Wednesday, April 27, 2016

လူငယ္ၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီး ဦးဂ်ာဂရွင္တန္ေရာ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရး လူထုဆုေတာင္းပြဲ

လူငယ္ၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီး ဦးဂ်ာဂရွင္တန္ေရာ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၅) ရက္ေန႕တြင္ ၿပဳလုပ္ေသာ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရး လူထုဆုေတာင္းပြဲတြင္ ၿဖတ္သန္းခဲ့ေသာ ဘ၀အတြ႕အၾကံဳ မ်ားကို သက္ေသခံေ၀မွ်ၿခင္း။