Monday, June 15, 2015

Kachinnews TV: W.P Hka Nan de sit wa sani?

Kachinnews TV: W.P Hka Nan de sit wa sani? Wunpawng Hka Nan de sit wa sani? Rev. Dr. Maran Ja Gun hte Kachin News Group editor Lahpai Naw Din, san shaga ai lam. Sr Ja Gun gaw Kachin Theological Colleg...