Saturday, February 18, 2017

သမိုင္းဝင္ဓါတ္ပံု


ပန္းတိုင္မေရာက္မွီ
နာတတ္ဖို ့လိုပါသည္
မွတ္သားထားဖို ့လိုပါသည္
လက္ဆင့္ကမ္းဖို ့လိုပါသည္
ေတာ္လွန္ေနဖို ့လိုပါသည္
ဤခရီးနီးသလား ေဝးသလားမေမးပါႏွင့္