Friday, June 16, 2017

Networking မွာ မရွိမျဖစ္ Server (၁၀) မ်ိဳး အေၾကာင္း

AIT Computer

ေဝၿဖိဳးေအာင္ (AIT Computer)
ADDC Server, DHCP Server, DNS Server, NAT Gateway Server, ICS Gateway Server, File Server, Web Server, VPN Server, ISA Server, RIS Server တို႔ရဲ့ အသုံးျပဳရျခင္းအေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကပါမည္။
၁) ADDC Server
နာမည္အရွည္က Active Directory Domain Controller ျဖစ္ပါတယ္။ Network ခ်ိတ္ဆက္မွုမွာ အေျခခံအားျဖင့္ Workgroup Network နဲ႔ Domain Network ဆိုၿပီး (၂) မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ခ်ိတ္ဆက္မွု ရရင္ၿပီးေရာ လုံျခဳံေရး Security ဗဟို ထိန္းခ်ဳပ္မွု Centralization မလိုအပ္တဲ့ Network လိုမ်ိဳး ဥပမာ Net Game ဆိုင္၊ ကြန္ပ်ဴတာအလုံးေရ အနည္းငယ္သာ ပါဝင္တဲ့ အိမ္တြင္းသုံး Home Network ေတြမွာ Workgroup စနစ္ကို အသုံးျပဳၾကပါတယ္။ Workgroup Network စနစ္ဟာ ကြန္ပ်ဴတာ အလုံးေရ (၂၀) ထိပဲ ေကာင္းပါတယ္။ Theory အရေတာ့ (၁၀) လုံးေပါ့။
Domain Networking စနစ္ကို သုံးမယ္ဆိုရင္ Server OS တစ္ခုခုကို အသုံးျပဳၾက ရပါတယ္။ ဒီစာအုပ္နဲ႔ေခြမွာ Microsoft Windows Server 2003 ကို အသုံးျပဳ သင္ၾကားေပးထားပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ Server 2003 မွာ Active Directory (Domain Controller) Service ကို Install လုပ္ေပးရပါမည္။ IP Address ေပး၊ Domain နာမည္ေပး၊ ADDC Service Install, User Management, Computer Management, Backup စတာေတြကို အေျခခံကေနစၿပီး ေလ့လာရပါမည္။
၂) DHCP Server
Network ဆရာတစ္ေယာက္က ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာေတြ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္လို႔ရေအာင္ Reply ျပန္ေအာင္ စက္တိုင္းကို IP Address ေပးရပါတယ္။ (၁၀) လုံး (၁၅) လုံး ေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ Manual လိုက္ေပးရလည္း ကိစၥမရွိပါဘူး။ ကြန္ပ်ဴတာ အလုံးေတြ ရာခ်ီ ေထာင္ခ်ီ မ်ားလာရင္ေတာ့ Automatic IP Address ခ်ေပးဖို႔ လိုအပ္လာပါတယ္။ Networking မွာ ဒီအလုပ္ကို DHCP Server က ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ DHCP ရဲ့အရွည္က Dynamic Host Configuration Protocol ျဖစ္ပါတယ္။
Server OS အားလုံးမွာ DHCP Service ေပးနိုင္တဲ့ System ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ DHCP ေပးပုံက Scope Name သက္မွတ္မယ္။ Scope IP အစနဲ႔ Scope IP အဆုံး သက္မွတ္မယ္။ Subnet Mask သက္မွတ္မယ္။ ၿပီးရင္ အသုံးျပဳမည့္ Scope ကို Activate ျပဳလုပ္မယ္ စတဲ့ လုပ္ေဆာင္ပုံ အဆင့္ဆင့္ကို အေျခခံမွ စ၍ ဒီစာအုပ္နဲ႔ေခြမွာ သင္ၾကားေပးထားပါတယ္။ Microsoft Window Server 2003 ေပၚကေန အသုံးျပဳ သင္ၾကားေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
၃) DNS Server
အင္တာနက္ေခတ္မွာ ေဖာ္ျပေနတဲ့ Website အားလုံးဟာ DNS System ေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ျပဳလုပ္ေနတာပါ။ DNS ရဲ့ အရွည္က Domain Name System လို႔ ေခၚပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွာ နာမည္တစ္ခု ကိုယ္စီ ရွိသလို ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လုံးစီမွာလည္း သူတို႔ကို လာေရာက္ ဆက္သြယ္လို႔ရတဲ့ လိပ္စာ တစ္ခု ရွိပါတယ္။ ဒါကို IP Address လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဥပမာ www.waiphyoaung.com ဖိုဒါရွိတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာကို 192.168.1.1 လို႔ ေပးထားရင္ ဒီနံပါတ္ကို ရိုက္ထည့္ရင္ အဲဒီ ဖိုဒါထဲက Web File ေတြ အလုပ္လုပ္မွာပါ။
ဘာသာစကားအေနနဲ႔ စက္ေတြ ကြန္ပ်ဴတာေတြက Machine Language ေတြ ျဖစ္တဲ့ 0 နဲ႔ 1 ဘာသာစကားကို အသုံးျပဳၿပီး လူေတြကေတာ့ အေရာင္ေတြ၊ နာမည္ေတြ၊ စာသားေတြ၊ ဓာတ္ပုံ ဗြီဒီယို မီဒီယာဖိုင္ေတြ နားလည္အသုံးျပဳ ၾကပါတယ္။ ဂဏန္းနံပါတ္ေတြ အမ်ားႀကီးကို လူေတြ အလြယ္တကူ မမွတ္မိနိုင္ပါဘူး။ IP Address ကဲ့သို႔ေသာ ဂဏန္းအမ်ားႀကီးထက္ www.aitcomputermm.com က ပိုမွတ္မိပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ DNS Server ကို အသုံးျပဳၾကရပါတယ္။ IP Address ဂဏန္းေတြကို လူေတြ နားလည္တဲ့ နာမည္ Web Server ေတြ ေျပာင္းနိုင္ေအာင္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ Name ေတြကို IP Address ေျပာင္း၊ IP Address ကို Name ေျပာင္း စတဲ့ အလုပ္ေတြကို DNS Service က လုပ္ေပးပါတယ္။
၄) ICS Gateway Server
အင္တာနက္စနစ္ကို Network အတြင္း ျဖန႔္ေဝေပးတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ကို Internet Gateway Server လို႔ ေခၚပါတယ္။ Internet Gateway Server ထိုင္နည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိတဲ့အထဲမွာမွ အေျခခံအက်ဆုံး၊ အလြယ္ကူဆုံး၊ အျမန္ဆုံးျဖစ္တဲ့ ICS (Internet Connection Sharing) ျဖစ္ပါတယ္။
၅) NAT Gateway Server
အင္တာနက္စနစ္ ျဖန႔္ေဝေပးတဲ့ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးထဲမွာ NAT လည္း တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ICS စနစ္ကို Windows Version တိုင္းမွာ ထည့္သြင္း ေပးထားေသာ္လည္း NAT ကို Windows Server Version ေတြမွာပဲ အသုံးျပဳနိုင္ ပါတယ္။ ICS ထက္ Security ပိုေကာင္းတာကလည္း NAT ရဲ့ အားသာခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အင္တာနက္ျခမ္းကေန Private LAN Network ထဲက ကြန္ပ်ဴတာေတြကို ျမင္ေတြ႕ခြင့္ မရွိေအာင္ ျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္။
စမ္းသပ္ဖို႔ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းကေတာ့ Vmware အသုံးျပဳ ခ်ိတ္တတ္ဖို႔ပါ။ Vmware မွာ ကြန္ပ်ဴတာ (၃) လုံးေတာင္းမယ္။ တစ္လုံးကို NAT Server ထိုင္မယ္။ ေနာက္တစ္လုံးကို အင္တာနက္အတုအေနနဲ႔ အသုံးျပဳဖို႔ Web Server ထိုင္မယ္။ တတိယ တစ္လုံးကို Client အေနနဲ႔ထားၿပီး NAT Internet Gateway ကို စမ္းသပ္ပါမည္။
၆) File Server
Networking မွာ အေရးႀကီးၿပီး မျဖစ္မေန ထားရွိရမည့္ ေနာက္ထပ္ Server တစ္ခု ကေတာ့ File Server ျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လုံးတည္းမွာေတာင္ ဖိုင္၊ ဖိုဒါ ထားသိုတာ ေနရာထားရွိတာ စနစ္တက် မရွိခဲ့ရင္ ျပန္လည္ရယူသုံးစြဲခ်င္တဲ့အခါမွာ အခ်ိန္ကုန္ခံ လိုက္ရွာေနရတတ္ပါတယ္။ သိမ္းၿပီးသားဖိုင္ေတြ ထပ္ခါထပ္ခါသိမ္းမိၿပီး ဘယ္ဖိုင္ေနာက္ဆုံးလဲဆိုတာ မသိရွိနိုင္ရင္ေတာ့ ပိုၿပီး စိတ္ကသိကေအာက္ ျဖစ္ရမွာေပါ့။ ဒါက ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံးတည္း တစ္ေယာက္တည္းသုံးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္တာေနာ္။ Network မွာ ကြန္ပ်ဴတာအမ်ားႀကီး User ေတြ အမ်ားႀကီး ဝိုင္းသုံးမွာ ဘယ္ဖိုင္ေနာက္ဆုံး Update File ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ပိုၿပီးေတာ့ ခြဲျခားရခက္လာၿပီ။ ၿပီးေတာ့ File မွာ Private File, Public File စသျဖင့္ Security ေပၚမူတည္ၿပီး အေနအထားေတြ ကြဲျပားတယ္။ ဒါေတြကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းဖို႔ဆိုရင္ သင္ဟာ File Server ကို ထိုင္ထားမွ ရပါမည္။
၇) Web Server
Web Server ထိုင္နည္းကို Networking ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာထားမွာလား၊ Web Development ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာထားမွာလား ဆိုတာကေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ပါတယ္။ Microsoft Window Server 2003 ေပၚကေန ထိုင္ျပထားတာပါ။ Website တစ္ခု လႊင့္တင္ဖို႔အတြက္ Hosting Server တစ္ခုလိုအပ္ပါတယ္။ Web Server ထိုင္နည္းကို သင္ၾကားရင္နဲ႔ ဘာေတြပါ သင္ရအုံးမလဲဆိုေတာ့ IP Address, DHCP, DNS အေၾကာင္းေတြပါ သင္ သိျမင္ရအုံ:မွာပါ။
၈) ISA Server
ISA ရဲ့ အရွည္က Internet Security & Acceleration ျဖစ္ပါတယ္။ သူကလည္း Internet Gateway Server အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ Security ျမင့္ျမင့္မားမား ထားလို႔ရနိုင္တဲ့ Policy ေတြ ခ်မွတ္နိုင္ပါတယ္။ ISA ကို Firewall Software တစ္ခု အေနနဲ႔လည္း အသုံးျပဳနိုင္ပါတယ္။ အရင္က ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ NAT Internet Gateway ကိုလည္း ISA မွာ Setting ခ်ၿပီး အသုံးျပဳနိုင္ပါတယ္။ Web Proxy, Cache Memory, Virtual Private Network တို႔ကိုလည္း ISA Server မွာ အသုံးျပဳနိုင္ပါတယ္။
စမ္းသပ္ဖို႔ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းကေတာ့ Vmware အသုံးျပဳ ခ်ိတ္တတ္ဖို႔ပါ။ Vmware မွာ ကြန္ပ်ဴတာ (၃) လုံးေတာင္းမယ္။ တစ္လုံးကို ISA Server ထိုင္မယ္။ ေနာက္တစ္လုံးကို အင္တာနက္အတုအေနနဲ႔ အသုံးျပဳဖို႔ Web Server ထိုင္မယ္။ တတိယ တစ္လုံးကို Client အေနနဲ႔ထားၿပီး ISA Internet Gateway ကို စမ္းသပ္ပါမည္။
၉) Virtual Private Network
VPN Server ရဲ့ အရွည္က Virtual Private Network ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းေတြမွာ ႐ုံးခ်ဳပ္၊ ႐ုံးခြဲ၊ စက္႐ုံ၊ ကုန္ပစၥည္းသိုေလွာင္႐ုံ၊ Whole Sale Shop၊ Retail Sale Shop၊ ျဖန႔္ခ်ိတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုင္မ်ား စသျဖင့္ Business Infrastructure ရွိပါတယ္။ ဒါေတြ အကုန္လုံးကို တစ္ေပါင္းတည္း Network ခ်ိတ္ခ်င္ရင္ VPN System ကို အသုံးျပဳ ရပါတယ္။ Server OS ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက VPN Network ကို Support လုပ္ၾကပါတယ္။ ကိုယ္က အသုံးခ်တတ္ဖို႔ပဲ လိုတာပါ။ ေနရာေဒသ အနည္းငယ္ ေဝးရင္ (၂ မိုင္အတြင္း) ဆိုရင္ေတာ့ CPE Router ေတြ အသုံးျပဳၿပီး ခ်ိတ္ဆက္နိုင္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ျခား၊ နိုင္ငံျခားဆိုရင္ေတာ့ တစ္ကမၻာလုံးခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ Network စနစ္ျဖစ္တဲ့ Internet ကို အသုံးျပဳရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အင္တာနက္ေပၚမွာ Data ေတြကို ခိုးယူဖို႔ Hacker ေတြက အဆင္သင့္ ရွိေနတတ္တာ ေၾကာင္း လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ Security Protocol ေတြ အသုံးျပဳဖို႔ လိုအပ္လာပါတယ္။
၁၀) RIS Server
Remote Installation Server ျဖစ္ပါတယ္။ Server 2008 အထက္မွာေတာ့ နာမည္ေျပာင္းသြားပါတယ္။ WDS လို႔ေခၚပါတယ္။ Window Development Server ျဖစ္ပါတယ္။ RIS ဆိုတာ Network ေပၚကေန Windows OS တင္တဲ့ နည္းစနစ္ပါ။ DVD Drive ေတြ စက္တိုင္းရွိဖို႔ မလိုအပ္သလို Windows Installor CD ေခြလည္း အမ်ားႀကီး မလိုအပ္ေတာ့ပါဘူး။ ကြန္ပ်ဴတာအားလုံးကို တၿပိဳင္နက္တည္း ဝင္ဒိုးတင္နိုင္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာပါတယ္။ Network မွာ ရွိတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာအလုံးေရ အမ်ားႀကီးကို Clone မရိုက္ခ်င္ဘူး ဆိုရင္ ဒီစနစ္နဲ႔ Window တင္ရပါမည္။
RIS Service ကို အသုံးျပဳဖို႔ဆိုရင္ Domain Server, DNS Server, DHCP Server, RIS Server ေတြလည္း နားလည္ အသုံးျပဳတတ္ရပါမည္။
Leading e-Learning in Myanmar
ေဝၿဖိဳးေအာင္ (AIT Computer)
www.aitcomputer.com
www.aitonlinetraining.com