Monday, August 11, 2014

Jacksonville JP WP Hkalup Hpung kaw na KBC Sarakaba ni hpe hkap tau la ai sumlam

Jacksonville JP WP Hkalup Hpung kaw na KBC Sarakaba ni hpe shat lit hte wa hkrum..

Photo credit by: Nunu Lama