Thursday, May 26, 2016

မန္မာျပည္မွာ တကယ္ ေသာင္းက်န္းေနတဲ့ အဖဲြ႕ေတြ ဘယ္သူေတြလဲ.. သူပုုန္က ဘယ္သူေတြလဲ ဆုုိတာ ခဲြျခား သိျမင္နုုိင္ပါေစ။


သူပုုန္ (Rebel) ဆုုိတာ နုုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ တခုုခုုအတြက္ အာဏာရ အစုုိးရ ကုုိ ေတာ္လွန္ ပုုန္ကန္တဲ့ လက္နက္ကုုိင္ အဖဲြ႕ အစည္းကုုိ ေခၚတာပါ။
တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ ေတာ္လွန္ေရး တပ္မ်ား ကုုိ သူပုုန္ လုုိ႔ သမုုတ္ရင္ တုုိင္းရင္းသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကုုိယ့္အမ်ဳိးထိေတာ့ မခံမရပ္နုုိင္ ျဖစ္ၾကတာ ေတြ႕ ရပါတယ္။ က်ေနာ္ က အစ ေပါ့။
တကယ္ေတာ့... ဗမာစကားအရ သူပုုန္ ဆုုိလဲ မွန္တာ ပါပဲ။
ဒါေပမယ့္... အခုု ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ေနတာက ေျပာင္းျပန္... သူပုုန္ ဆုုိသူေတြ တုုိက္ေနတာ NLD အစုုိးရ ကုုိ မဟုုတ္ဘူးဗ်။
NLD အစုုိးရ ကုုိ KIA နဲ႔ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ အဖဲြ႕ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေထာက္ခံတယ္။ ႀကိဳဆုုိတယ္။ ဗမာ စစ္တပ္ က မႀကိဳက္ဘူး။ မႀကိဳဆုုိဘူး၊ အတုုိက္အခံ လုုပ္ေနတာ ေတြ႕ ရတယ္။ သူတုုိ႔ကုုိ အစုုိးရ စစ္တပ္ လုုိ႔ သုုံးႏႈန္းတာလဲ မႀကိဳက္ဘူး။
ဒီေတာ့.. အစုုိးရ ကုုိ ပုုန္ကန္ ေနတာေပါ့။
ေသာင္းက်န္းသူ (insurgents) ဆုုိတာ အစုုိးရကုုိ ေတာ္လွန္ယုုံ သက္သက္ မဟုုတ္ပဲ၊ ကုုိယ့္ပတ္၀န္းက်င္က အျမင္မတူ၊ ဘာသာမတူ၊ လူမ်ဳိးမတူ အားလုုံးကိုု တုုိက္ခုုိက္ၿပီး၊ ရုုိးရုုိးသာမန္ အရပ္သား (Civilians) မ်ားကုုိ ပစ္မွတ္ထား အုုပ္စုုဖဲြ႕ ေသာင္းက်န္းေနတဲ့ (လက္နက္ကုုိင္/မကုုိင္) အဖဲြ႕ေတြကုုိ ေခၚတာပါ။
ျမန္မာျပည္မွာ တကယ္ ေသာင္းက်န္းေနတဲ့ အဖဲြ႕ေတြ ဘယ္သူေတြလဲ.. သူပုုန္က ဘယ္သူေတြလဲ ဆုုိတာ ခဲြျခား သိျမင္နုုိင္ပါေစ။
Yesterday at 10:59pm ·