Saturday, January 4, 2014

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ပထမေန႔ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း

Sai Myo Zin
(လြပ္လပ္ေရးေန႔ ျဖစ္ေပၚလာဖုိ႔ သမုိင္းဝင္မိန္႔ခြန္း)

-------------------------------------------------------------------------
" တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ မဖဲြ႕စည္းမီအခါမွာ
တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ဖဲြ႕စည္းရန္အလုိ႔ငွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သေဘာတူညီခ်က္ေတြ စာခ်ဳပ္အမ်ဳိးမ်ဳိး
ခ်ဳပ္တဲ့အခါတုန္းက ေတာင္တန္းေဒသကကုိယ္စား
လွယ္မ်ားနွင့္ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့တဲ့စာခ်ဳပ္အရ
ဆုိလုိ႔ရွိလ်ွင္ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေတာင္တန္းေဒသဆုိင္ရာစုံစမ္းေရးအဖဲြ႕အစီရင္ခံစာမွ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လက္ခံလာခဲ့သည့္အတုိင္း တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ လုပ္မွာပါဘဲ
ဆုိတာ ေတာင္တန္းနယ္ဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ တိတိလင္းလင္းနားလည္ေစခ်င္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေပးၿပီးသား ဂတိ၊ နားလည္
ၿပီးသား သေဘာတူညီခ်က္ေတြကုိ နယ္ခ်႕ဲသမား
လုိကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါဘူး။
အဲသည္လုိေပးၿပီးသား ဂတိနွင့္နားလည္ၿပီးသား သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္မည္လားလုိ႔ သံသယရွိတဲ့လူေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕
(Sense of honour; Sense of self-respect; Sense of pride)တုိ႔ကုိေစာ္ကား
တယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ယူဆပါတယ္။
အဲသည္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေပးၿပီးသား
ဂတိ နားလည္ၿပီးသားသေဘာတူညီခ်က္တုိ႔အရ
ေတာင္တန္းနယ္ကကုိယ္စားလွယ္ေတြဟာ တုိင္း
ျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာတဲ့အခါ ေသေသ
ခ်ာခ်ာနားလည္ေစခ်င္တာက ဘယ္နည္းနဲ႔မ်ွ ကြၽန္
ေတာ္တုိ႔ ဗမာလူမ်ားစုျဖစ္တဲ့လူေတြဟာ ခင္ဗ်ားတုိ႔
ကုိ အတင္းအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ျပည္ေထာင္စုထဲ
မွာ မသြင္းပါဘူး။
သေဘာမတူဘဲမေနႏုိင္တဲ့အေျခအေန
မ်ဳိးကုိ လက္တစ္လုံးျခားလိမ္တဲ့နည္းနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္
တုိ႔မလုပ္ပါဘူးဆုိတာ အတိအလင္းနားလည္ေစ
ခ်င္ပါတယ္....."
Ref: ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား
( ဝိဓူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္ )