Monday, March 9, 2015

ကခ်င္သတင္း


**********
၄-၆.၃.၂၀၁၅ အတြင္း တရုပ္ျပည္သူသမၼတႏိုင္ငံ၊ယူနန္ျပည္နယ္၊ မန္ရွီ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ယူနန္ျပည္ေနကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားမွ ကခ်င္ရိုးရာမေနာင္ပြဲကိုေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ဤ မေနာင္ပြဲ၌ ယူနန္ျပည္အေျခစိုက္
ကခ်င္တိုင္းရင္းသားရိုးရာစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မွလူငယ္အေယာက္ (၂၀၀) ပါဝင္ဆက္ႏြဲခဲ့ေၾကာင္း အဖြဲ႕ဥကၠဌ မွ သတင္းေပးပို႔လာပါသည္။
ရင္းျမစ္.Myu Tsaw Kasa
ကခ်င္တိုင္းရင္းသားရိုးရာမေနာင္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍
အခ်က္အနည္းငယ္ကို မသိေသးသူမ်ားအတြက္
တင္ျပေပးလိုက္သည္။( အက်ဥ္းမၽွသာ)
‪#‎မေနာင္ပြဲ‬ သည္ကမၻာ ေပၚတြင္ တခ်ိန္တည္းတၿပိဳင္တည္းလူေပါင္းေထာင္ေသာင္းခ်ီၿပီးပါဝင္ကႏိုင္သည့္ ကခ်င္ရိုးရာ အက ပြဲျဖစ္သည္။ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး (၆) မ်ိဳး၏ ဝတ္စံုမ်ားျဖင့္ပါဝင္ဆင္ႏြဲႏိုင္သလို. ရိုးရာဝတ္စံုမဟုတ္သည့္ဝတ္စံုမ်ားႏွင့္လဲ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္အမ်ားျပည္သူပါဝင္ႏိုင္သည့္အခ်ိန္အခါကပြဲ၌သာလ်င္ျဖစ္သည္။
‪#‎မေနာင္ကပြဲျပဳလုပ္ရျခင္းေခါင္းစဥ္မ်ားစြာရွိသည္‬။ ဥပမာ..
Padang Manau. > ေအာင္ျမင္ျခင္းအထိမ္းအမွတ္မေနာင္ပြဲ
Sut Manau >စီပြားဘ႑ာ တိုးပြား အထိမ္းအမွတ္
N lung Nnan Sha Manau>ေကာက္သစ္စားပြဲ
ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔အထိမ္းအမွတ္မေနာင္ပြဲ
Ninggawn Shadip Manau
Htingram Manau
အဓိက အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာမူ......
‪#‎မေနာင္အကပြဲသည္ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား‬ (၆) မ်ိဳး၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ေသြးစည္းမႈ၊ ဥမကြဲသိုက္မပ်က္တေျမတည္းေနတေရတည္းေသာက္ကာ မဂၽြယ္ရွိန္ရာ ေတာင္မွဆင္းသက္လာေသာ ေနမ်ိဳးႏြယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပသေနျခင္းျဖစ္သည္။
‪#‎မေနာင္ပြဲပံုေဖာ္ရာတြင္‬ ဦးေဆာင္သူမ်ားမွကကြက္ကို ဦးစီးပံုေဖာ္သြားၾကၿပီး၄င္း၏ ေနာက္မွ ထပ္ခ်ပ္မကြာ လိုက္ပါၾကရသည္။ စက္ဝိုင္းကြင္းလယ္တည့္၂ တြင္ မေနာင္တိုင္မ်ားကို စိုက္ထူထားရွိၿပီး ၄င္းကိုဗဟိုျပဳလွည့္ပတ္ကရျခင္းျဖစ္သည္။...
ကကြက္ ပံု သ႑ာန္အမ်ိဳးအစားေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။
သီခ်င္းမွာ လည္းမေနာင္အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ကြဲျပားျခားနားမႈရွိသည္။
မူလဇစ္ျမစ္မေနာင္အကျဖစ္ေပၚလာပံုမွာအလြန္ေရွးက်သည္။BC ေခတ္ကတည္းမွ စတင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ငွက္မ်ားထံမွသင္ယူႏိုင္ခဲ့သည္ဟုယေန႔ကခ်င္သမိုင္းေလ့လာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကဆိုသည္။ ပိုမိုသိလိုသူမ်ား Google တြင္ လည္းလက္လွမ္းမွီသေလာက္သိရွိႏိုင္သည္.Kachin Manau Festival..or Kachin Manau. ဟု ရွာေဖြႏိုင္သည္။
‪#‎Col‬ Victor Aung
ျပည္သူမ်ားလူမ်ိဳးဘာသာမေရြးခြဲျခားမႈမရွိပါဝင္ဆင္ႏြဲႏိုင္သည္။
ပံု(၁) ကခ်င္အမ်ိဳးသားအလံ
ပံု(၂)ကခ်င္တိုင္းရင္းသားရိုးရာမေနာင္ပြဲ
ေနရာ..တရုပ္ႏိုင္ငံ၊ယူနန္ျပည္၊မန္ရွီၿမိဳ႕
မွတ္ခ်က္။ ။ တရုပ္ႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို မဖိႏိွပ္
အာဏာရပါတီႏွင့္တရုပ္ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေသာအစိုးရမွာကြန္ျမဴနစ္ပါတီျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ဘာသာအယူဝါဒကိုမၽွမဖိႏိွပ္။လြပ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ရွိသည္။ ဥပမာ ဘုရားေက်ာင္းတေဆာင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတေက်ာင္းေဆာက္လိုပါက မိမိေနထိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူးထံတင္ျပၿပီးလ်င္ က်သင့္ေငြတဝက္ခန္႔ကိုအစိုးရမွေထာက္ပံ့သလိုရိုးရာပြဲမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီးပါက ေထာာက္ပံ့ေငြမ်ား ၃ ပံု ၂ပံု ခန္႔ရရွိသည္။
ထို႔ေၾကာင့္တရုပ္ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရကိုေတာ္လွန္မည့္သူ မေက်နပ္သူမ်ားမရွိ။ လံုးဝမရွိ။
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ ကြာျခားခ်က္မွာ ဆီ ႏွင့္ ေရသို႔မဟုတ္. မိုးႏွင့္ ေျမ ျဖစ္သည္။ ေျမ မွာျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုအမည္ခံစစ္အစိုးရ၊ မိုးမွာတရုပ္။ ေရမွာျမန္မာစစ္အစိုးရ၊ ဆီမွာ တရုပ္အစိုးရ ျဖစ္သည္။
တရုပ္ကို အားမေပးေသာ္ျငားျခားနားခ်က္မ်ားသည္အမွန္ရွိေန ၊ျဖစ္ေန သည္။