Monday, September 7, 2015

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရ ကို ေသခ်ာေလ့လာၾကည့္ရင္ ဗမာျပည္ လို႕ ေျပာရင္၊ ကခ်င္မပါ၊ ႐ွမ္းမပါ၊ ခ်င္းမပါ လို႕သာ မွတ္ရလိမ့္မယ္။

By facebook 
မိတ္ေဆြ တစ္ဦးေျပာတာက
စ ေကာ့တလန္ခြဲထြက္ေရး ကို အေၾကာင္းျပဳလို႕၊ ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္သူေတြက အဆံုးထိေတြးၿပီး၊ ျမန္မာျပည္ထဲက ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ႐ွမ္းတုိ႕ ခြဲထြက္မွာကို စိုးၾကေၾကာင္း၊
ခြဲထြက္ၾကမယ္ ဆုိ ငိုမိမယ္ လို႕ေတာင္ ေရးတာေတြ ဖတ္ရတယ္။
ပင္လံုစာခ်ဳပ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရ ကို ေသခ်ာေလ့လာၾကည့္ရင္၊ ၄၇ ပင္လံု မခ်ဳပ္ဆုိမီအထိ၊ ၿဗိတိသွ် တို႕က လြတ္လပ္ေရးကို ျပည္မ သက္သက္ပဲ ေပးမယ္၊ ေတာင္တန္းေဒသေတြမပါ လုိ႕ ေျပာခဲ့
ၿပီးသား၊ ဒီေတာ့ ဗမာျပည္ လို႕ ေျပာရင္၊ ကခ်င္မပါ၊ ႐ွမ္းမပါ၊ ခ်င္းမပါ လို႕သာ မွတ္ရလိမ့္မယ္။
ကခ်င္ ကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တို႕ ဗမာေခါင္းေဆာင္ေတြ သြား၊ ႐ွမ္းကို သြား၊ ခ်င္းကို သြားလို႕၊
သေဘာတူညီမႈ ယူ၊ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ခဲ့တယ္။
ကခ်င္က သူပိုင္တဲ့ ေျမနဲ႕ တန္းတူညီမွ် အက်ိဳးခံစားခြင့္႐ွိမယ္ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႕ ေပါင္းခဲ့တာ။
႐ွမ္းကလဲ ေပါင္းခဲ့တာ။ ခ်င္းကလဲ ေပါင္းခဲ့တာ။
ပင္လံုထဲမွာ မပါတဲ့ ရခိုင္၊ မြန္ နဲ႕ တျခား တိုင္းရင္းသားေဒသေတြကိုေတာ့ ၿဗိတိသွ် က တရား၀င္
ဗမာလက္ေအာက္ခံနယ္ေျမေတြအေနနဲ႕ သတ္မွတ္ခဲ့ဟန္တူတယ္။ ဒါ အျငင္းပြားဖို႕ က်ေနာ္ေရးတာ မဟုတ္ပါ။ ၿဗိတိသွ် မူ ကို ဆုိလိုပါတယ္။
ပင္လံု ကို ခ်ဳပ္ဆုိတာ ျပည္ေထာင္စု တရပ္ ႐ုပ္လံုးေပၚလာဖုိ႕ တန္းတူညီမွ်မူ ကို အေျခခံတယ္။
ကခ်င္ဟာ အဲဒီတုန္းက ျငင္းခဲ့ရင္၊ ကခ်င္ႏိုင္ငံအေနနဲ႕ သုိ႕တည္းမဟုတ္၊ ၿဗိတိသွ် ဒိုမီနီယန္ႏုိင္ငံအေနနဲ႕ က်န္ခဲ့ႏိုင္သလို၊ ႐ွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကရင္နီ တို႕လဲ ထုိ႕အတူ က်န္ခဲ့ႏိုင္တယ္။
သူတို႕ကိုယ္တိုင္က လုိလုိလားလား နဲ႕ ဗမာနဲ႕ေပါင္းမယ္ ဆုိၿပီး၊ သူတို႕ပိုင္တဲ့ ေျမကို ထည့္၀င္ၿပီး၊ ေပါင္းခဲ့တာ။ အင္မတန္ အႏွစ္သာရ ကြာတယ္။
ဆုိပါေတာ့ ဒါေသြးခြဲႏွိမ့္ခ်လိုၿပီးေျပာတာမဟုတ္ပါ။ ပဋိဉာဉ္သေဘာကို ေျပာတာပါ။ ရခိုင္၊ မြန္ တို႕ဟာ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ကို သိမ္းတဲ့ ၁၈၂၄ ပထမအဂၤလိပ္ျမန္မာစစ္ပြဲ အၿပီးကတည္းက
အဂၤလိပ္လက္ေအာက္က်ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဂၤလိပ္က လြတ္လပ္ေရး ေပးတဲ့အခါမွာ ဗမာပိုင္
အေနနဲ႕ပဲ ေပးသြားတယ္။ ဒါ ဘာျဖစ္လို႕လဲ ဆုိ၊ ပေဒသရာဇ္သေဘာတရားပါမယ္။ သမုိင္းမွာ
မြန္နဲ႕ဗမာဟာ အျပန္အလွန္သိမ္းပိုက္၊ စစ္ခင္းခဲ့တယ္။ ဒုတိယျမန္မာႏိုင္ငံ အင္း၀ ဟာ ၁၇၅၀ မွာ
မြန္တို႕သိမ္းပိုက္ျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး ပ်က္စီးခဲ့တယ္။
ဦးေအာင္ေဇယ် က မုဆိုးဘို ကို အေျချပဳၿပီး၊ တတိယျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို ျပန္ထူေထာင္တယ္။ မြန္ေတြကို ျပန္အႏုိင္ယူႏိုင္တယ္။ မြန္ကို သိမ္းပိုက္ၿပီး ကတည္းက
မြန္တို႕ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျမန္မာကို ျပန္တိုက္ဖို႕၊ အားထုတ္တယ္။ ၿဗိတိသွ်တို႕နဲ႕ လည္း ပူးေပါင္း
ၿပီး၊ ျပန္လွန္ခဲ့တယ္။ ၁၇၅၈ ေလာက္မွာ ဟိုင္းႀကီးကၽြန္းအေရးေတာ္ပံု ဟာ မြန္တုိ႕နဲ႕ တိုက္႐ိုက္ပါတ္သက္တယ္။ မြန္တို႕ ပုန္ကန္ထၾကြမႈကို အဂၤလိပ္က လက္နက္ကူညီ၊ ေထာက္ပံ့ခဲ့တဲ့အတြက္ ဦးေအာင္ေဇယ် က ဟိုင္းႀကီးကၽြန္းက ၿဗိတိသွ်ေတြကိုပါ
တပ္လံုးျပဳတ္ေခ်မႈန္းခဲ့တယ္။
ပေဒသရာဇ္စနစ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံစည္း႐ုံးေရးဟာ လက္နက္နဲ႕စစ္မက္ေရးရာေပၚမွာသာ မူတည္တယ္။
ဒီေတာ့ မြန္က သာရင္ မြန္က သိမ္းတယ္။ ဗမာက သာရင္ ဗမာ က သိမ္းတယ္။
မြန္ေတြက ပက္ပက္စက္စက္ သတ္ခဲ့တာေတြ လဲ အမ်ားႀကီး။ ဗမာေတြက သတ္ခဲ့တာေတြလဲ
အမ်ားႀကီး။ ဒီေတာ့ သမိုင္းကို လွန္ၿပီး၊ ဘယ္သူ႕သမုိင္း၊ ဘယ္၀့ါသမိုင္း၊ ဘယ္သူက တရားတာ၊ ဘယ္သူက မတရားခံရတာလို႕ ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို ေ၀ဖန္ဖို႕ခက္လွတယ္။ ဘယ္သူမွ မေကာင္း၊
စနစ္ကိုက မေကာင္းတဲ့ ေခတ္ႀကီး၊ စနစ္ႀကီးပါ။ လက္နက္နဲ႕ စစ္မက္နဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ေပးခဲ့တဲ့
စနစ္ႀကီးမွာ အင္အားႀကီးသူ က ၀ါးၿမိဳအႏိုင္ယူခဲ့တာ မဆန္းပါ။
ဒီေတာ့ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရး ေပးတဲ့အခ်ိန္မွာ မြန္ကို၊ ရခိုင္ကုိ တသီးတျခား မေပးဘဲ ဗမာလက္ေအာက္ခံအေနနဲ႕ ေပးတာဟာ ဒီလို ပေဒသရာဇ္က ဆင္းသက္လာတာကို ၿဗိတိသွ်တို႕ ယူဟန္ လို႕ ျမင္ပါတယ္။ ၿဗိတိသွ် တို႕ လုပ္ပံုကို ေျပာတာပါ။ အဲဒီႏုိင္ငံေတြဟာလဲ သူ႕ထီးသူ႕နန္း
သူ႕ၾကငွန္းနဲ႕ သူ႕သမုိင္း၊ သူ႕အစဉ္အလာနဲ႕ သူ ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြပါပဲ။
ရခိုင္နဲ႕ မြန္ကို အဲသလို ဆက္ဆံခဲ့ေပမဲ့ ကခ်င္ ကို၊ ႐ွမ္းကို၊ ကရင္နီကို၊ ခ်င္း ကိုေတာ့ ၿဗိတိသွ်တို႕က ဗမာဘုရင္ ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ေတြ အေနနဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ဟန္မတူပါ။
ကိုလိုနီ ေခတ္တေလွ်ာက္လံုးမွာလဲ ႐ွမ္းေစာ္ဘြားေတြဟာ သူတို႕အ႐ိုက္အရာမပ်က္ ထိီးနန္းဆက္ခံတယ္။ သူတို႕ေဒသတြင္းက ဓါတ္သတၱဳထုတ္လုပ္မႈေတြ၊ သစ္ထုတ္လုပ္မႈေတြအတြက္ ၿဗိတိသွ် ကုမၸဏီေတြက ေပးတဲ့ အခေၾကးေငြေတြ ရ႐ွိ ခံစားခဲ့ရတယ္။ ဒီေတာ့ သူတို႕က လြတ္လပ္ေရးဆံုး႐ႈံးတယ္ လို႕ မဆုိသာဘူး။
ဒီ့အတြက္ ဗမာနဲ႕ ေပါင္းၿပီး၊ လြတ္လပ္ေရး ကို ယူတာဟာ တကယ့္ကို လႈိက္လွဲတဲ့ စိတ္၊
ေပါင္းခ်င္လြန္းလို႕ ေပါင္းခဲ့တာ။
စဉ္းစားရမွာက
အဲဒီလို ေပါင္းခဲ့တဲ့အတြက္ သူတို႕ ဘာေတြ ရ ခဲ့သလဲ။
သူတုိ႕ေဒသေတြဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ လြတ္လပ္ေရးယူစဉ္တုန္းကထက္ ဘာမ်ား သိသာတိုးတက္သြားခဲ့သလဲ။ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ ဒုကၡသည္ေတြ သိန္းခ်ီၿပီး ေပၚခဲ့ရတယ္။
ေဒသခံတိုင္းရင္းသူေလးေတြဟာ စစ္သားေတြ ရဲ႕ ေျခေတာ္တင္ မုဒိန္းက်င့္စရာျဖစ္ခဲ့ရတယ္။
ေယာက်္ားမွန္သမွ် စစ္သားေတြ ေခၚခိုင္းစရာ ကၽြန္ဘ၀၊ ေပၚတာဆြဲခံၿပီး ေနခဲ့ရတယ္။
ေဒသတြင္းထြက္သမွ် ေက်ာက္သံပတၱျမား၊ ဓါတ္သတၱဳ၊ လွ်ပ္စစ္မီးက အစ၊ ခံစားခြင့္ ဘာမွ
မရခဲ့ဘူး။ ဗမာေတြ ေနတဲ့ ျပည္မ မွာဘဲ ဒီလုိ ထုတ္လုပ္မႈေတြကို အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရခဲ့တယ္။
ဒါဟာ ေျပာရမယ္ ဆုိ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီတုန္းကထက္ကုိ ဆုိးရြားတဲ့ ဗမာကိုလိုနီျပဳျခင္း ကို
ခံေနရတာပါပဲ။
ဘယ္ေလာက္ပဲ ျပည္ေထာင္စု လို႕ ေျပာေျပာ
ဘယ္မွာမွ ျပည္ေထာင္စု နဲ႕ မတူ၊
ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အတန္း မ႐ွိ တဲ့ ကိုလိုနီႏိုင္ငံႀကီးတခု၊ ပေဒသရာဇ္ ရဲ႕ လက္နက္ႏိုင္ငံ
ႀကီးတခု ပဲ ျဖစ္ေနခဲ့တယ္။
ဒီ့အတြက္ အဲဒီတုိင္းရင္းသားေတြက မေနခ်င္ေတာ့ဘူး ခြဲထြက္မယ္ လို႕ ေျပာလာခဲ့ရင္၊
ဒါ အမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္တာ လို႕ စြပ္စြဲတယ္ ဆုိရင္၊ စြပ္စြဲတဲ့လူေလာက္ ႐ိုင္းပ်တာ
မ႐ွိဘူး။ စာနာစိတ္ကင္းမဲ့ တာ မ႐ွိဘူး လို႕ပဲ ျမင္တယ္။
သူတို႕ကို တန္းတူရည္မွ် ခ်စ္စိတ္ အမွန္တကယ္႐ွိတယ္ ဆုိရင္၊
ခင္ဗ်ားတို႕ က်ေနာ္တုိ႕ဟာသံေယာဇဉ္ နဲ႕ မသြားပါနဲ႕၊ ငါတို႕နဲ႔ပဲ အတူေနပါ လို႕ ေတာင္းဆုိတာဟာ ေမတၱာရပ္ခံ၊ ေတာင္းပန္ဖို႕ အဆင့္ပဲ ႐ွိတယ္။
တားျမစ္ပိုင္ခြင့္ မ႐ွိသလို၊ ခြဲထြက္ေရး ကို ကန္႕ကြက္ ဆႏၵျပမယ္ ဆုိတာ လဲ ဆုိးသဗ်ာ လုိ႕ပဲ ျမင္တယ္။ ဆိုပါေတာ့ ဒီေန႕ထိ ျမန္မာျပည္ က အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ က်ေနတယ္။
က်ေနာ္တုိ႕က လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမး္မယ္။ အဲဒါကို အဂၤလိပ္ႀကီးေတြက ခုလို
ၿဗိတိသွ် ဓနသဟာယ ထဲက ခြဲထြက္မွာ ကို ဆႏၵျပတယ္ ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားတို႕ ဘယ္လို ခံစားမလဲ။
နင့္ေမကလႊား၊
ျပည္နယ္ထဲ ထြက္သမွ်လဲ သူတို႕ခ်ည္း ထုတ္၊ ေရာင္းခ်၊ ၾကြယ္၀၊
လူေတြလဲ မုဒိန္းက်င့္၊ ေပၚတာဆြဲ၊ သတ္ျဖတ္၊ ဖိႏွိပ္၊
တမ်ိဳးလံုး ေတာထဲ ခုိရ၊ ပုန္းရ၊ အစာရည္စာ မ၀ တ၀၊ နဲ႕ ေနရ။ ကေလးေတြ စာတတ္ဖုိ႕ ဆုိတာ ေ၀လာ ေ၀း၊ အဲသလို ဘ၀ နဲ႕ ေနရ လို႕ ခြဲထြက္မယ္ လို႕ ေျပာတာကို
ခြဲမထြက္ဖုိ႕ ဆႏၵျပတယ္ ဆုိေတာ့ ဘာအတြက္လဲ လို႕ ေတာင္ ေမးခ်င္စရာ မေကာင္းေတာ့ဘူး။
ခင္ဗ်ားတို႕ ဘယ္ေလာက္ ဖိႏွိပ္ခံရပါတယ္ ေျပာေျပာ၊ အဲဒီ နယ္စပ္က တုိင္းရင္းသားေတြေလာက္ မဆုိးဘူး။
က်ေနာ့္သေဘာသာဆို ခြဲထြက္မယ္ လို႕ ဆုိခဲ့ရင္၊ မခြဲထြက္ေစခ်င္ ဘယ္လို မ်ိဳးေတြ ရမွ မခြဲထြက္မွာလဲ လို႕ ညႇိႀကည့္ေပါ့။ ညႇိမရရင္ ခြဲထြက္ပါေစေလ။ ခင္ဗ်ားတို႕ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ မဟုတ္တာေတြ လုပ္ခဲ့ၿပီးမွပဲ။ ခြဲထြက္ပါေစေတာ့။
၁။ ခြဲထြက္ခ်င္သပ ဆို ခြဲထြက္ခြင့္ျပဳ
၂။ ခြဲထြက္ၿပီး လုိအပ္သမွ် ကူညီ
၃။ ႏိုင္ငံသစ္ထူေထာင္ခါစမွာ ဘာေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးရမလဲ အေကာင္းဆံုး အိမ္နီးနားခ်င္းအေနနဲ႕ ျဖည့္ဆည္းေပး၊ အနာခံၿပီး ကူညီမွ အတိတ္က ဆုိးရြားခဲ့တဲ့ သမုိင္းကို
ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပန္ေျခဖ်က္ႏိုင္ၿပီး၊ ေနာင္အစဉ္အဆက္ အျပန္အလွန္ခ်စ္ခင္ယံုၾကည္မႈေတြ
ျပန္တည္ေဆာက္ႏုိင္ေတာ့မေပါ့။
ကိုယ္နဲ႕ေနရလို႕ စိတ္ဆင္းရဲ ေနရတဲ့ မိန္းကေလး ကို ဇြတ္အတင္းႀကီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ၿပီး၊ ခ်စ္လြန္းလို႕ ဆိုတာ ဒႆဂီရိ လို အၾကမ္းဖက္သမား ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ိဳးပါေလ။ သူ႕ကို ခ်စ္တာလား၊
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခ်စ္တာလား ေသခ်ာ ေမးၾကည့္ပါဦး။
သားမယားျပဳက်င့္ခံထားရလို႕ ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ေၾက ေနတဲ့မိန္းကေလးက က်မကို အေမ့အိမ္ျပန္ခြင့္ေပးပါေတာ့ ဆုိၿပီး၊ ခြင့္ေတာင္းတာကို မ်က္ရည္က်ဦးမယ္ ဆုိ ဘီလူးငုိ ငိုတာပဲျဖစ္မယ္။ အဲဒီမိန္းကေလး ကို ခ်စ္တာမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္အတၱ ကိုယ္ ခ်စ္တာဗ်။
သူမွ မေပ်ာ္တာ သြားပါေစ၊
သူေပ်ာ္ေအာင္၊ သူအဆင္ေျပေအာင္ ကိုယ္က ဘာေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးရမလဲ ဆိုတဲ့
ေပးဆပ္ျခင္းနဲ႕ ခ်စ္ၾကည့္ပါဥိီး။
က်ေနာ္ကေတာ့ ဒုကၡသည္စခန္းက ဒုကၡအတိနဲ႕ အဲဒီ လူေတြကို ျမင္ရတုိင္း ရင္နာလြန္းလုိ႕၊
သူတို႕ဖါသာ ေနခဲ့ရင္ ခုေလာက္ဆို အေတာ္ ခ်မ္းသာ၊ ေအးခ်မ္းေနမွာ၊ အမ်ိဳးယုတ္ေတြ(ငါတို႕အမ်ိဳးထဲက) နဲ႕ ေပါင္းမိလို႕ လို႕၊ အေတာ့္ကို စိတ္ထဲ ေနမထိ၊ ထိုင္မသာ
ျဖစ္ရတယ္။ သူတို႕ခြဲထြက္သြားရင္ မ်က္ရည္က်ဖို႕လဲ မက်န္ေတာ့ဘူး။ သူတို႕ေတြ ကို ခြဲမထြက္ရ ဆုိၿပီး ႏွိပ္စက္ထားတာကို ျမင္ရတာနဲ႕ က် ခဲ့ရတဲ့ မ်က္ရည္ေတြ မနည္းေတာ့ဘူး။
က်ေနာ္တို႕အမ်ိဳးထဲက ယုတ္ကန္းသူေတြကို က်ေနာ္တို႕ ရ ေအာင္၊ ႏိုင္ေအာင္ မတိုက္ႏုိင္တာ
က်ေနာ္တို႕ကံ။ ခင္ဗ်ားတို႕သာ လြတ္မယ္ ဆုိရင္၊ ေျပး လြတ္ေအာင္ေျပး၊ ေတာ္ရာမွာ ေပ်ာ္႐ွာပါေလလို႕ ခ်စ္တဲ့စိတ္၊ သနားက႐ုဏာသက္ရတဲ့ စိတ္ ထပ္တူ စာနာရတဲ့ စိတ္ေတြနဲ႕
သူတို႕ကို လြတ္ေျမာက္ေစခ်င္တယ္။
ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲ မခံႏုိင္ဘူး လို႕
မ်က္စိမွိတ္ေအာ္ မေနနဲ႕။
မဆလ က ျပည္ေထာင္စု လို႕ ဇြတ္႐ိုက္သြင္းခဲ့ေပမဲ့၊
ျပည္ေထာင္စု မွ မဟုတ္ဘဲ၊ ၀မ္းနည္းစရာ အေၾကာင္းမ႐ွိ။
က်ေနာ္ ဗမာပါ။
ခ်ိဳတူးေဇာ္
Like   Comment   
Alen Yang Seng