Thursday, October 30, 2014

ဆဒံုးျမန္မာစစ္တပ္၏ဘိန္းစိုက္ခင္းတြင္အလုပ္လုပ္ေနေသာအလုပ္သမားမ်ားကိုေကအိုင္ေအတပ္မွဖမ္းဆီးခဲ့။ဆဒံုးေကအိုင္ေအတပ္ရင္း(၃)အုပ္ခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ကခ်င္ေကအိုင္အိုအစိုးရအေနျဖင့္ဘိန္းလံုးဝမစိုက္ပ်ိဳးရန္တားျမစ္ထားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္းျမန္မာစစ္တပ္မွ၄င္းတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေသာနယ္ေ
ျမအတြင္းဆက္လက္စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳေနေသာေၾကာင့္၂၆ရက္၁၀လ၁၄တြင္ေကအိုင္ေအရင္း(၃)မွတိတ္ဆိတ္သြားေရာက္ၿပီးဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေနေသာအရပ္သား၂၀ကိုဖမ္းဆီးေခါေဆာင္သြားေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။ယခုလိုေကအိုင္ေအတပ္မွဖမ္းဆီးေခါေဆာင္သြားသျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မွဗိုလ္ႀကီးသည္ရြာသူရြာသားမ်ားကိုေဒါသထြက္ၿပီးဆူပူႀကိမ္းေမာင္းခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။

By: (KNG)Kachinnewsgroup Kng 
Sadung Myen Dap ni a Ka-ni yi galaw masha hpe KIA ni sa rim kau
**********************************************************************
Dap Dung 3 ni a uphkang ginra rai nga ai, Sadung ginra hta, KIO asuya kaw nna Ka-ni tsep kawp n hkai na matu hkum pat da sai rai tim, Sadung myen dap npu kaw Myen ni naw hkai shangun taw ai majaw, 26 / 10 / 2014 ya shani , Dung 3 KIA hpyen la ni mayun sa nna, Ka-ni yi galaw taw nga ai mung shawa masha, marai 20 hpe sa rim la mat wa ai nga shiga na lu ai. Ya na zawn KIA ni kawn bungli galaw masha ni hpe sa rim la kau ya ai majaw, Sadung Myen Dap kaw na Myen Du wa yu wa nhtawm, mare masha ni hpe agying sa pawt da ai nga shiga na lu ai.