Thursday, July 17, 2014

၁၈၉၇ ပုံနဲ. ၁၉၉၇ ပုံကုိနုိင္းယွဥ္ၾကည္.ပါ။


Hong Kong ကၽြန္းဟာ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွာ ၁၈၉၇ မွ ၁၉၉၇ ထိ (နစ္ ၁၀၀) ေနခဲ.ရတယ္။ ၁၈၉၇ ပုံနဲ. ၁၉၉၇ ပုံကုိနုိင္းယွဥ္ၾကည္.ပါ။ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွာဘယ္ေလာက္တုိးတက္သြားသလဲဆုိတာ ေတြ.ရပါလိမ္.မယ္။
ကၽြန္ပ္တုိ.ရွမ္းျပည္လည္း အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွာ ၁၈၈၇ မွ ၁၉၄၈ ထိ (၆၁ နစ္) ေနခဲ.ရပါတယ္။ ၁၉၈၇ ခုနစ္ထိ (နစ္ ၁၀၀) သာေနလုိက္ရရင္ Hong Kong ထက္ေတာင္သာသြားမလားဘဲေနာ္။
ခုေတာ. ဗမာလက္ေအာက္မွာ ၁၉၄၈ မွ ၂၀၁၄ ထိ (၆၆ နစ္) ေနေနရတာ ...
စုတ္ ပ်က္ သတ္ သြား ျပီ ..................................
LikeLike ·  ·