Tuesday, October 14, 2014

မသိသူေက်ာ္သြား၊ သိသူေဖၚစား

 · 

ေဟာင္ေကာင္ျပည္သူေတြ တရုုတ္ ဗဟိုု အစုုိးရ ကုုိ ဆန္႔က်င့္ေနၾကတဲ့ သတင္းဓါတ္ပုုံေတြ ျမင္ေတာ့ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ျပန္ႏႈိႈင္းၾကည့္မိပါတယ္။
ေဟာင္ေကာင္ ဆုုိတာ တရုုတ္လူမ်ဳိးေတြ ေနတဲ့ ကြ်န္း ပါ။ ႏွစ္ ၁၀၀ လုုံးလုုံး ၿဗိန္တိန္ အုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ၁၉ ၉ ၇ မွာတရုုတ္ အစုုိးရ ကုုိ ကတိအတုုိင္း ျပန္လဲြေပးခဲ့တယ္။ ၁၉ ၉ ၇ မတုုိင္မွီ ဒီမုုိကေရစီ စနစ္က်င့္သုုံးခဲ့တယ္ ဆုုိပါေတာ့။ ၁၉ ၉ ၇ တရုုတ္အစုုိးရ ကုုိ လဲြေပးေတာ့ ေဟာင္ေကာင္ သူေဌး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၾသစေရးလီးယား၊ အေမရိက နဲ႔ တျခားနုုိင္ငံေတြဆီ ထြက္သြားၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ တရုုတ္ အစုုိးရ ေဟာင္ေကာင္ သားေတြကုုိ ကတိ ေပးခဲ့တယ္။ ေဟာင္ေကာင္ဟာ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ တရားစီရင္ပုုိင္ခြင့္ ရွိတဲ့ ေဒသ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးမယ္၊ ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္၊ သီးသန္႔ ေငြေၾကးစနစ္၊ သီးသန္႔ တရားစီရင္ စနစ္၊ သီးသန္႔ အုုပ္ခ်ဳပ္ပုုံ စနစ္ ေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္လဲ ေဟာင္ေကာင္ သူေဌး ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ သက္သာ သြားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တရုုတ္ အစုုိးရ လဲ ေဟာင္ေကာင္ ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာလာတာ ဒီေန႔ ထိ ပါပဲ။ တနုုိင္ငံထဲက စနစ္မတူတဲ့ အုုပ္ခ်ဳပ္ပုုံစံ ေတြကုုိ တရုုတ္ေတြ သုုံးခဲ့တာပါ။ 
ဒါေပမယ့္ ကြန္ျမဴနစ္ ဗဟုုိ အစုုိးရ က လာမဲ့ ၂၀၁၇ ေဟာင္ေကာင္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အေရြးခံမယ့္ ေဟာင္ေကာင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကိစၥမွာ တင္းၾကပ္လုုိက္တယ္။ သူတုုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ လူေတြ ေရြးထည့္ထားၿပီး ေဟာင္ေကာင္ ျပည္သူေတြကုုိ ေရြးခုုိင္းဖုုိ႔ လုုပ္တယ္။ အဲဒါ ကုုိ မ ေက်နပ္တဲ့ ပညာတတ္ (သကၠသုုိလ္) လူတန္းစား ေတြက သပိတ္ေမွာက္တာပါ။
ျမန္မာအစုုိးရ က တရုုတ္ နဲ႔ အထက္ဖါး ေအာက္ဖိ ဗ်ဴရုုိကေရစီ စနစ္ ကုုိ အားက် လုုိ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ ကုုိ ေရးထားတာပါ။ ျမန္မာျပည္က ျပည္နယ္ေတြ၊ တုုိင္းေတြ၊ ကုုိယ္ပုုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေတြ အခုု ေဟာင္ေကာင္ ကုုိ ေပးထားတဲ့ အခြင့္အေရး ေလာက္ေတာင္ မေပးေသးဘူး။ ေဟာင္ေကာင္ကမွ ေရြးစရာ ေပးထားေသးတယ္။ ျမန္မာ ျပည္သူေတြက ကုုိယ့္ ျပည္နယ္၊ ကုုိယ့္ေဒသ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကုုိ ေရြးလုုိ႔ မရေသးဘူး။ ေဟာင္ေကာင္မွာ ေရြးစရာ ေပးထားတာေတာင္ ဗဟုုိ အစုုိးရ ခ်ေပးသူေတြကုုိ အလုုိမရွိလုုိ႔ ဆႏၵျပေနၾကတာပါ။ ျမန္မာျပည္သူေတြေကာ.... ကုုိယ့္ေဒသ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ ေနျပည္ေတာ္အစုုိးရ ခ်ေပးတဲ့ အတုုိင္း ေက်နပ္ ေနပါသလား။ ဒါမွ မဟုုတ္ ေဟာင္ေကာင္ ျပည္သူေတြေလာက္ အသိတရား မရွိေသးတာလား။ ဒါေတာင္ ဟုုိက ကြန္ျမဴနစ္ အစုုိးရ ကုုိ ဆန္႔က်င္ေနတာ။ ျမန္မာျပည္က ဒီမုုိကေရစီ ဆုုိသတဲ့။