Wednesday, July 8, 2015

Munglai hkyet ( I have a dream )(ငါ့အိမ္မက္)

Ngai na shingran (ငါ့အိမ္မက္)
ငါ့ကခ်င္အလံ ငါကိုင္မယ္/ငါလႊင့္ထူမယ္ /ကခ်င္ႏိုင္ငံအတြက္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားအလံ ဟာ အၿမဲဝင့္ႂကြားေနေစရမယ္။ ကခ်င္ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတိုင္း ကခ်င္အလံ ကိုင္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဝင့္ႂကြားဂုဏ္ယူေနေစရမယ္။
ကခ်င္အလံ လႊင့္ထူထားတဲ့ေနရာတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ လူသားေတြ ရဲ႕လြတ္လပ္ခြင့္ျပည့္စုံေနေစရမယ္။

ကခ်င္ အလံ ေအာက္ က ေက်ာင္းသားတိုင္းလြတ္လပ္ေရးနဲ႔ၿငိမ္းခ်န္းေရးအတြက္ ပညာတတ္ႀကီး ေတြျဖစ္ေစရမယ္။ကခ်င္ႏိုင္ငံသားတိုင္း အခမဲ့ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားခြင့္ရွိရမည့္အျပင္ ၁၆ ႏွစ္ေက်ာ္သည့္ေက်ာင္းသားတိုင္းအား အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့ေငြေပးသည့္အျပင္ ေငြေခ်းႏိုင္ဖို႔လည္းလုပ္ေပးမည္။ 

ကခ်င္အလံလႊင့္ထူထားတဲ့ ႀကီးပြါးတိုးတက္ သန္႔ရွင္းေကာင္းမြန္ ေသာ စီးပြါးေရးကုမၸဏီႀကီး ေဟာ္တယ္ႀကီးမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရမယ္။ တေန႔က်ရင္ အာကာသစခန္းမွာ ကခ်င္အလံလႊင့္ထူႏိုင္ရမယ္။

ရြပ္ရြပ္ခၽြန္ခၽြန္ နဲ႔ေအာင္ပြဲအလီလီဆက္ခံမယ့္ KIA သည္ လည္း ကခ်င္ျပည္သူျပည္သားမ်ားႏွင့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား အလံ ကို ၿမဲ သစၥာ ေစာင့္သိ႐ိုေသေလးစားတန္ဖိုးထားၿပီး ကခ်င္ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတိုင္းရဲ႕အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ဥစၥာ မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေနေစရမယ္။ 

ကခ်င္ စစ္သား တစ္ေယာက္ ျဖစ္ရတာ ဝမ္းသာ ဂုဏ္ယူတတ္ၿပီး လင္ျမန္ဖ်တ္လတ္ကာ အသိတရားႀကီးၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္ဝ တဲ့ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာစစ္သည္ေတာ္ေကာင္းျဖစ္ေနေစရမည္။ 

ကခ်င္အမ်ိဳးသားအလံ ေအာက္မွ ေဆး႐ုံ ေဆးခန္းမ်ား တြင္ အရည္အခ်င္းျမင့္မားတဲ့ ေဆးဆရာ ဆရာဝန္သူနာျပဳ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားလုံေလာက္စြာနဲ႔ကုသေဆးမ်ားျပည့္ေနကာ ကခ်င္ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတိုင္း အခမဲ့ေဆးကုသခြင့္ရေစရမယ္။

ကခ်င္ႏိုင္ငံသားတိုင္း ကခ်င္ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအား အခြန္ေငြအျပည့္အဝေပးတတ္ေသာသူမ်ားျဖစ္ေစရမည္။
ကခ်င္ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား ေနစရာ အိုးအိမ္အေဆာက္အအုံဖူလုံၿပီး က်န္းမာသူတိုင္း အလုပ္လက္မဲ့မျဖစ္ေစရပါ။ 
အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သူမ်ားရွိပါက ထိုသူမ်ားအား ကခ်င္အစိုးရမွ စားဝတ္ေနေရးဖူလုံဖို႔ အခမဲ့ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးမည္။ႏိုင္ငံသားမ်ား ကို အလုပ္ေပးသည့္အခါ အလယ္မွအထက္အရာရွိႀကီးမ်ား ေနရာကို ပိုမိုဦးစားေပးၿပီး အလုပ္နဲ႔ ပညာအၿမဲ တိုးတက္ေစဖို႔ မၾကာခဏ မြမ္းမံသင္တန္းေပးမည္။

ကာယႏွင့္ အားကစား တြင္လည္း ကမ႓ာ့ အလယ္ ဂုဏ္ယူႏိုင္ေသာ သားေကာင္းသမီးေကာင္းရတနာမ်ား လာေစဖို႔ ေခတ္မွီတိုးတက္တဲ့ အားကစားအေဆာက္အအုံနဲ႔နည္းပညာအဆင့္ျမင့္နည္းျပမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းအေထာက္အပံ့မ်ား ဖူလုံေနေစရမည္။ တခုေတာ့ရွိတယ္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းနဲ႔ေဆး႐ုံမွ လြဲ တနဂၤေႏြေန႔ တိုင္း ေစ်း /စက္႐ုံ /အလုပ္႐ုံ/႐ုံးအားလုံးပိတ္ရမယ္။ MLH