်င္သူ ဘာတန္လစ္တနာမွ ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ အားသာမႈကုိ ျပႏူိင္ခဲ့ျခင္း မရွိပဲ အားနည္းခ်ိေရာ့မႈကုိ ထုတ္ေဖၚျပသရာ ေရာက္ခဲ့သည့္ ပဲြဟု ဆုိသည္။
ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ ယွဥ္လ်င္ လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကုိင္မ်ားသည္ ေဒသတြင္းရွိ လူထု၏ ေထာက္ခံမႈကုိ အျပည့္အ၀ ရရွိထားၾကေသာ အဖဲြ႔မ်ားျဖစ္သည္။
၎တုိ႔အဖုိ႕က ၎တုိ႕၏ လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕မ်ားသည္ သီးျခားတပ္မေတာ္အသြင္ ခံယူထားၾကသျဖင့္ လက္နက္စြန္႕ျခင္း၊ ျမန္မာတပ္မေတာ္လက္ေအာက္ ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းျခင္း ဆုိသည္မွာ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မျဖစ္ႏူိင္ေပ၊
၂၀၁၄ ေဖေဖၚ၀ါရီလအတြင္းက မိတၳီလာတြင္ အေနာ္ရထာ အမည္ျဖင့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈၾကီး ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ရွိသမွ် ေနာက္ဆုံးေပၚလက္နက္အင္အားမ်ား ထုတ္သုံးကာ ၀ မ်ားကုိ သြယ္၀ုိက္ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ဘူး ေသာ္လည္း ေလာက္ကုိင္တုိက္ပဲြတြင္ အၾကီးအက်ယ္ အထိနာခဲ့သည့္အျပင္ ျခင္းၾကားၾကီးမ်ား ေက်ာပုိး၍ တုိက္ေနေသာ တပ္မေတာ္အားလည္း အထင္ပုိ၍ ေသးလာခဲ့ရျပန္သည္။
ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ႏွိပ္စက္ကလူျပဳျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖါက္ျခင္းစသည့္ တုိ႕က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည့္အျပင္ တပ္မေတာ္ထဲတြင္ ဗုိလ္မႈးခ်ဳပ္အဆင့္ရွိသူ တဦးတေလမွ် တုိင္းရင္းသားမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။
၂၀၁၄ ဧျပီ ၆ ရက္ က ကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ လွေဌး၀င္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေအာင္ျမင့္ ႏွင့္ ေရတပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သူရသက္ေဆြတုိ႕ျခံရံလ်က္ လာရႈိးသုိ႕ သြားေရာက္ကာ ၀ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယူရီ ႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ဘူးေလသည္။ တပ္မေတာ္မွ ၾသဇာအၾကီးမားဆုံး ေခါင္းေဆာင္ကုိယ္တုိင္ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးရသည့္ အျဖစ္ကား အေတာ္ေလး ဆန္းေနေပသည္။
သုိ႕ေသာ္ အင္အား အၾကီးမားဆုံး လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕ျဖစ္သည့္ ၀ မ်ားက အစုိးရ၏ အျပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားသုိ႔ ေျခဦးပင္ ေယာင္၍ မလွည့္ခဲ့ၾကေပ၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား ဖဲြ႕စည္းေရးဆုိသည့္ မႈးၾကီးသန္းေရႊ၏ အၾကံျပဳခ်က္ကုိ ၀ မ်ားက ပယ္ခ်ခဲ့ၾကသျဖင့္ ၂၀၁၁ တြင္ အျပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ ျပန္လည္ သက္တမ္းတုိးခဲ့ရသည္။
၀ မ်ားက ၎တုိ႕လက္ရွိ ရရွိထားသည့္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နယ္ေျမ (၂) အတြင္း ကုိယ္ပုိင္တပ္ ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေနျခင္းကုိ မေက်နပ္ေသးပဲ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမအျဖစ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ တရား၀င္ ျဖစ္ေစရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္။
ယင္းသုိ႕ေတာင္းဆုိႏူိင္ရန္လည္း လက္နက္လူအင္အား ေတာင့္တင္းလွသည္။ အျမဲတမ္း တပ္အင္အား ၂၅၀၀၀ ႏွင့္ အရံတပ္မ်ား အျပင္ စစ္တပ္မွ ၂၀၀၉ က ကုိးကန္႕နယ္ေျမသုိ႕ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ဳိးကုိ ဟန္႕တားႏူိင္ရန္ စစ္စြမ္းရည္ကုိ ထုိအခ်ိန္ကစ၍ အထူး ျမွင့္တင္ထားလ်က္ရွိေနျပန္သည္။
၀ မ်ားက တပ္မၾကီး ၃ ခုအား တရုတ္ကုိ ေက်ာေပးထားေသာ နယ္စပ္တေလ်ာက္တြင္ အေျမွာက္တပ္မ်ား ႏွင့္ အျခား ေထာက္ပံေရး သံခ်ပ္ကာ တပ္ၾကီးမ်ား ျဖန္႕ၾကက္ခ်ထားျပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ထုိင္းနယ္စပ္တေလ်ာက္ရွိ စစ္ေဒသ ၁၇၁ တြင္ တပ္ရင္း ၅ ရင္းခန္႕ တပ္စဲြထားလ်က္ရွိသည္။ ၀ နယ္ေျမ ႏွင့္ မဲေခါင္ ျမစ္၀ွမ္းအၾကား စစ္အင္အား ၄၀၀၀ ခန္႔ရွိသည့္ မဟာမိတ္ NDAA မွ တပ္စဲြထားျပန္သည္။ ထုိ႔အျပင္ Hip MI-17 သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ၀ယ္ယူအားျဖည့္ထားျပီး တရုတ္တြင္ စစ္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ ၾကည္းတပ္သုံး man-portable air defense systems (MANPADS) မ်ားက လက္၀ယ္တြင္ အဆမတန္ စုျပဳံအားျဖည့္ထားလ်က္ရွိေနသည္။
လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ (၂) သည္ ျမန္မာပုိင္နယ္ေျမအစား တရုတ္ပုိင္နယ္ေျမတခုကဲ့သုိ႕ ျဖစ္လာေနေပသည္။ တရုတ္စကား၊ တရုတ္ေငြ၊တရုတ္ လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ား အျပင္ တရုတ္ စာပုိ႕စနစ္မ်ား အသုံးျပဳလ်က္ရွိျပီး ရာဘာစုိက္ခင္းမ်ားတြင္ တရုတ္၏ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ား အျပင္ ရွားပါး ကုန္ၾကမ္းျဖစ္သည့္ Rare Earth Metal လုပ္ငန္းမ်ားကလည္း ၾကီးထြားလာလ်က္ရွိေနသည္။
အစုိးရ အေနျဖင့္ ဘုိေနျမဲ က်ားေနျမဲ ဆက္လက္ထားရွိေနပါက အဆုိပါ ေဒသအား တရုတ္လက္၀ယ္သုိ႕ ထုိးအပ္ထားရသလုိမ်ဳိး ျဖစ္ေန၍ မ်က္စိစပါးေမႊး စူးေနသည္က အမွန္ပင္။
၀ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း အမ်ားစုသည္ အေမရိကန္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကား ထုတ္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ စဲြခ်က္တင္ခံထားရသူမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အေၾကာင္းျပကာ ထုိးစစ္ဆင္ပါက အေနာက္အုပ္စုမွ မည္သုိ႔မွ် ကန္႕ကြက္မည္မဟုတ္ေပ၊ သုိ႕ေသာ္ ထုိကဲ့သုိ႔ စစ္ဆင္လာသည့္ အေျခအေနအထိ တရုတ္မွ အေရာက္မခံရဲသျဖင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ အလြယ္တကူ ၾကံစည္ရဲျခင္း မရွိရေလေအာင္ ၀ တုိ႕အား လက္နက္အင္အား အျပည့္အစုံ တပ္ဆင္ က်ားကန္ ေပးထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
သုိ႕ေသာ္ တရုတ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ပ်က္ျပားသြားပါက အေနာက္အုပ္စုဘက္ တြန္းပုိ႕လုိက္သလုိမ်ဳိးျဖစ္ကာ ၀ုိင္းရံခံရမည့္အျပင္ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ား အကုန္ထိခုိက္လာႏူိင္စရာ ရွိသျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေနေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ မီးစင္ၾကည့္ကသြားမည့္ သေဘာသာ ရွိမည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက သုံးသပ္လ်က္ရွိသည္။
မိမိတုိ႕တပ္မေတာ္ၾကီးအေနျဖင့္ ယခုေဆြးေနြးပဲြအား သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ အင္အားနည္းေသာ အဖဲြ႕၊ မယုံၾကည္ရဟု ယူဆေသာ အဖဲြ႕ မ်ားကုိ ခ်န္လွပ္ထား၍ ေဆြးေနြးပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ျပီး သတင္းမီဒီယာမ်ား ေရွ႕တြင္ ရႊမ္းရႊမ္းေ၀ေအာင္ ေျပာေနေသာ္လည္း လက္နက္ကုိင္ ထိပ္သီးအခ်င္းခ်င္း ကြယ္ရာတြင္ လ်ဳိ႕၀ွက္ ေဆြးေႏြးကာ မဟာဗ်ဟာ တခု ခ်မွတ္၍ အဖက္ဖက္မွ အင္အားခ်ိနဲ႕ေနေသာ တပ္မေတာ္အား မိမိတုိ႕ ေတာင္းဆုိသည္ကုိ မရက ဘက္ေပါင္းစုံ တျပဳိင္တည္း ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္ႏူိင္မည့္အေရးကား ေလ်ာ့တြက္၍ကားမရေပ။
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ Bangkok Post, Asia Times Online ႏွင့္ James Defense Weekly ဂ်ာနယ္မ်ားမွ ကုိးကားသည္။

HSW