Saturday, October 25, 2014

ေရခဲေတာင္လွသေလာက္ ဘ၀မလွၾကသည့္ ပူတာအိုေဒသခံမ်ား

Putao ga hpe lawan hkye la ra sai
=========================================
(Kwave)
ျမစ္ၾကီးနားဘရန္
ကခ်င္လူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္မ်ား အမ်ားစုေနထိုင္သည့္ ပူတာအို ျမိဳ႕နယ္ လုံယန္ယန္ ေက်းရြာ ၊ ျမဴမ်ား တဖြဲဖြဲက်ေနတဲ့ မိုးလင္းခါစ နံနက္အခ်ိန္ ေအးျမသည့္ရာသီဥတုနဲ႕အတူ အိပ္ရာထဲ ေကြးလို႕ေကာင္းတုန္း ေက်းရြာထိပ္ရိွ ေစတီမွ တရားနာသံမ်ား ေလာ္စပီကာ ျဖင့္ တစ္ရြာလုံးၾကားေအာင္ ဖြင့္ေနသည့္ အတြက္
ကြ်န္ေတာ္သည္ အိပ္ယာ မွ မထခ်င္လည္း ထခဲ့ရသည္။ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အနည္းငယ္သာေနထိုင္သည့္ရြာျဖစ္ေသာ္လည္း နံနက္မိုးလင္းသည္ႏွင့္ ထိုတရားနာသံမွအပ ၾကက္သြန္သံမ်ားလြဲျပီး အျခားဘုရားေက်ာင္း ေခါင္းေလာင္းသံမ်ားမၾကားရ။ 
ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း ခရစ္ယာန္အမ်ားစုေနထိုင္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားအထိ ေစတီလိုက္တည္ေနျခင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာလာျပီျဖစ္သည့္အတြက္ ပူတာအိုေဒသရိွ အထင္ကရေနရာတိုင္း ဗုဒၥဘာသာ၀င္မ်ား မရိွရင္ေတာင္ ေစတီမရိွမွာ မစိုးရိမ္ရ။
ပူတာအိုေဒသရိွ သေဘာ၀ ေက်ာက္နဂါး၊ နတ္ကြ်န္း၊ ေကာင္းမႈလုံ စသည့္ အထင္ကရေနရာမ်ားအပါအ၀င္ လမ္းမေပါက္သည့္ရြာမ်ား ေတာင္ထိပ္မ်ားတြင္ ေစတီ တည္ထားသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။
သို႕ေသာ္ ပူတာအိုေဒသသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ အနိမ့္ဆုံး ေဒသျဖစ္သည္ဟု ထိုေဒသခံ လႊတ္ေတာ္ အမွတ္မ်ားမွ ေျပာၾကသည္။
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမေကာင္း၊ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ား မလုံေလာက္၊ လာသည့္ဆရာမမ်ားလည္း ေစတနာမပါပဲ ရာထူးအတြက္သာ လာသည့္ ဆရာ/မသာ ျဖစ္ၾက၊ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဖတ္စာအုပ္မရိွ သည့္ေက်ာင္းမ်ား ယခုအထိမ်ားေနထဲ။
အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း အမ်ားပိုင္းမွာ ျမိဳ႕ၾကီး ရြာၾကီးမ်ားတြင္ အက်င့္ပ်က္ ခ်စားမႈမ်ားေၾကာင့္ တိုင္ခံရျပီး ေနာက္ ဒဏ္ခတ္သည့္အေနျဖင့္ ပို႕ေဆာင္ထားသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းလည္းေဒသခံမ်ားမွဆိုသည္။
“ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းအမ်ားပိုင္းလည္း ဒဏ္ေပးတဲ့အေနနဲ႕ဒီကို ေရာက္လာတဲ့သူေတြမ်ားတယ္။ ဒီပူတာအိုက ၀န္ထမ္း အမိႈက္ပုံလိုျဖစ္ေနတယ္။”ဟု မခ်မ္းေဘာ့ ေဒသခံတစ္ဦးမွဆိုသည္။
၀န္ထမ္းေတြႏွင့္ ျဖစ္ပ်က္လာသည့္ ျပသာနာမ်ားအား တိုင္စာပို႕ျခင္းကို ေဒသခံမ်ားမလုပ္ရဲ။ တိုင္စာအဆင့္မလိုပဲ မီဒီယာတြင္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္လာအေၾကာင္းအရာမ်ား တစ္ခုတစ္ခုပါလာသည္တစ္ျပိဳင္နက္ ေဒသခံမ်ား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ထုခံရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားမွဆိုသည္။ 
က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားမရိွ၍ ဖ်ားနာရင္လည္း ဒီတိုင္း တတ္သလိုသာ ရမ္းကု ေဆးကုျပီး ေသသြားတဲ့လူေတြမနည္းေၾကာင္း ေဒသခံလူၾကီးမ်ားမွဆိုသည္။
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးသည္လည္း ၁၀ မိုင္သာရိွသည့္ တစ္ရြာ ႏွင့္ တစ္ရြာ အကြာအေ၀းအား တစ္ေနကုန္ ေျခက်င္ျဖင့္သြားေနရသည္။
ေငြေၾကးရရန္ အလုပ္အကိုင္ရရိွရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာရိွသည့္ ပူတာအိုေဒသတြင္ ျမစ္ၾကီးနား၌ ၂၀၀ က်ပ္သာေပးရသည့္ ေရႊ၀ါဆပ္ျပာကို က်ပ္ ၈၀၀ ေပးျပီး ၀ယ္ယူသုံးစြဲေနရသည္မွာ ေဒသခံမ်ားအတြက္ မလြယ္ကူလွသည့္ အဓိက စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္၊ ၾကီးမားသည့္ အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ထိုသို႕ခက္ခဲသည္မွာ အျခားေၾကာင့္မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားသည္ တစ္ကယ္လိုအပ္သည့္ ေဒသမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ပူတာအိုေဒသတြင္ အနည္းငယ္သာ သုံးစြဲျပီး ရန္ကုန္ မႏၱေလးကဲ့သို႕ေသာ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္သာ အဓိက သုံးစြဲလ်က္ရိွသည့္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထိုေဒသမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွဆိုသည္။
နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဘတ္ဂ်တ္ေငြမ်ားလည္းနယ္စပ္ေဒသတြင္ သုံးစြဲျခင္းမရိွပဲ ရန္ကုန္ မႏၱေလးကဲ့သို႕ေသာ တိုင္းႏွစ္ခုၾကားက နယ္စပ္မ်ားတြင္သာ အဓိက သုံးစြဲေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္းဆိုသည္။
ထိုေဒသရိွ ပညာတတ္လူငယ္မ်ား သည္လည္း အျခား အလုပ္အကိုင္မရိွသည့္အတြက္ အစိုးရ၀န္ထမ္း လုပ္ကိုင္ခြင့္သည္ သူတို႕အတြက္ အဓိက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုဌာနဆုိင္ရာ၀န္ထမ္း လုပ္ကိုင္ရန္ အခက္အခဲသည္ အျခားတိုင္းေဒသ ျပည္နယ္မ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုသာ အဓိက ခန္႕အပ္သည့္အတြက ္ေဒသခံမ်ားအတြက္ မလြယ္လွေၾကာင္း ေဒသခံလူငယ္တစ္ဦးမွဆိုသည္။
“ေက်ာင္းဆရာမ လုပ္ဖို႕ေတာင္မလြယ္ဘူး။ အမ်ားပိုင္းက ေအာက္ပိုင္းကပဲခန္႕တယ္။ ဒီက လူငယ္ေတြကို သိပ္မခန္႕ဘူး။”ဟု ပူတာအိုလူငယ္တစ္ဦးမွ သူ႕ခံစားခ်က္ကိုေျပာျပသည္။
ေရခဲေတာင္သြားရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ပူတာအို ျမိဳ႕အနီးတစ္၀ိုက္တြင္ ဦးေတဇ အပါအ၀င္ အျခားလုပ္ငန္ရွင္မ်ားမွ ေျမဧက သိန္းႏွင့္ခ်ီ အလုအယက္အကုန္ယူထားၾကျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွေျပာဆိုေနၾကသည္။ 
သို႕ေသာ္ ပူတာအို ခရိုင္ေျမစာရင္းဌာနတြင္ ဦးေတဇအမည္ေပါက္ ေျမစာရင္းမွာ ေျမဧက တစ္ရာ ေက်ာ္သာရိွေၾကာင္း သိရိွရသည္။
ထိုကဲ့သို႕ ပူတာအိုေဒသတြင္းရိွ နယ္ေျမမ်ားအား အျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ၾကိဳက္သလို ယူလုိက္သည္မွာ ထိုေဒသ၏ ေျမယာရွားပါးလာမႈျပသနာတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ယခင္က မရိွသည့္ ဘိန္းျဖဴမ်ား ေပါလာျပီး ေဒသခံမ်ား မူးယစ္းေဆး၀ါးသုံးစြဲသူ မ်ားျပားလာျခင္းသည္လည္း ပူတာအိုတြင္ တိုးတက္လာသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႕တိုးတက္လာသည္ကို ေဒသခံမ်ားလည္း မသိၾက။ 
ထိုမွ်မက လြန္ခဲ့သည္ ခါကာဘိုရာဇီေရခဲေတာင္တက္ျပီး ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္အဖြဲ႕သည္လည္း ဘုရားဆင္းထုေတာ္ အမ်ားအျပား သယ္ေဆာင္သြားသည္ဟု သတင္းလည္း ေဒသခံေတြၾကား တစ္ေယာက္စကား တစ္ေယာက္နားမွာ ေကာလ ဟာလ လား ေတာ့မသိ နာမည္ၾကီးလွ်က္ရိွသည္။
ပူတာအိုေဒသမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအနည္းဆုံးျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုေဒသအတြက္ တိုးပြားလာသည္မွာ ေစတီမ်ား ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အလုအယက္ ယူလိုက္သည့္ ေျမယာမ်ား သာ ျဖစ္သည္။ 
သို႕ေသာ္ ထိုကဲ့သို႔ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈမ်ားကို ေဒသခံမ်ားက အလိုမရိွၾကပါ။ သူတို႔အတြက္ အမွန္တစ္ကယ္အက်ိဳးရိွသည့္ တိုးတက္မႈေတြကိုသာ ရရိွရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။
ပုံ။ နတ္ကြ်န္းအားေစတည္ တည္လိုက္ျပီးေနာက္ ေတြ႕ရသည့္ပုံ ႏွင္႔ ေက်ာက္နဂါး ပံု။