Sunday, September 20, 2015

က်ဳပ္တို႕ ရွင္းရွင္းပဲ ေျပာမယ္ တိုင္းရင္းသားတို႕ရဲ႕ ရန္သူဟာ မဟာဗမာ့ဝါဒီ စစ္တပ္၊ ဖြတ္နဲ႕ မဘသတို႕ပါပဲ။

U Ravika

က်ဳပ္တို႕ ရွင္းရွင္းပဲ ေျပာမယ္။ တိုင္းရင္းသားတို႕ရဲ႕ ရန္သူဟာ မြတ္ေတြလည္း မဟုတ္ဘူး။ ခရစ္ယာန္ေတြလည္း မဟုတ္ဘူး။ NLD လည္း မဟုတ္ဘူး။ က်ဳပ္တို႕ရဲ႕ ရန္သူဟာ မဟာဗမာ့ဝါဒီ စစ္တပ္၊ ဖြတ္နဲ႕ မဘသတို႕ပါပဲ။
မရွင္းရင္ ေနာက္တစ္ေခါက္ ျပန္ဖတ္။
မဟာဗမာ့ဝါဒီ စစ္တပ္၊ ဖြတ္နဲ႕ မဘသတို႕ပါပဲ။