Monday, April 13, 2015

စစ္သားေကာင္းမျဖစ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ ဗမာမ်ား....။

စစ္သားေကာင္းမျဖစ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ ဗမာမ်ား....။
လြတ္လပ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳသမုိင္းထဲကို အနည္းငယ္ျပန္ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ....
ၿဗိတိသ်ွက ျမန္မာျပည္မွာ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြဲ ့စည္းႏိုင္မွဳနဲ ့ပတ္သက္ၿပီး ထူးျခားတဲ့မွတ္ခ်က္တခုေပးခဲဘူးပါတယ္..
Originally composed of Burmans, Karens, Kachins and Chins with some Gurkhas, recruitment of Burmans was stopped in 1927, despite the protests of experienced officers. The rationale was that the Burmese did not make good soldiers but the failure to recruit them alienated the regiment from the Burmese population, which saw the regiment as just another part of the occupying British forces.
အထက္အပိုဒ္ကို ဖတ္ၾကည့္တဲ့အခါ ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းေတြကိုဖြဲ ့ၾကတဲ့အခါ တပ္ေတြထဲမွာ ဗမာ။ ေတာင္ေပၚတုိင္းရင္းသားေတြျဖစ္တဲ့ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းနဲ ့အႏၵိယေဂၚရခါးအမ်ားစုနဲ ့သာ ဖြဲ ့စည္းခဲ့ၾကၿပီး ဗမာလူမ်ိဳးေတြကို တပ္သားအျဖစ္ကေတာင္ စုေဆာင္းဖို ့ရပ္ခဲ့ရတယ္လို ့ဆိုပါတယ္။
အေၾကာင္းျပခ်က္ကဘာလဲဆိုေတာ့ ဗမာလူမ်ိဳးေတြက စစ္သားေကာင္းေကာင္းမျဖစ္ႏုိင္ၾကဘူး ၊မိမိတို ့လူထုအတြင္းကေတာင္ တပ္ရင္းေတြအတြက္ တပ္သားသစ္ေတြစုေဆာင္းႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူးတဲ့။ ဒါေၾကာင့္မို ့လည္း တပ္ရင္းေတြဟာ ၿဗိတိသ်ွတပ္ေတြရဲ ့အစိတ္အပိုင္းေလာက္သာသာျဖစ္ေနပါတယ္တဲ့။ 
(မိမိနားလည္သေလာက္ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပန္တာပါ)။
ဖဆပလအစိုးရနဲ ့သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္လို ့ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ ့ရဲေဘာ္ျဖဴေတြကို တိုက္တဲ့အေၾကာင္းကိုေလ့လာၾကည့္ျပန္ရင္လည္း ကခ်င္လက္နက္ကို္င္တပ္ရင္း Burma Rifles (3)နဲ ့ ကရင္လက္နက္ကိုင္တပ္ရင္းတို ့က အဓိကလွဳပ္ရွားေပးခဲ့ၾကတာေတြ ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကရင္ကေတာ္လွန္ေရးစတဲအခါမွာေတာ့ ကခ်င္ေတြဟာ ကြန္ျမဴနစ္ကိုဆက္တိုက္မလား ဖဆပလ အစုိးရကို ျပန္တိုက္မလားလို ့ ဆံုျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ရပါတယ္။
ဓေလ့ရိုးရာနဲ ့ ဘာသာေရးနီးစပ္တဲ့ တုိင္းရင္းသား ဗိုလ္ၾကီးေနာ္ဆိုင္းဦးေဆာင္တဲ့ကခ်င္ဟာ ေတာင္ေပၚသားေသြးရင္းညီေနာင္ျဖစ္တဲ့.ကရင္ဖက္ကိုရပ္တည္ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေမၿမိဳ ့မွာဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ကရင္တပ္ေတြမိသားစုေထာင္ခ်ီတဲ့ဦးေရကို ကယ္တင္ခဲ့ဖို ့ၾကိဳးစားခဲ့တာဟာ သမိုင္းသက္ေသပါ။
ရွမ္းလူမ်ိဳး အမ်ားစုနဲ ့ဖြဲ ့စည္းခဲ့တဲ ့Burma Rifles (13/14) ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း (၁၃)နဲ ့(၁၄)ဟာ အေရးပါတဲ့ ေလယာဥ္ကြင္းလံုၿခံဳေရးတာ၀န္ကို အဓိကထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္.။
တပ္မေတာ္ရဲ ့ကနဦးသမိုင္းကိုျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ ေရွးဦးတပ္မေတာ္ထဲမွာ ျပည္မက ဗမာလူမ်ိဳးေတြထက္ ေတာင္တန္းေဒသလူမ်ိဳးေတြရယ္၊ အိႏၵိယေဂၚရခါးနဲ ့ပန္ခ်ာေတြက အမ်ားစုျဖစ္ေနၿပီး အရာရွိၾကီးေတြကေတာ့ အိႏိၵိယဘုရင္ခံတပ္က ကုလားေတြနဲ ့အဂၤလိပ္အရာၾကီးေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္။
ေတာင္ေပၚတုိင္းရင္းသားေတြရဲ ့စစ္တိုက္ႏုိင္မွဳစြမ္းရည္ဟာ လြတ္လပ္ေရးသမုိင္းထဲမွာ ေတာက္ေျပာင္ေနပါတယ္။ ကခ်င္စစ္သားေတြကို အေမရိကန္က ကမၻာ့အေတာ္ဆံုးေျပာက္က်ားထဲကတခု အျဖစ္အေတာ့္ကိုခ်ီးမြမ္းခန္းဖြင့္ထားတာကိုလည္း ဖတ္မိေလ့လာဖူးပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ (လူမ်ိဳးေရးအျမင္ျဖင့္ေရးျခင္းမဟုတ္ပါ၊ တကယ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့သမုိင္းထဲက တစိတ္တေဒသပါ)