Saturday, November 28, 2015

မၿပီးနုုိင္တဲ့ လူမ်ဳိးေရး ပရိပကၡ သံသရာ ကုုိ ျမန္မာအစုုိးရ ကုုိယ္တုုိင္ ဖန္တီး ေနျခင္း

Hkalen Uma  · 
ဖါးကန္႔ လမ္းေပၚက နမ္ယာေက်းရြာ မွာ ရွမ္းနီ မ်ား ကုုိ ျမန္မာ စစ္တပ္မွ လက္နက္ တပ္ဆင္ေပးတယ္။
ေကအိုု္င္ေအ နဲ႔ ထိေတြ႕ တုုိက္ပဲြျဖစ္လုုိ႔ အခန္႔မသင့္ ရွမ္းျပည္သူ႕ စစ္ တစ္ေယာက္တစ္ေလ ေသရင္ နမ္ယာ ရြာထဲမွ ကခ်င္မိသားစုု မ်ားကုုိ ရန္ရွာမယ္။
ၿပီးေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ ၃၀ တုုန္းက မုုိးညွင္း အေရးအခင္းလုုိ ျပန္ဖန္တီးမယ္။
ဒါကေတာ့ မၿပီးနုုိင္တဲ့ လူမ်ဳိးေရး ပရိပကၡ သံသရာ ကုုိ ျမန္မာအစုုိးရ ကုုိယ္တုုိင္ ဖန္တီး ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာ လက္နက္ကုုိင္ စစ္တပ္ တခုုထဲရွိရမယ္ ဆုုိတာလဲ ခင္မ်ားတုုိ႔ပဲ။ လက္နက္ကုုိင္ အဖဲြ႕အစည္း မ်ားလာေအာင္ ဖန္တီးတာလဲ ခင္မ်ားတုုိ႔ပဲ။
ရခုုိင္ မွာ ျဖစ္တဲ့ လူမ်ဳိးေရး ပရိပကၡမ်ားမွာလဲ ဘဂၤါလီမ်ားကုုိ ဌာေနျပည္သူ႕စစ္ အေနနဲ႔ အသုုံးခ်ၿပီး ေဒသခံ ရခုုိင္ လူမ်ဳိးမ်ားကုုိ နွိပ္ကြပ္ေစတယ္။ ရွမ္းျပည္မွာ ရွမ္းေတာ္လွန္ေရးမ်ားကုုိ ၾကားကန္ေပးဖုုိ႔ ရွမ္းမဟုုတ္တဲ့ တျခားလူမ်ဳိးမ်ားကုုိ လက္နက္ တပ္ဆင္ေပးတယ္။ ျပည္သူ႕စစ္အခ်င္းခ်င္း ေတာင္ မတည့္ ေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေသြးထုုိးလႈ႕ံေဆာ္တယ္။
အမုုန္းတရားမ်ား ကုုိ ဖန္တီးျခင္းဟာ နုုိင္ငံေကာင္းဖုုိ႔လား.... ဘာအတြက္လဲ.... နုုိင္ငံ ပ်က္ခ်င္ပ်က္ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးထဲက အၿမဲတမ္းဗုုိလ္က် စုုိးမုုိးေရး က အဓိက လား?...

မၿပီးနုုိင္တဲ့ လူမ်ဳိးေရး ပရိပကၡ သံသရာ ကုုိ ျမန္မာအစုုိးရ ကုုိယ္တုုိင္ ဖန္တီး ေနျခင္း