Friday, March 6, 2015

ေက်ာင္းသားေတြကို အၾကမ္းဖက္ထိုးၾကိတ္နွိပ္စက္ၿဖိဳခြင္းဖမ္းဆီးခဲ့ေသာသတင္းကို ဂ်ပန္နိင္ငံပိုင္သတင္း Japan Television မွ နိင္ငံတကာသိေအာင္ထုတ္လႊတ္လိုက္ပါၿပီ

ၿမန္မာအစိုးရမွ ေက်ာင္းသားေတြကို အၾကမ္းဖက္ထိုးၾကိတ္နွိပ္စက္ၿဖိဳခြင္းဖမ္းဆီးခဲ့ေသာသတင္းကို ဂ်ပန္နိင္ငံပိုင္သတင္း Japan Television မွ နိင္ငံတကာသိေအာင္ထုတ္လႊတ္လိုက္ပါၿပီ ========= Tam Kee