Friday, January 3, 2014

ဘာ႐ုပ္ထြက္လာမလဲ


၁။ တိုင္းရင္းသားေတြကို အခြင့္အေရး ေပးရင္ ေတာင္ဆူဒန္လို စစ္ျပန္ျဖစ္သြားမယ္။ (ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒီတစ္ဦး)

၂။ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရသြားရင္ ျပည္ေထာင္စုၿပဳိကြဲမယ္။ (ေဗဒင္ဆရာတစ္ဦး)

၃။ အမ်ဳိးဘာသာဘက္မွာ ေသြးေအးေနတဲ့ပါတီမ်ားကို အလိုမရွိ။ (၉၆၉-ဘက္ေတာ္သားတစ္ဦး)

၄။ ၅၉ (စ)ကို ျပင္ဖို႕ ဆႏၵျပၾကရင္ မျပင္ဖို႕ ဆႏၵျပခြင့္လည္း ေပးရမယ္။ (တတိယအင္အားစု)

၅။ NLD ပါတီဟာ ဗဟိုဦးစီးမႈမ်ားၿပီး ဦးဝင္းႀကဳိင္စကားဟာ NLD ကို ကိုယ္စားမျပဳ။ (ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး)

၆။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အာဏာရူးတစ္ဦးသာ ျဖစ္တယ္။ (စစ္ေခြးတစ္ေကာင္)

၇။ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို စစ္တပ္နဲ႕ ဖြတ္ပါတီတို႕ပဲ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မယ္။ (ဖြတ္ပါတီဝင္တစ္ဦး)

၈။ တပ္မေတာ္သာ အမိ၊ တပ္မေတာ္သာ အဖ။ တပ္မေတာ္ကသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို ဦးေဆာင္မယ္။ (တပ္မေတာ္သားတစ္ဦး)

၉။ တစ္မတ္သားကို က်ဳပ္တို႕ မထိဘူး။ (ဖြတ္ - ဦးလွေဆြ)

ဒီစကားအားလုံးကိို ဆက္စပ္လုိက္ရင္ ေဒါင္း႐ုပ္ထြက္လာမလား၊ ဖြတ္႐ုပ္ထြက္လာမလား။