Sunday, April 7, 2013

လူ၁ေယာက္သတ္ရင္၅သိန္း

FB comment: Nyi Nyi Yu ိတိုင္းရင္းသားမဟုတ္တဲ့လူမ်ိဳးျခားေတြကိုက်ေတာ့ တန္းတူအခြင့္ေရးရွိရမယ္တဲ့ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကိုယ့္ျပည္သူေတြကိုက်ေတာ့ လူ ့အခြင့္ေရးစကားေတြမေျပာၾကေတာ့ပဲ ႏွိပ္ကြပ္ဖို ့ေလာက္ပဲနားလည္ၾကတယ္....