Saturday, September 8, 2018

KNO hpa galaw a ta chye mayu yang (click on video link)


KNO ni hpa galaw nga a ta?
KIO ni gara de ta?
RO hte seng ai lam,
KNO ni Rohinger a lam WashingTon DC ,UK JAPAN hkan RO ni hpe madi shadaw lawm ai lam tsun ai ''nre''''
Ti nang Kachin Mung a lam tsun ai she re,,, Rohinger ni hpe zawn roi sha, sat ,nat, hkrum ai lam Mung kan de Tsun sang lang dan ai lam sha re.

BY : KNG ,Daini na Myen mung hta byin nga ai mung masa ntsa Duwa Bawmwang La Raw hte san shaga ai lam.