Saturday, May 16, 2015

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ မိမိအျမင္


(၁) နိဒါန္း
လႊတ္ေတာ္တြင္းႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားသည္ စစ္တပ္ကို အယုံသြင္း၍ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ျပင္လိုၾကသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ဒုတိယေနရာ၌ ထား၍ စစ္တပ္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးကို ဦးစားေပးသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ေရးသည္ စစ္တပ္လက္ထဲ၌ ရွိေန၍ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပရွိႏိုင္ငံေရးအင္အားစုသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံကို မည္ကဲ့သို႕ ျပင္ရမည္ကို ေတြေဝေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ဥပမာ-၈၈မ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္တို႕သည္ အဓိကအတုိက္အခံပါတီ၏ ေလာင္းရိပ္ေအာက္၌ အသြင္ေပ်ာက္ေနသကဲ့သို႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းတို႕သည္လည္း ျပည္ပအလႉရွင္မ်ား၏ ဖိအားေပးမႈမ်ားေအာက္သို႕ ေလွ်ာဝင္ေနၾကသည္။ ေလာေလာဆယ္၌ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းတူသူမ်ားဟု ယူဆရသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ UNFC ၌ ပါဝင္သည့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားၾကား၌ အယူအဆအရ မညီၫြတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလင့္ကစား စစ္အုပ္စုအတြင္း၌ စုစည္းညီၫြတ္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး မျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႕ နည္းပရိယာယ္ႂကြယ္ဝစြာ ကာကြယ္ႏိုင္ဆဲျဖစ္သည္။
(၂) အင္ဒိုနီးရွားလမ္းစဥ္အတိုင္း သြားမည္လား
ဦးေအာင္ခင္ႏွင့္ ေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းတို႕၏ ဗြီအိုေအသတင္းသုံးသပ္ခ်က္တစ္ခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အင္ဒိုနီးရွားပုံစံအတိုင္း စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပုံကို တင္ျပထားသည္။ အေမရိကန္အစိုးရရဲ ႔ ႏုိင္ငံျခားအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔ USAID က ဝါရင့္အႀကံေပးအရာရွိ Brian Vogt က စာတမ္းထုတ္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွားပံုစံအတိုင္း ျမန္မာျပည္မွာ အသြင္ကူးေျပာင္းသင့္သည္ဟု တင္ျပထားသည္။ အမွန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပုံကို အင္ဒိုနီးရွား၏ ဒြိဖန္စီစနစ္ကို ရယူထားျခင္း၊ ဘာလီေဆြးေႏြးပြဲေနာက္ပိုင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစျပဳခဲ့ျခင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မႈ ရွိေနခ်င္းတူျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးသည္ အင္ဒိုနီးရွားလမ္းစဥ္အတိုင္း သြားသင့္သည္ဟု အေမရိကန္ပညာရွင္တို႕က ယူဆၾကသည္။ စစ္တပ္က ယင္းကဲ့သို႕ လိုလိုလားလား သြားလွ်င္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ ေနာက္ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)မွ် ေနရဖို႕ ရွိသည္။ စစ္တပ္က သူတို႕နည္းသူတို႕ဟန္ျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ အာဏာရွင္စနစ္တစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ဖို႕ လုံေလာက္သည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတည္ၿငိမ္မႈ ရွိလာသည္ႏွင့္အညီ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးတုိက္ပြဲဝင္သူမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံကို မေလးစားသူမ်ား၊ တည္ဆဲဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံ့တည္ၿငိမ္ေရးကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးသူမ်ားအျဖစ္ ကင္းပြန္းတပ္ၿပီး စိတ္ႀကဳိက္အေရးယူ၍ ရသည္။ စစ္တပ္က စစ္တန္းလ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္မွ မျပန္ေတာ့ဘဲ ေနႏိုင္သည္ကိုလည္း သတိခ်ပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
(၃) ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမည္မွ်ခရီးေရာက္ေနၿပီလဲ
အင္ဒိုနီးရွားပုံစံ သြားေနသည္၊ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ျဖင့္ သြားေနသည္ပင္ ဆိုေစဦး။ (၅)ႏွစ္သက္တမ္းရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္္းလဲေရးသည္ မည္မွ်ခရီးေရာက္ေနၿပီလဲ စိစစ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ထြန္းမႈကို အေကာင္းဆုံး ၫြန္းျပႏိုင္သည့္ အခ်က္မွာ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတို႕၏ ျမင္ကြင္း ေလွ်ာ့က်သြားျခင္းႏွင့္ ျပည္သူတို႕အတြက္ လြတ္လပ္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းတို႕ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စစ္တပ္၏ လႊမ္းမိုးမႈသည္ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္က မည္သည့္သတင္းကို ေဖာ္ျပသင့္သည္၊ မည္သည့္သတင္းကို မေဖာ္ျပရ၊ ေဖာ္ျပလွ်င္ အေရးယူမည္ဟူသည္အထိ ခ်ဳပ္ျခယ္မႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ လုပ္လာခဲ့သည္။ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရေမြးျမဴထားသည့္ စြမ္းအားရွင္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနသည့္ လူအုပ္ကို ဥပေဒမဲ့ ဝင္ေရာက္ရုိက္ႏွက္၊ ဖမ္းဆီး၊ အမႈဖြင့္၊ ေထာင္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ မုဒိမ္းမႈမ်ား၊ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို တသြင္သြင္ က်ဴးလြန္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုသည္မွာ လႊတ္ေတာ္တဝုိက္မွာသာ ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုသည္မွာလည္း ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားၾကား၌သာ ေတြ႕ရသည္။ ေအာက္ေျချပည္သူမ်ား၏ ဘဝမွာ ကြာဟခ်က္ႀကီးမားလာၿပီး ဒီမုိကေရစီေရးမွာ ပါဝင္ဖို႕ လက္လွမ္းမီသည့္အေျခအေနပင္ မရွိေသးပါ။ ပို၍ ထူးဆန္းသည္မွာ ျပည္သူတို႕ကို အေျခခံ၍ ပညာရည္ျမွင့္တင္မႈကို ယခုအထိ အာ႐ုံမထားႏိုင္ေသးျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူတို႕၏ အေၾကာက္တရားကို မကုစားႏိုင္ေသးသကဲ့သို႕ အမွန္တရားခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈကိုလည္း အဆင့္မျမင့္ႏိုင္ေသးပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ယခင္က ေရးဖူးသကဲ့သို႕ ပုသိမ္မုံရြာလမ္းမႀကီး သည္ေနရာ၌ စသည္ ဟု ေရးထားသည္ကို လမ္းသြားလမ္းလာတစ္ေယာက္က သည္ေနရာ၌ပင္ ဆုံးသည္ ဟု ျဖည့္စြက္ေရးသကဲ့သို႕ ျဖစ္သည္။
(၄) တိုင္္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဖိအားကို မည္မွ် အသုံးခ်၍ ရမည္နည္း
လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ၿပီးစီးလုနီးပါး ခရီးေရာက္ခဲ့သည္။ မၾကာခင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ စတင္ေတာ့မည္မို႕ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျပည္တြင္းရွိအတုိက္အခံမ်ားကို ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႕ကို လြန္းပ်ံခရီးသြားျခင္း စသည္တို႕ျဖင့္ တက္ႂကြေနခဲ့ၾကသည္။ သည္အခ်က္မ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က မ်က္စိစပါးေမြးဆူးၿပီး အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို တစ္မွ ျပန္စေစခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ဦးတြင္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို ပဏာမလက္မွတ္ထိုးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဝေဒသ ပန္ဆန္းထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဖြဲ႕စည္းပုံကို ဖက္ဒရယ္က်က် ျပင္ေပးမွသာ အပစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ထိုးမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ၾကရာ ဝအဖြဲ႕၏ ေနာက္ကြယ္၌ အစိုးရ ရွိေနႏိုင္သကဲ့သို႕ UNFC ေနာက္၌လည္း NLD မ်ား ရွိေနေလမလားဟု ေတြးထင္ဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သမၼတသိန္းစိန္က မင္းအိေႁႏၵကိုပင္ မေဆာင္ႏိုင္ဘဲ ရွမ္းျပည္နယ္ကို သုတ္ေျခတင္ခဲ့သည္။ ဝ၊ မိုင္လားႏွင့္ ရွမ္းေတာင္ပိုင္းကို ေတြ႕ခဲ့သည္။ အပစ္ရပ္ေရး၊ ကိုးကန္႕အေရးႏွင့္ ပတ္သက္မည္မွာ ေသခ်ာလွသည္။ တိုင္းရင္းသားတို႕က အတုိက္အခံပါတီႀကီးႏွင့္ နီးစပ္မည္ကို မႏွစ္သက္ေၾကာင္း အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္က အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ျပသခဲ့သည္။ ယခုအခါ၌လည္း ကိုးကန္႕ကို ျပင္းထန္သည့္ထိုးစစ္ျဖင့္ တုံ႕ျပန္ခ့ဲသကဲ့သို႕ KNU ကိုလည္း တုိက္ေလယာဥ္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႕ေၾကာင့္ပင္ KNU, RCSS ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕က ကရင္လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဖို႕အခ်ိန္ကို ဖဲ့ယူၿပီး အစိုးရစီစဥ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားပြဲကို တက္ခဲ့ရသည္။ NLD ကလည္း သူ႕အမတ္မွတစ္ဆင့္ တိုင္းရင္းသားတို႕ႏွင့္ ခပ္ခြာခြာ ေနျပခဲ့ရသည္။ စစ္တပ္ မၿငဳိျငင္ေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ႀကဳိးစားေနေၾကာင္္း ထင္ရွားလွသည္။ သည္အေနအထားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ေရးႏွင့္ အပစ္ရပ္ေရးကို ဆက္စပ္ထားလိုသည့္ UNFC ကို အႏၲရာယ္အင္မတန္မ်ားလွသည့္ အေနအထားသို႕ ေရာက္ရွိေအာင္ တြန္းပို႕လိုက္ေၾကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႕တို႕က တြက္မိၾကပုံမေပၚေခ်။
(၅) အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို မည္ကဲ့သို႕ တည္ေဆာက္ရမည္နည္း
ယခင္က NLD ကို မ႑ဳိင္ျပဳ၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ႀကဳိးစားၾကသည္။ ယခုအခါ၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ဗဟိုျပဳကာ ႀကဳိးစားေနၾကရသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို အေလးဂ႐ုမျပဳေသးသကဲ့သို႕ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း အေလွ်ာ့ေပးဆက္ဆံဖြယ္ မရွိပါ။ စစ္တပ္က စိတ္ႀကဳိက္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ကိုင္ၿပီး အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကို အသာစီးမွ ဆက္ဆံလ်က္ ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေျခကြၽံမိသည့္ NLD က ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ေရး၌ အခက္ေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ေခ်ာ့ေမာ့ေပါင္းသင္းလွ်င္ ရႏိုင္သည္ဟု ယူဆသည့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕တို႕ကလည္း ႏိုင္ငံေရးေျခကြၽံမည့္သေဘာကို ေတြ႕ျမင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ NLD နဲ႕ Non-UNFC တို႕၏ ရပ္တည္ခ်က္ေၾကာင့္ UNFC အဖြဲ႕ႀကီးအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ကူညီေပးႏိုင္သေလာက္ ကူညီေပး၍ မရပါ။ ယင္းအစား သံတမန္ေရးရာအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေပးသည့္ဖိအားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းေပးသည့္ဖိအားအရေသာ္လည္းေကာင္း အက်ဥ္းအၾကပ္ ေတြ႕ေနရၿပီဟု မိမိခန္႕မွန္းပါသည္။ ထိုသို႕ အဖြဲ႕အစည္းတို႕က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိဘဲ ကိုယ္လြတ္႐ုန္းၾက၍လည္း အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုသည္မွာ အလွမ္းေဝးေနဆဲဟု ႐ႈျမင္သည္။ လာမည့္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၌ ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ပင္ စစ္မွန္မည္မထင္ပါ။ ေဆးဆိုးပန္းရုိက္ အတုအပ သင့္ျမတ္ေရးမွ်သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အလႉရွင္အလိုက်သင့္ျမတ္ေရးျဖစ္၍ အလႉရွင္ေက်နပ္ေအာင္ ကျပအသုံးေတာ္ခံၾကရမည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခု ေမြးဖြားလာဖြယ္ ရွိသည္။
(၆) နိဂုံး
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္းေကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ေရးကိုလည္းေကာင္း စစ္မွန္မႈမရွိဘဲ အတင္းအၾကပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့လွ်င္ (၁) လက္ရွိတစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္ရပ္ေရး၊ (၂) ပုဒ္မ ၄၃၆၊ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ (၃) ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံႏွင့္ မတိမ္းမယိမ္းပဲ ရွိပါလိမ့္မည္။ ျပည္တြင္းစစ္ကို နွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ တုိက္လာခဲ့ရ၍ စစ္ပန္းၿပီး ေနာက္တစ္ခ်ီ ျပန္တုိက္ဖို႕ အင္အားျပန္ေမြးၾက႐ုံပဲ ရွိမည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အလြန္ပိတ္ပင္ေနလွ်င္လည္း မူမမွန္ပါ။ အလြန္ပြင့္လင္းလြန္လွ်င္လည္း မူမမွန္ပါ။ အလြန္ကန္႕ကြက္ေနလွ်င္လည္း မူမမွန္ပါ။ အလြန္လုိက္ေလွ်ာေနမိလွ်င္လည္း မူမမွန္ပါ။ မည္သူမဆို၊ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမဆို မိမိမူဝါဒႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ပင္လုံမူျဖင့္ အတုိက္အခံအားလုံး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအားလုံး စုစုစည္းစည္း ညီညီၫြတ္ၫြတ္ျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္မွသာလွ်င္ စစ္မွန္သည့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ရရွိႏိုင္ေပသည္။ ပင္လုံမူဆိုသည္မွာ လက္နက္မပါဘဲ စုစည္းခဲ့သည့္ တစ္ခုတည္းေသာမူ ျဖစ္၍ ေလးစားထိုက္ေပသည္။
Like · Comment ·