Wednesday, April 6, 2016

Shawng lam mungmasha jasat hpung bungli bawngban hpawng hpe Laiza kaw galaw nga sai.


KIO ရဲ႕ နိုင္ငံေရး ေရွ႕ေရး အတိုင္ပင္ခံ စည္းေ၀းပဲြကို လိုင္ဇာမွာ ဒီကေန႔ စတင္က်င္းပ ေနပါတယ္။