Sunday, January 29, 2017

ဒီဆည္ေတြ တည္ေဆာက္ခြင့္ရဖို႕အတြက္ KIO ကို မလႈပ္သာေအာင္ ခ်ဳပ္ေနတာဟာ တိုက္ပြဲေတြရဲ႕အေၾကာင္းရင္းတခု ျဖစ္တယ္

တကယ္ေတာ့ ဒီဆည္ေတြ တည္ေဆာက္ခြင့္ရဖို႕အတြက္ KIO ကို မလႈပ္သာေအာင္ ခ်ဳပ္ေနတာဟာ တိုက္ပြဲေတြရဲ႕အေၾကာင္းရင္းတခု ျဖစ္တယ္လို႕ ဆိုရမယ္။
အျပီးေဆာက္မဲ့ႏွစ္ မပါတာ ဆိုလို႕ ျမစ္ဆံု တခုထဲျဖစ္ျပီး က်န္တဲ႕ ေရကာတာေတြ အကုန္လုံးကိုေတာ့ ဘယ္ႏွစ္မွာ အျပီးေဆာက္မယ္ ဆိုတာသတ္မွတ္ျပီး လက္မွတ္ေရးထိုးထားတာ ၁၂ ခု ရွိေနတာ ေတြ႕ရတယ္။
ဧရာ၀တီကိုဘဲ ျမစ္ လို႕ ထင္ျပီး ဧရာ၀တီကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ တျခားေသာ ျမစ္မ်ားကိုေတာ့ ျမစ္လို႕ မထင္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားက မ်ားေနေတာ့လည္း ခံၾကေပါ့။
UAKK ရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြထဲက Slide တခ်ိဳ႕ကို သူငယ္ခ်င္းမ်ား ပို႕ေပးတာပါ။
အိုဘယ့္ျမန္မာ...