Tuesday, June 6, 2017

တုုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိး ကိုု အဓိပၺါယ္

Hkalen Uma

တုုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိး ကိုု အဓိပၺါယ္ ဖြင့္ဆုုိတဲ့ လူေတြက အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ ေသခ်ာ တာ တခုုကေတာ့ တုုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိး ဆုုိတာ တကယ္ မရွိတဲ့ ကိန္းဂဏန္း ပါ။ အစိုုးရ ေက်ာင္း ပညာေရး သင္ခန္းစာ မွာလဲ မပါဘူး... ဒါေပမယ့္ သံအမတ္ တစ္ေယာက္ေတာင္ တရား၀င္ သုုံးသြားေသးတယ္။ ၁၃၅ မ်ဳိးရွိတဲ့ အေၾကာင္း။
၁၃၅ စာရင္းထဲက ကခ်င္ ၁၂ မ်ဳိးထဲမွာ က်ေနာ္ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ နာမည္ သုုံးမ်ဳိးပါတယ္။ (ကခ်င္၊ ဂ်ိန္းေဖါ့၊ ခခူး) ... ဗမာလုုိ နားလည္ ေအာင္ေျပာရရင္.. ဗမာလူမ်ဳိး တစ္ေယာက္ ကုုိ ျမန္မာ၊ ဗမာ၊ အညာသား ဆုုိၿပီး လူမ်ဳိးနာမည္ သုုံးခုု ေပးထားတာနဲ႔ ဆင္တူတယ္။ ခ်င္း နဲ႔ ရွမ္း ကေတာ့ အမ်ားဆုံးေပါ့။ ကရင္ သူငယ္ခ်င္း ေျပာတာက ကရင္လူမ်ဳိး စာရင္းထဲမွာ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ဂိုုဏ္း တစ္ခုု နာမည္ ေတာင္ ပါေသးတယ္ တဲ့။
တခ်ဳိ႕ ကေတာ့ ႀကံဖန္ၿပီး အေကာင္းျမင္ဖုုိ႔ ႀကိဳးစားတာကုုိ ေတြ႕ ရတယ္။ ၁၃၅ ဆုုိတာ ဘာသာစကား မ်ဳိးကဲြပါ တဲ့။ ဒါဆုုိရင္ .. ကခ်င္စကား နဲ႔ ဂ်ိန္းေဖါ့စကား၊ ခခူးစကား၊ မတူတဲ့ အခ်က္ေတြကိုု ေျပာျပ စမ္းပါ.. ဆုုိေတာ့ ၿငိမ္သြားေရာ..
တကယ္ေတာ့ ၁၃၅ မ်ဳိး ဆုုိတာ 1+3+5=9 ထြက္ဖုုိ႔ ေပးထားျခင္း ျဖစ္နုုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ပင္လုုံ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ကုုိ နုုိင္ငံေရး အရ ထုုိးနက္ခ်က္ ျဖစ္တယ္။ တုုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္ ၇ ခုု မကဘူး.. ၁၃၅ မ်ဳိး ျဖစ္သင့္တယ္ ေပါ့။ ဒီေတာ့ ဖက္ဒရယ္ ဆုုိတာ မျဖစ္နုုိင္ဘူး ေပါ့။ ဒီသေဘာပါပဲ။
ေနာက္တခုု က ဗုုဒၶဘာသာ ကိန္းဂဏန္း နဲ႔ ကုုိက္ညီေအာင္ ညွိထားျခင္းလဲ ျဖစ္နုုိင္ပါတယ္။
၁ - ဘုုရား
၃ - ရတနာသုုံးပါး
၅ - ငါးပါးသီလ တဲ့။
ေနာက္ဆုံး fb ေပၚက ပညာရွင္ေတြ အဓိပၺါယ္ ဖြင့္ဆုုိထားတာ ကေတာ့.....
၁ ေယာက္မွ ၃ စားမရတဲ့ လူေတြ ျပဳစုုထားလိုု႔ ၅ပါးေမွာက္ ေနတဲ့ တုုိင္းျပည္ ျဖစ္လာတာ တဲ့။