Thursday, October 30, 2014

၂၀၀၈ နာဂစ္ဥပေဒဟာ ကြၽန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသာ ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း ႏိႈင္းယွဥ္ျပပါမယ္ ၿဗိတိသွ်ရဲ့ ဒိုင္အာခီ

မွတ္သားစရာမို႕ ေကာ္ပီကူးၿပီး တင္လုိက္တယ္
credit: @Min soe naing

============
ျမန္မာတို႔၏ အမ်ိဳးသားေရး လႈပ္ရွားမႈ တစတစ က်ယ္ျပန္႔လာၿပီး၊
ျမန္မာတို႔က ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေပးရန္ ေတာင္းဆုိလာေသာအခါ၊
ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဖန္တီးေပးခဲ့တယ္
၁၉၂၃ မွ ၁၉၃၇ အထိ ဆယ့္ေလးႏွစ္ၾကာခဲ့သည့္ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ
ၿဗိတိသွ်အစိုးရကိုယ္စား ဘုရင္ခံက ခန္႔အပ္ေသာ အမတ္မ်ားႏွင့္
ျပည္သူက ေရြးေကာက္ေပးေသာ အမတ္မ်ား ပူးတြဲအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ စနစ္ျဖစ္တယ္။
ဒိုင္အာခီ ဥပေဒျပဳေကာင္စီ (လႊတ္ေတာ္) တြင္ အမတ္ ၁၀၃ ဦးရွိသည့္အနက္၊
၂၂ ဦးကို ဘုရင္ခံက ခန္႔သည္။ ရာထူးအေလ်ာက္ပါရသူ ႏွစ္ဦးရွိသည္။
က်န္ ၇၉ ဦးကို ျပည္သူက ေရြးေကာက္ေပးရတယ္
ဒိုင္အာခီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီတြင္ ၀န္ႀကီး ေလးဦးရွိရာ၊
ႏွစ္ဦးကို ဘုရင္ခံက တိုက္႐ိုက္ခန္႔တယ္
က်န္ႏွစ္ဦးမွာ ဥပေဒျပဳေကာင္စီက ေထာက္ခံတင္ျပၿပီး
ဘုရင္ခံက ခန္႔သည့္ အမတ္ႏွစ္ဦး ျဖစ္တယ္
ဘုရင္ခံ တိုက္႐ိုက္ခန္႔ ၀န္ႀကီးမ်ားက ျပည္ထဲေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးကို ရယူၿပီး၊
အမတ္၀န္ႀကီးမ်ားက ပညာေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးကို ယူရတယ္
ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားကို သီးသန္႔ႏွင့္ လက္ေျပာင္းဟူ၍ ခြဲျခားထားတယ္။
သီးသန္႔ဌာနမ်ားကို ဘုရင္ခံက အုပ္ခ်ဳပ္ျပီး၊
လက္ေျပာင္းဌာနမ်ားကိုသာ အမတ္၀န္ႀကီးမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္တယ္။
သီးသန္႔တြင္ အေရးႀကီးသည့္ ျပည္ထဲေရး, ဘ႑ာေရး, ကာကြယ္ေရး, ႏိုင္ငံျခားေရး, အခြန္ စသည္တို႔ ပါ၀င္တယ္။
လက္ေျပာင္းမွာ ပညာေရး, က်န္းမာေရး, ယစ္မ်ိဳး, သစ္ေတာ စသည္တို႔ ျဖစ္တယ္။
ဒိုင္အာခီ ဥပေဒျပဳေကာင္စီႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္စီတို႔၏ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္ မွန္သမွ်သည္
ဘုရင္ခံက ေက်နပ္၍ လက္ခံမွ အတည္ျဖစ္တယ္။
ဘုရင္ခံက မႀကိဳက္လွ်င္ ဗီတိုအာဏာျဖင့္ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္တယ္။
အမတ္မ်ားသို႔ ခြဲေ၀ေပးထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားကိုလည္း ဘုရင္ခံက အခ်ိန္မေရြး ႐ုတ္သိမ္းႏိုင္တယ္
ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ အမတ္မ်ားမွာ ဘုရင္ခံ၏ အတုိင္ပင္ခံမွ်သာျဖစ္၍
ထိုပုဂၢဳိလ္မ်ားကို ျမန္မာတို႔က `မင္းတိုင္ပင္ အမတ္´ ဟု ေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္တယ္။
ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာတို႔ ေတာင္းဆိုေနသည္မွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခၚ ဟုမၼ႐ူး ျဖစ္တယ္။
ၿဗိတိသွ်ေပးသည့္ ဒိုင္အာခီသည္ ျမန္မာတို႔ ေတာင္းဆိုေနသည့္ ဟုမၼ႐ူးႏွင့္ အလြန္ကြာျခားေန၍
အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ ျပင္းျပေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူထုအမ်ားစုက ဒိုင္အာခီကို ဆန္႔က်င္ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့တယ္။
ဂ်ီစီဘီေအမွ ခြဲထြက္လိုက္သည့္ ၂၁ ဦးအဖြဲ႔ႏွင့္ အျခား အနည္းငယ္ကသာ ဒိုင္အာခီကို လက္ခံၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခဲ့ၾကတယ္
စစ္တပ္ဒိုင္အာခီ
==========
နာဂစ္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဟာ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ နင္လားငါလား ျဖစ္ေနတယ္။
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးတြင္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းစီ ပါ၀င္တယ္။
သမၼတႏွင့္ ဒုသမၼတ ႏွစ္ဦး ေပါင္းသုံးဦးအနက္ တဦးက စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ခန္႔ စစ္ဗိုလ္ ျဖစ္တယ္။
ျပည္ထဲေရး, ကာကြယ္ေရး, နယ္စပ္ေဒသ ၀န္ႀကီးမ်ားက စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ခန္႔ စစ္ဗိုလ္ ျဖစ္တယ္။
ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ရမည့္ စနစ္ျဖစ္၍
ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဟုသာ ေခၚဆိုထိုက္ပါတယ္။
ၿဗိတိသွ် ဒိုင္အာခီ၏ ဘုရင္ခံေနရာတြင္ စစ္တပ္ဒိုင္အာခီက စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကို အစားထိုးလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘုရင္ခံက ဗီတိုအာဏာျဖင့္ အားလုံးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထား သကဲ့သို႔
စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က အေျခခံဥပေဒျဖင့္ အားလုံးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္။
စစ္တပ္ဖက ၿဗိတိသွ်ထက္ သာလြန္သည့္အခ်က္မွာ
`အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ´ ကို ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး
စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားရန္ႏွင့္ စစ္တပ္က အခ်ိန္မေရြး အာဏာသိမ္းႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားျခင္း ျဖစ္တယ္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ
ဥပေဒျပဳေရးတြင္ စစ္ဗိုလ္ကုိယ္စားလွယ္တို႔ သေဘာမတူလွ်င္ ဘာမွ ျပင္ဆင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရမည္ မဟုတ္။
စစ္ဗုိလ္ကိုယ္စားလွယ္ ဆိုသည္မွာလည္း စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား မဲလာေပးသူသာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အဆိုပါ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔မွာ ဟန္ေရးျပသက္သက္
မင္းတိုင္ပင္ အမတ္ သို႔မဟုတ္ `ဗိုလ္တိုင္ပင္ အမတ္´ မ်ားသာ ျဖစ္လာၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား, ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ေဒသ ႏွင့္ ခ႐ိုင္မ်ားအထိ
စစ္ဗိုလ္အမတ္မ်ားက ပါ၀င္ေနပါတယ္။
စစ္တပ္က ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ခ႐ိုင္အဆင့္အထိ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါ၀င္ေနမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း
စစ္တပ္အေရးအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လုံး၀ တို႔ထိခြင့္ မရပါ။
စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရး, အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ႀကီး သုံးရပ္ေအာက္တြင္ မရွိဘဲ၊
လုံး၀ သီးျခား ရပ္တည္ေနမည္ ျဖစ္တယ္။
ထိုအခ်က္မွာ ဗီတိုအာဏာ သုံးေနစရာ မလိုေတာ့ဘဲ `ႏိုင္ငံေတာ္´၏ အထက္တြင္ ခြထိုင္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။
လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္ တရာေလာက္က ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ,
ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕က သူပိုင္ ကိုလိုနီနယ္မ်ားတြင္ အႏိုင္အထက္ က်င့္သုံးခဲ့ေသာ,
လက္ေတြ႔ အက်ိဳးမျပဳ၍ လူ႔ကမၻာက စြန္႔ပစ္ၿပီးျဖစ္ေသာ
ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ုဳပ္ေရးကို
စစ္ဗိုလ္မ်ားက တူးေဖာ္ ဖုန္သုတ္ ေရႊခ်၍ အသုံးျပဳေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္
===================
ဒုိင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ျမန္မာတို႔၏ အမ်ိဳးသားတပ္ေပါင္းစုႀကီးျဖစ္သည့္ ဂ်ီစီဘီေအကို အစိတ္စိတ္ ၿပိဳကြဲေစခဲ့တယ္။
ၿဗိတိသွ်အား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္သည့္ ဆရာစံ ေတာင္သူလယ္သမား အေရးေတာ္ပုံကို ေပၚေပါက္ေစခဲ့တယ္
၀င္းေပၞေမာင္ ေဆာင္းပါးမွ ဆီေလ်ာ္ရာ ေကာက္ႏွုတ္ထားပါတယ္။