Thursday, April 30, 2015

ပန္ဆန္းျမိဳ႕ေစာင္႔ "O" အထူးရဲတပ္ဖြဲ႔ မ်ား


==========================
လာမည္႔ ေမလ(၁)ရက္ေန႔ မွ (၆) ရက္ေန႔ အထိ UWSA,ေခၚ
"O" ျပည္ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးတပ္မေတာ္ ၏ဌာနခ်ဳပ္ တည္ရွိရာ
"O" ျပည္ ပန္ဆန္း ျမိဳ႔ တြင္ က်င္းပမည္႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္
ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔ မ်ား၏ ထိပ္သီးစည္းေ၀းပြဲ သို႔တက္ေရာက္
လာမည္႔ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား အတြက္ အထူးလံုျခံဳ ေရး
တာ၀န္ယူေပးမည္႔ ပန္ဆန္းျမိဳ႕ေစာင္႔ "O" အထူးရဲတပ္ဖြဲ႔ မ်ား
အား ယခုလို ျမင္ေတြ႔ ရပါသည္။
ပန္ဆန္းျမိဳ႕ေစာင္႔ "O" အထူးရဲတပ္ဖြဲ႔ မ်ား