Saturday, January 27, 2018

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၆) ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား
https://www.facebook.com/northernallianceburma/posts/1814300621978234
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၆) ရက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား
ကခ်င္ျပည္အတြင္းတိုက္ပြဲမ်ားမွာ ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း ထပ္မံျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္အေရအတြက္မ်ားမွာမိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ားေဒသ၌တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ဆက္လက္ျမင့္တက္လာေနခဲ့သည္။ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၆) ရက္ေန႔၌ ဗမာစစ္တပ္သည္ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ (၃) စီးျဖင့္ KIA တပ္မဟာ (၂) လက္ေအာက္ခံ၊တပ္ရင္း (၁၄)ဌာနခ်ဳပ္အားႏွစ္ႀကိ္မ္တိုင္တိုင္လာေရာက္ဗံုးႀကဲတုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ တပ္ရင္း (၁၂) ဌာနခ်ဳပ္အတြင္းရွိ ဘားတိုက္ (၄) လံုးအပါအဝင္ အေဆာက္အအံုအခ်ိဳ႕ပ်က္စီးခဲ့ၿပီးမိမိတို႔ရဲေဘာ္တစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ဗံုးအမ်ားစုမွာ တပ္ရင္းအနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိလူေနအိမ္မ်ားအားထိမွန္က်ေရာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အရပ္သားအခ်ိဳ႕ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
ထို႔အတူ ပယင္းတူးေဖာ္လွ်က္ရွိေသာ "ေမွာ္ေက်းရြာ"အတြင္းသို႔လည္း ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္(၃) စီးျဖင့္ႏွစ္ႀကိမ္ တိုင္တိုင္လာေရာက္ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္အျပင္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားေပၚမွစစ္ေသနတ္မ်ားျဖင့္လည္း အရပ္သားျပည္သူမ်ားကိုပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္အရပ္သားလူေနအိမ္ႏွင့္ တဲတန္း(၅) လံုးမီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့ၾကရၿပီးေမွာ္အတြင္းပယင္းတူးေဖာ္လွ်က္ရွိၾကသူမ်ားထဲမွ ေဒသခံကခ်င္လူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕၊ဗမာတိုင္းရင္းသားအခ်ိဳ႕ ေသဆံုး/ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔ထဲမွ ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရသူအခ်ိဳ႕အား တႏိုင္း၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုသို႔ေဆးကုသမႈခံယူရန္ပို႔ေဆာင္ထားရွိၿပီးျဖစ္သည္။
ဗမာစစ္တပ္၏ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ေပၚမွွပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေသာဗံုးဆံထိမွန္ေသဆံုးသူစာရင္းမွာ
(က) ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္ ၊ ဗမာတိုင္းရင္းသား ၊ အသက္ (၂၇) ႏွစ္၊ ပင္လယ္ဘူးၿမိဳ႕၊ (ေသဆံုး)
(ခ) ေဒၚဆိုင္းရာ၊ ကခ်င္လူမ်ိဳး၊ အသက္(၃၁) ႏွစ္၊ (ေသဆံုး) (လိပ္စာစံုစမ္းဆဲ)
ဒဏ္ရာရသူမ်ားမွာ
(က) ေဒၚတိန္းနမ္၊ ကခ်င္လူမ်ိဳး၊ အသက္ (၅၀) ႏွစ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ေက်ာကုန္းေပၚဗံုးစထိမွန္။
(ခ) မတိန္းေစး၊ ကခ်င္လူမ်ိဳး၊ အသက္ (၁၇) ႏွစ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ လက္ေမာင္းဒဏ္ရာရရွိ။
(ဂ) မဂ်ာႏူး ၊ ကခ်င္လူမ်ိဳး၊ (ကေလး) အသက္ (၂) ႏွစ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ဘယ္ဖက္လက္ဖဝါးဒဏ္ရာရရွိ။
(ဃ) ေမာင္မင္းဟိန္းထြန္း၊ ဗမာတိုင္းရင္းသား၊ အသက္(၂၈) ႏွစ္၊ သူေ႒းကုန္း၊နမၼတီးၿမိဳ႕၊ ဦးေခါင္းဒဏ္ရာရရွိ။
(င) ေမာင္ေက်ာ္ေအာင္၊ ဗမာတိုင္းရင္းသား၊ အသက္ (၂၈) ႏွစ္၊ ပင္လယ္ဘူးၿမိဳ႕၊ နားထင္ဒဏ္ရာရရွိ။ နားေလးလွ်က္ရွိ။
အထက္ပါစာရင္းမ်ားမွာ မိမိတို႔သိရွိထားေသာစာရင္းမ်ားသာျဖစ္ၿပီး အျခားထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားလည္း ထပ္မံရွိေသးေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ထပ္မံသိရွိရေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ ႏွင့္ ေသဆံုးသူမ်ားစာရင္းမ်ားရွိပါက ဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။
ဗမာစစ္တပ္သည္ ယခင္အခ်ိန္မ်ား၌ ဗမာမဟုတ္သူမ်ားကိုအဓိကထားဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားကိုပါပစ္မွတ္ထားဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ဗမာစစ္တပ္၏ ဤကဲ့သို႔ေသာလုပ္ရပ္မ်ားမွာလူမဆန္ေသာ၊ ရက္စက္ယုတ္မာေသာလုပ္ရပ္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္မီးအား တစ္ရက္ထက္တစ္ရက္ပိုမို၍ေတာက္ေလာက္လာေစရန္ႏွင့္ တိုင္းျပည္မၿငိမ္မသက္မႈအားအဓိကျပဳလုပ္ေနေသာအဖြဲ႕အစည္းမွာ အႀကမ္းဖက္ဗမာစစ္တပ္သာျဖစ္သည္။
ဇန္နဝါရီ (၁၆) ရက္ေန႔၌လည္းရခိုင္ျပည္၊ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ဗမာအစိုးရရဲတပ္ဖြဲ႕မွပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရခိုင္လူငယ္ဆယ္ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့ၾကရၿပီးဒဏ္ရာရသူမ်ားလည္း႐ွိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေသနတ္ထိမွန္ဒဏ္ရာရသူမ်ားကိုထပ္မံအမႈဖြင့္ဖမ္းဆီးၿပီးအက်ဥ္းခ်ထားမႈမ်ားကိုဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Photo Credit: မူရင္းပိုင္႐ွင္မ်ားႏွင့္ေပးပို႔သူ။