Thursday, September 25, 2014

ဆက္စပ္ၾကည့္ရင္ သံသယဝင္စရာေတြကို ျမင္ေနရၿပီ။


အေနာ္ရထာက သထုံကို ပိဋကတ္ေတာင္းသလိုမ်ဳိး
အေနာ္ရထာက သထုံကို ပိဋကတ္ေတာ္ေတာင္းတယ္။ သထုံက ပိဋကတ္ေတာ္ကို မေပးဘူး။ အရည္းႀကီးသာသနာကို အ႐ိုင္းသာသနာလို႕ မြန္တို႕ျမင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပိဋကတ္ေတာ္က အ႐ိုင္းတို႕နဲ႕တန္သေလာ ဆိုသတဲ့။
မႏုဟာက ဒီလို ေျပာခ်င္မွ ေျပာမယ္။ လာေတာင္းတဲ့ေကာင္ေတြကလည္း မေပးေအာင္ ေတာင္းၿပီး သထုံကို တုိက္ဖို႕အေၾကာင္းျပခ်က္ ရေအာင္ လုပ္ယူခဲ့ရင္ေကာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား။ ပိဋကတ္ေတာ္ကို မေပးလို႕ သထုံကို သြားတုိက္ရတာပါလို႕ ေျပာရင္ အေၾကာင္းျပခ်က္က သိပ္လွတယ္ေလ။ မြန္တို႕အခ်င္းခ်င္းမွာေတာင္ေသြးကြဲေစမဲ့စကားပါ။ ဗုဒၶဘာသာကို အင္မတန္ကိုင္္း႐ႈိင္းၾကတဲ့ မြန္လူမ်ဳိးတို႕က မႏုဟာမင္းကို တစ္မ်ဳိးျမင္ၾကမွာေပါ့။ ျမန္မာတို႕ဘက္မွာ မြန္ရဟန္းေတာ္ ရွင္အရဟံေတာင္ ပါလာေသးတယ္ဆိုေတာ့ ျမန္မာတို႕ကို ခုခံခ်င္တဲ့ မြန္ေတြ နည္းသြားခ်င္မွာေပါ့။ ပိဋကတ္ေတာ္ကို ရၿပီရင္ အညာကို ျပန္သြားမယ္လို႕ ထင္ခဲ့မွာေပါ့။ ၿပီးမွ ႏိုင္ငံကိုသာမက လူေရာ ရဟန္းပါ ဖမ္းသြားေတာ့မွ အလိမ္မိမွန္း သိၾကရပါေတာ့တယ္။
အခု မင္းေအာင္လႈိင္က တိုင္းရင္းသားတို႕ကို ေသြးခြဲၿပီ။ KNU ကို အၿမီးတပ္ၿပီး ကခိုင္းေနၿပီ။ ျမန္မာအစိုးရက တိုင္းရင္းသားေတြမွာ ကိန္းေအာင္ေနတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ကို နည္း(၂)မ်ဳိးနဲ႕ တုိက္ေနတယ္။
(၁) စစ္တပ္အင္အားကို သုံးၿပီး ဖိႏွိပ္ဖို႕
(၂) အႏွိပ္အစက္မခံလိုတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူဿမ်ဳိးမ်ားက ျမန္မာအစိုးရကို ေအာက္က်ဳိ႕လာဖို႕
(၃) ျမန္မာအစိုးရကို ေၾကာက္ရြံ႕႐ိုက်ဳိးလာတဲ့ တိုင္းရင္းသူေတြ၊ ျမန္မာအစိုးရကို ဆန္႕က်င္တဲ့ ျမန္မာမ်ားကို ေစတနာထားတဲ့ တိုင္းရင္းသူေတြကို ေသြးေႏွာၿပီး မ်ုိဖို႕
(၄) တိုင္္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း သံသယေတြ ျဖစ္ကာ ဝါးအစည္းေျပသလို ေသြးကြဲေစဖို႕
ဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခၽက္ (၃)မ်ဳိး ရွိတယ္။ မယုံရင္ ထိပ္သီးအရာရွိႀကီးေတြကို ေမးၾကည့္ပါေလ။ အခုတေလာ ပုဒ္မျပင္ဆင္ေရး႐ူး ႐ူးေနလို႕၊ ၿငိမ္းခၽမ္းေရး႐ူး ႐ူးေနလို႕ စာေရးသူတို႕စကားကို ဘယ္သူမွ ဂ႐ုစုိက္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒါဟာ အမွန္တရားပါ။
ပင္လုံစာခ်ဳပ္ခၽဳပ္ဆိုၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို လုပ္ၾကံလုိက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ပင္လုံစာခ်ုပ္ကို လိုသလို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ့ဲတယ္။ လြတ္လပ္ေရး ရခါနီးက်ေတာ့ ျပႆနာေတြကို လုပ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ မြန္တို႕ ကရင္တို႕ ရခိုင္တို႕ကို ေျဖာင္ထားလုိက္တယ္။ အခုလည္း ကရင္နဲ႕ကခ်င္ကို ရန္တုိက္ေပးေနၿပီ။
မင္းေအာင္လႈိင္စကားဟာ သူ႕စကားခ်ည္းသာ မဟုတ္ဘူး။ ကာလုံထဲမွာ ပါတဲ့ သိန္းစိန္၊ ေရႊမန္းတို႕စကားလည္း ဟုတ္တယ္ဆိုတာ မေမ့ၾကဖို႕လိုတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သတိၾကပ္ၾကပ္ ထားၾကပါ။ ခင္ဗ်ားတို႕ အလိမ္ခံၾကရေတာ့မယ္ဆိုတာ ႀကဳိျမင္ေနတယ္။
မင္းေအာင္လႈိင္က UNFC ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္္းေရးကို တည္ေဆာက္ဖို႕ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတယ္လို႕ ေျပာျခင္းမွာ ပိဋကတ္ေတာ္ကို လိုခ်င္လို႕ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ မေမ့ၾကဖို႕လိုတယ္။ တိုင္္းရင္းသားတို႕ဆီက ၿငိမ္းခ်မ္္းေရးကို လိုခ်င္လို႕ မဟုတ္ဘူး။ တိုင္းရင္းသားတို႕နယ္ေျမကို လိုခ်င္တာ ျဖစ္တယ္။ အခုလည္း ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးကို အေၾကာင္းျပၿပီး တိုင္းရင္းသားေတြၾကားကို ေသြးခဲြေနၿပီေပါ့။ ကရင္က ကြဲခ်င္ေနၿပီ။ UNFC ကေန ထြက္ခဲ့ၿပီ။ ဖဒိုမန္းၿငိ္မ္းေမာင္စကားနဲ႕ မင္းေအာင္လႈိင္တို႕စကားကို ဆက္စပ္ၾကည့္ရင္ သံသယဝင္စရာေတြေပါ့။ ဒုကၡေရာက္စကို ျမင္ေနရၿပီ။