Wednesday, May 9, 2018

Yawng Myit dum nga ga

ပိတ်မိပြည်သူလွတ်မြောက်ဖို လူပ်ရှားသူ Sut Seng Htoi နဲ့ LumZawng တရားစွဲဆိုခံထားရပါတယ် ! ဒီနေ့ရဲစခန်းထပ်သွားရမှာပါ!